Convocarea Consiliului Municipal Ungheni în ședință ordinară

Written by admin on 19 martie 2018. Posted in Agenda / Ședințe, Noutăți

DISPOZIŢIE nr. 64-02/1-07
din 16.03.2018

Cu privire la convocarea Consiliului
Municipal Ungheni

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 30.03.2018, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la activitatea Şcolii de Muzică din mun. Ungheni în anul 2017 și sarcinile de bază pentru anul 2018
Raportor: Cazac Tereza, directorul Şcolii de Muzică din mun. Ungheni

2. Cu privire la activitatea Şcolii Sportive pentru Copii şi Juniori din mun. Ungheni în anul 2017 și sarcinile de bază pentru anul 2018
Raportor: Baran Valentin, directorul Sportive Şcolii pentru Copii şi Juniori din mun. Ungheni

3. Diverse

Primar Alexandru AMBROS

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:

1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 28.03.2018, ora 13:00, biroul – CIC.

2. Comisia Buget şi finanţe – 28.03.2018, ora 16:00, biroul – CIC.

3. Comisia Socială – 29.03.2017, ora 15:00, biroul – CIC.

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni