Consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2019”

Written by admin on 22 noiembrie 2018. Posted in Noutăți

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI UNGHENI

Anunță consultarea publică a proiectului de decizie

,,Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2019”

(I – II lectură)

Pe data de 03.12.2018, la orele 14:00, Primăria Municipiului Ungheni, invită toți doritorii, pentru a participa la dezbateri publice pe marginea proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2019”, biroul Centrului de Informare a Cetățenilor (CIC). 

Scopul proiectului este elaborarea și aprobarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  art. 24, 47 şi 55 al Legii finanţelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 20 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, art. 47 şi 48 din Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat şi recreditarea de stat, ținând cont de prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor, nr. 209 din 24.12.2015.

Părțile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri și recomandări, la proiectul de decizie, pe adresa:Primăria Municipiului Ungheni, strada Națională 7, et. 2, bir. 206, 207, municipiul Ungheni sau la adresa electronică: primaria_ungheni@yahoo.com.Termenul de prezentare: 03.12.2018.

Proiectul deciziei cu privire la aprobarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2019, nota informativă și alte documente relevante sunt disponibile aici.

Persoana responsabilă: Pavliuc Tatiana, contabil-șef al Primăriei Municipiului Ungheni, telefon de contact: 0236-2-36-96, e-mail: pavliuc.tatiana@gmail.com .

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni