Convocarea Consiliului Municipal în şedinţă extraordinară

Written by admin on 27 octombrie 2017. Posted in Agenda / Ședințe

DISPOZIŢIE  nr. 228-02/1-07
din 27.10.2017

Cu privire la convocarea Consiliului Municipal

În temeiul art. 16 alin. (2-3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă extraordinară, pe data de  31.10.2017, la orele 17:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni (CIC), cu   următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la retragerea din gestiunea economică a unor mijloace fixe și active circulante, transmiterea în gestiunea economică a unor mijloace fixe și active circulante 

Raportor: A. Ambros, primar

  1. Diverse

          

Primar                                                                       Alexandru  AMBROS

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni