Consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea, stabilirea și punerea în aplicare a impozitului pe bunurile imobiliare, impozitului funciar și taxelor locale pentru anul 2019 pe teritoriul municipiului Ungheni”

Written by admin on 22 noiembrie 2018. Posted in Noutăți

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI UNGHENI

Anunță consultarea publică a proiectului de decizie

,,Cu privire la aprobarea, stabilirea și punerea în aplicare a impozitului pe bunurile imobiliare, impozitului funciar și taxelor locale pentru anul 2019 pe teritoriul municipiului Ungheni” 

Pe data de 03.12.2018, la orele 14:00, Primăria Municipiului Ungheni, invită toți doritorii, pentru a participa la dezbateri publice pe marginea proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea, stabilirea și punerea în aplicare a impozitului pe bunurile imobiliare, impozitului funciar și taxelor locale pentru anul 2019 pe teritoriul municipiului Ungheni”, biroul Centrului de Informare a Cetățenilor (CIC).

Scopul proiectului este asigurarea părții de venituri a bugetului municipiului Ungheni, în conformitate cu Titlul VI din Codul Fiscal nr. 1163 –XIII din 24.04.1997; Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul Fiscal nr. 1056-XV din 16.06.2000, cu modificările și completările ulterioare; Titlul VII ,,Taxele locale’’ din Codul fiscal, Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea privind finanțele publice nr.397-XV din 16.10.2003, Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscal nr. 181 din 25.07.2014, Legea nr. 235-XVI din 20.06.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nr. 160  din  22.07.2011, Legea cu privire la publicitate nr. 1227-XIII  din  27.06.97, Legea cu privire la comerţul interior nr.231 din 23.09.2010, Hotărârea Guvernului cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul nr. 931  din  08.12.2011, Hotărârea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică, Hotărârea Guvernului nr. 643  din  27.05.2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei, Hotărârea Guvernului cu privire la parcările auto cu plată pe teritoriul Republicii Moldova nr. 672  din  19.06.98, Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje nr. 854 din 28.07.2006.

Părțile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri și recomandări, la proiectul de decizie, pe adresa: Primăria Municipiului Ungheni, strada Națională 7, et. 2, bir. 208, municipiul Ungheni sau la adresa electronică: primaria_ungheni@yahoo.com. Termenul de prezentare: 03.12.2018.

Arhiva cu proiectul deciziei, nota informativă și alte documente relevante sunt disponibile aici.

Persoana responsabilă: Țăranu Viorica, specialist în economie și problemele perceperii fiscale în cadrul  Primăriei Municipiului Ungheni, telefon de contact:

0236-2-39-94, e-mail: cojocari.viorica@gmail.com

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni