COMUNICAT INFORMATIV. Licitație „cu strigare” de vînzare-cumpărare

Written by admin on 20 ianuarie 2016. Posted in Licitații funciare, Transparența decizională

Pe data de 9 februarie 2016, ora 10.00, Primăria oraşului Ungheni desfăşoară licitaţia „cu strigare” de vînzare-cumpărare și adjudecare a dreptului de încheiere a contractului de arendă a bunurilor imobile proprietate publică a orașului Ungheni:

Lot nr. 1 – teren cu suprafața 0,0683 ha, nr. cadastral 9201111411, situat pe str. Burebista, 28, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 89 000 lei;

Lot nr. 2 – teren cu suprafața 0,0704 ha, nr. cadastral 9201111412, situat pe str. Burebista, 30, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 91 000 lei;

Lot nr. 3 – teren cu suprafața 0,0723 ha, nr. cadastral 9201111413, situat pe str. Burebista, 32, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 94 000 lei;

Lot nr. 4 – teren cu suprafața 0,0646 ha, nr. cadastral 9201111421, situat pe str. I Ciachir, 37, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 84 000 lei;

Lot nr. 5 – teren cu suprafața 0,0646 ha, nr. cadastral 9201111420, situat pe str. I Ciachir, 39, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 84 000 lei;

Lot nr. 6 – teren cu suprafața 0,0646 ha, nr. cadastral 9201111419, situat pe str. I Ciachir, 41, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 84 000 lei;

Lot nr. 7 – teren cu suprafața 0,0656 ha, nr. cadastral 9201111438, situat pe str. I Ciachir, 36, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 85 000 lei;

Lot nr. 8 –  teren cu suprafața 0,0656 ha, nr. cadastral 9201111439, situat pe str. I Ciachir, 38, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 85 000 lei;

Lot nr. 9 – teren cu suprafața 0,0656 ha, nr. cadastral 9201111452, situat pe str. Independenței, 35, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 85 000 lei;

Lot nr. 10 – teren cu suprafața 0,0656 ha, nr. cadastral 9201111453, situat pe str. Independenței, 37, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 85 000 lei;

Lot nr. 11 – teren cu suprafața 0,064 ha, nr. cadastral 9201111465, situat pe str. Independenței, 34, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 83 000 lei;

Lot nr. 12 – teren cu suprafața 0,064 ha, nr. cadastral 9201111466, situat pe str. Independenței, 36, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 83 000 lei;

Lot nr. 13 – teren cu suprafața 0,064 ha, nr. cadastral 9201111467, situat pe str. Independenței, 38, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 83 000 lei;

Lot nr. 14 – teren cu suprafața 0,064 ha, nr. cadastral 9201111480, situat pe str. C. Moruzi, 35, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 83 000 lei;

Lot nr. 15 – teren cu suprafața 0,064 ha, nr. cadastral 9201111481, situat pe str. C. Moruzi, 37, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 83 000 lei;

Lot nr. 16 – teren cu suprafața 0,064 ha, nr. cadastral 9201111494, situat pe str. C. Moruzi, 36, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 83 000 lei;

Lot nr. 17 – teren cu suprafața 0,064 ha, nr. cadastral 9201111495, situat pe str. C. Moruzi, 38, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 83 000 lei;

Lot nr. 18 – teren cu suprafața 0,064 ha, nr. cadastral 9201111496, situat pe str. C. Moruzi, 40, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 83 000 lei;

Lot nr. 19 – teren cu suprafața 0,2075 ha, nr. cadastral 9201104591, situat pe str. Ghenadie Crestiuc f-n, în preajma construcției 3, mod de folosinţă: amenajarea teritoriului (parcare de serviciu, acces rutier, pietonal, zone verzi, instalare mobilier urban), fără a schimba destinația terenului, pentru adjudecarea dreptului de încheiere a contractului de arendă pe un termen de 10 ani, preț inițial 120 000 lei;

Lot nr. 20 – teren cu suprafața 0,0975 ha, nr. cadastral 9201104592, situat pe str. Ghenadie Crestiuc f-n, în preajma construcției 3, mod de folosinţă: amenajarea teritoriului (parcare de serviciu, acces rutier, pietonal, zone verzi, instalare mobilier urban), fără a schimba destinația terenului, pentru adjudecarea dreptului de încheiere a contractului de arendă pe un termen de 10 ani, preț inițial 60 000 lei.

     Pentru terenurile propuse spre arendare plata anuală de arendă va constitui 2% din prețul normativ.

Acontul constituie 10 % din preţul iniţial al lotului. Taxa de participare pentru fiecare lot separat –  300 lei pentru persoane fizice, 1 000 lei pentru pesoane juridice.

Documentele de participare la licitaţie se vor depune pînă pe data de 08 februarie 2016, ora 14.00, în biroul 404 sau 206.  Relaţii la tel. (0236) 2 24 37 .

Primar or. Ungheni                                             Alexandru AMBROS

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni