Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului orășenesc Ungheni

Written by admin on 3 noiembrie 2015. Posted in Dispoziții, Noutăți

DISPOZIŢIE  nr. 209-02/1-07
din 02.11.2015

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

În temeiul art. 16 alin. (2-3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă extraordinară, pe data de  06.11.2015, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni (CIC), cu   următoarea ordine de zi :

  1. Cu privire la contractarea unui împrumut bancar
    Informează: A. Ambros, primar
  1. Diverse

 Primar                                                                   Alexandru  AMBROS

  

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

  1. Comisia Socială – 05.11.2015, ora 13:00, biroul – CIC.
  2. Comisia Buget şi finanţe – 05.11.2015, ora 14:00, biroul – CIC.
  3. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 05.11.2015, ora 15:00,  biroul – CIC.

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni