Consolidarea malului rîului Prut – problemă stringentă a orașului Ungheni

Written by admin on 1 aprilie 2016. Posted in Noutăți

IMG_0035
 

Erori ce au dus la declanșarea unei catastrofe ecologice locale

Oraşul Ungheni este amplasat pe malul rîului Prut. Acest rîu reprezintă sursa de apă potabilă pentru oraș și locul de scurgere a apelor provenite de la ploaie și topirea zăpezii. Sistemul de scurgere a apelor pluviale a fost construit în anii 1968-1975 în concordanță cu suprafața de drumuri asfaltate de atunci. În momentul executării lucrărilor nu s-au luat în calcul mai mulți factori cum ar fi creșterea suprafeței de teren asfaltat, creșterea cantității apelor colectate, predispunerea spre erodare a solului unde a fost construit sistemul de scurgere a apelor, neexecutarea complexului de lucrări de întărire a malului rîului Prut etc.

Peste ani de zile, aceste erori au dus la erodarea solului din imediata apropiere a deversării apelor pluviale în rîul Prut și la declanșarea unei catastrofe ecologice care amenință cu prăbușirea casele din apropiere și chiar strada Romană, una din cele mai importante artere de circulație din oraș, care se află la doar 30 de metri de zona afectată. Erodarea solului și prăbușirea țevilor prin care se scurgeau apele pluviale au dus la formarea unei rîpe, cu o lungime de circa 60 m, lăţimea de circa 30 m şi adîncimea de 10 m.

IMG_0050 (1)
 
IMG_0047
 
IMG_0046
 
IMG_0044
 

Nesoluționarea acestei probleme va avea consecințe grave pentru întreg orașul Ungheni

În prezent, distanţa pînă la primele case, ce se află în nemijlocita apropiere a rîpei, este de 12 m, 15 m şi respectiv 25 m. Dacă nu vor fi luate măsuri urgente şi erodarea solului va continua în acelaşi ritm, putem estima cu siguranţă că aproximativ în anul 2016, erodarea solului va afecta 8 case, iar aproximativ pînă în anul 2020, rîpa ar putea distruge și strada Romană.

Lipsa unui sistem de evacuare a apelor pluviale creează, în mai multe zone extinse, pericol de inundații pe perioada ploilor abundente şi a topirii zăpezii. De asemenea, apele pluviale băltite prezintă pericol de infiltrare în subsolurile clădirilor, deteriorează învelișul asfaltic al drumurilor, iar în cazul staționării mai îndelungate, se poate infesta şi crea premise pentru răspîndirea unor epidemii.

Primăria orașului Ungheni monitorizează această problemă din anul 2008

Problema respectivă se află la marginea orașului Ungheni și nu se află în văzul oamenilor. Însă, încă din 2008, Primăria orașului Ungheni întreprinde măsuri de soluționare. A fost executat proiectul tehnic care își propune executarea lucrărilor pe două dimensiuni. În primul rînd se va executa reconstrucția rețelei de scurgere a apelor pluviale și redirecționarea ei pe altă porțiune de sol unde probele au arătat că nu există pericol de alunecări de teren. După care va fi acoperit craterul format cu aplicarea a 14 mii tone de pămînt compactat.

IMG_0043
 
IMG_0040
 
IMG_0039
 

Măsurile întreprinse pînă în prezent

Finanțare pentru executarea proiectului a fost obținută abia în anul 2014 din partea Fondului Ecologic Național și contribuția din bugetul local. Suma totală a proiectului constituie 5,2 mln. lei.

Lucrările urmau să se execute încă în anul 2014. Din păcate, agentul economic care a cîștigat licitația a tergiversat începerea lucrărilor. După rezilierea contractului și anunțarea unei noi licitații a fost contractat un alt agent economic. Lucrările au început în luna februarie anul curent și se execută destul de rapid. Au fost efectuate lucrări de peste un milion de lei deja. Printre ele pot fi enumerate următoarele: s-au finalizat 2 canale de drenare apelor subterane, a fost construit un drum de acces pe șantier, a început construirea canalului de ocolire și reorientare a apelor pluviale către alt loc de scurgere, se execută lucrări de consolidare a malul rîului Prut cu plăci din beton pe o lungime de 100 m, etc.

”Consolidarea malului rîului Prut este o problemă foarte gravă, o problemă care nu se vede, dar ea trebuie soluționată urgent. Odată rezolvată această problemă ne va asigura stabilitatea zonei respective și a orașului în întregime”, a declarat Primarul orașului Ungheni, Alexandru Ambros.

IMG_0034
 
IMG_0032 (1)
 
IMG_0031
 
IMG_0025

Tags: ,

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni