×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Conferința de lansare Proiect GEF SGP_21.04.21

Municipiul Ungheni                                                                                                               22 aprilie 2021

Pe 21 aprilie 2021 a avut loc Conferința de lansare a Proiectului integrat „Eficientizarea infrastructurii publice în Cartierul Ungheni Vale”, implementat de Primăria municipiului Ungheni, co-finanțat de programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondului Granturilor Mici“, gestionat de Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova și co-finanțat de Facilitatea Globală de Mediu, implementat de Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni.

La evenimentul de lansare a proiectului desfășurat online au fost prezenți 29 de participanți, reprezentanţi ai administraţiei publice locale (Alexandru AMBROS, primarul municipiului Ungheni, Vasile LUPU, vicepreședintele raionului Ungheni, specialiști ai Primăriei Municipiului Ungheni), consilieri locali, reprezentanți ai Fondului de Solidaritate al Poloniei în Moldova (Maria AXENTI, Margareta PETRUȘEVSCHI, Alexandru VATAMAN), membri ai Grupurilor de Inițiativă Locală și asociaţii obștești/ partenerii de proiect, instituții publice, companii private, cetăţeni, inclusiv persoane din grupuri social vulnerabile.

Proiectul „Eficientizarea infrastructurii publice în Cartierul Ungheni Vale” are ca obiectiv general comun îmbunătățirea infrastructurii publice a zonei de revitalizare Cartierul Ungheni Vale, prin asigurarea securității cetățenilor și reducerea factorilor de poluare a mediului. Pentru atingerea obiectivului general sunt trasate trei obiective specifice care prevăd
1) îmbunătățirea infrastructurii de canalizare din cartierul Ungheni Vale prin extinderea și dezvoltarea acestui serviciu în condiții de siguranță și protecție a sănătății locuitorilor,
2) perfecționarea sistemului de iluminat stradal asigurând economisirea de energie și reducerea emisiilor de CO2, creșterea gradului de informare și 3) conștientizare ecologică a populației.Grupurile țintă ale proiectului „Eficientizarea infrastructurii publice în Cartierul Ungheni Vale” sunt Primăria municipiului Ungheni, Grupul de Inițiativă Locală „Pyretus”, ÎM ”Apă-Canal” Ungheni, Tinerii antreprenori din AO  „JCI Ungheni”. Partenerul civic este: Facilitatea Globală de Mediu/GEF SGP. Valoarea totală a proiectului: 4 629 265,84 MDL, dintre care Grantul Fondului de Solidaritate al Poloniei constituie  1 136 400,00 MDL, Grantul GEF SGP – 818083,60 MDL,  contribuția Primăriei municipiului  Ungheni – 2 674 782,24 MDL.

Activitățile principale prevăzute în cadrul proiectului „Eficientizarea infrastructurii publice în Cartierul Ungheni Vale” cuprind acțiuni de consolidare a colaborării APL – GIL, lucrări de extindere a sistemului centralizat de canalizare, educația ecologică și sensibilizarea populației, lucrări de iluminat public și acțiuni de diseminare a bunelor practici.

Cu suportul financiar al Fondului de Solidaritate al Poloniei în Moldova, în cadrul proiectului „Eficientizarea infrastructurii publice în Cartierul Ungheni Vale”, în perioada iulie 2020 – aprilie 2021, pe str. Unghiului au fost realizate lucrări de construcție și extindere (542,5 m) a sistemului de canalizare, amenajate 17 camine de vizitare, conectate 53 gospodării la sistemul de canalizare. De asemenea, pe str. Suceava din Cartierul Ungheni Vale a fost amenajată o fântână cu suportul AO „JCI Ungheni”, au fost amenajate și salubrizate 2 izvoare în Cartierul Ungheni Vale cu participarea voluntarilor de la Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei, Grupurile de Inițiativă locală „Pyretus” și „Voluntarii ProUngheni”, au fost organizate 7 întâlniri individuale/ cu grupuri mici în aer liber, unde 27 de locuitori s-au informat privind sistemul de canalizare și beneficiile acestuia pentru un mediu curat. Recent, pe str. Unghiului au demarat lucrările de construcție a trotuarelor, unde până la începutul lunii iunie 2021 urmează să fie reabilitate și pavate 1136 m² de trotuare și să fie reparat 500  metri  de carosabil.

În perioada aprilie 2021 – februarie 2022, cu suportul financiar al GEF SGP (Facilitatea Globală de Mediu), în cadrul proiectului „Eficientizarea infrastructurii publice în Cartierul Ungheni Vale” vor fi organizate și desfășurate 3 eco-reuniuni  cu scopul de a informa cetățenii privind îmbunătățirea consumului rațional în condiții casnice a resurselor, prin utilizarea responsabilă a energiei, transportului, cumpărăturilor, petrecerea timpului liber, îmbunătățirea calității vieții prin o mai bună gestionare a energiei, deșeurilor și producerea compostului. Astfel, cetățenii informați și conștienți despre măsurile de eficiență energetică, vor putea manifesta inițiative individuale de economisire a energiei. Va fi realizat auditul energetic al locuințelor ( 100 de case), cu scopul de evaluare a consumului real al locuinței și adoptarea unor măsuri de economisire a resurselor energetice: se va aplica un chestionar de audit energetic prin care se vor solicita și se vor furniza date privind consumul de apă, energie, deșeuri, etc. Ca rezultat, cetățenii vor aplica măsuri de eficiență energetică  și consum redus de energie.

În același timp, pentru reducerea emisiilor de CO2 pe întreg teritoriul municipiului, conform țintelor voluntar asumate, în cadrul acestui proiect va fi actualizat Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC), care vizează instituirea unui management energetic efectiv la nivelul APL și al firmelor private, creșterea eficientei energetice în toate domeniile de activitate, utilizarea pe scară largă a energiei din surse regenerabile acolo unde este identificat un potențial exploatabil în termeni economici și creșterea siguranței în alimentare cu energie. PAEDC va conține inventarul consumurilor energetice în domeniile prioritare: clădiri și echipamente conexe (municipale, terțiare, locuințe), utilități publice (iluminat public, gestiune deșeuri, apa-canal) și în transport (municipal, public, privat). Ca rezultat, vor fi sporite cunoștințele actorilor comunitari relevanți în domeniul energetic cu privire la situația actuală a sectorului, va fi actualizat PAEDC pentru o perioadă de cinci ani.

În perioada iunie – decembrie 2021, în Cartierul Ungheni Vale vor fi efecuate lucrări de iluminat public și instalare a sistemului de telegestiune cu scopul de a îmbunătăți serviciile publice pentru locuitori. Ca urmare, va fi instalat un sistem de iluminat public eficient din punct de vedere energetic, va fi optimizat iluminatul public printr-o monitorizare mai bună (1 sistem de panouri de dirijare montat),  energia va fi economisită, durata de viață a corpurilor de iluminat va fi mai mai lungă, se va obține o calitate mai bună a luminii și a vizibilității, se va  îmbunătăți siguranța și securitatea străzilor.

Evenimentul de lansare a Proiectului integrat „Eficientizarea infrastructurii publice în Cartierul Ungheni Vale” a fost unul interactiv, unde participanții au adresat întrebări, au lansat propuneri, au apreciat importanța activităților și rezultatelor acestui  proiect  pentru  cetățenii Cartierului Ungheni Vale din municipiul Ungheni.

Vedeți aici o galerie foto de la Conferința de lansare a proiectului.

 

     Svetlana CIOBANU, Director executiv AO CRDD/Coordonator proiect:  crdd_ungheni@yahoo.com