×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

COMUNICAT INFORMATIV

Pe data de 05 octombrie 2022, ora 10.00, Primăria municipiului Ungheni desfăşoară licitaţia „cu strigare” de vânzare-cumpărare și adjudecare a dreptului de locațiune a bunurilor imobile – terenuri și încăperi proprietate publică a municipiului Ungheni, amplasate în intravilanul municipiului Ungheni:

    Lot.nr.1 – teren cu suprafața 0,0884 ha, nr. cadastral 9201101.720, situat pe str. Fîntînilor 63, mod de folosinţă – ”2.5 aferent obiectivului destinat locuinței”, destinația funcțională – construcție locativă, pentru vânzare-cumpărare, preț inițial 208 000 lei;

    Lot.nr.2 – teren cu suprafața 0,16 ha, nr. cadastral 9201108.313, situat pe str. Solidarității f/n, mod de folosinţă – ”2.8 pentru amenajări și spații verzi”, destinația funcțională – depozitarea și comercializarea în aer liber a articolelor și ornamentelor funerare, fără drept de construcție, pentru adjudecarea dreptului de locațiune pe un termen de 10 ani, preț inițial 7 000 lei;

     Lot.nr.3 – încăpere nelocativă cu suprafața 305,8 m.p., sala de ceremonii din cadrul construcției 9201103.365.01 (clădirea Palatului de Cultură) situată pe strada Nicolae Bălcescu 9, destinația funcțională – prestări servicii de agrement pentru copii, pentru adjudecarea dreptului de locațiune pe un termen de 35 de luni, preț inițial 1 000 lei.

Pentru loturile nr.2 și nr.3 propuse spre locațiune se pot înregistra doar persoane juridice.

Pentru lotul nr.2 plata anuală a chiriei va constitui 2% din prețul de piață stabilit în raportul de evaluare. Prețul de piață constituie 507 000 lei. Plata chiriei va fi indexată anual de către primărie, în funcție de rata anuală a inflației stabilită pentru anul precedent

Pentru lotul nr. 3, încăperea propusă spre locațiune plata anuală a chiriei va fi calculată conform Legii bugetului de stat.

Doritorii de a participa la licitație și a fi familiarizați cu condițiile și normele de utilizare, precum și de a examina, la faţa locului, bunul expus la licitaţie pot să se adreseze în biroul 404, Primăria municipiului Ungheni.

Acontul constituie 10 % din preţul iniţial al lotului. Taxa de participare constituie 600 lei pentru prsoanele fizice și 1 200 lei pentru persoanele juridice.

Contul de decontare la care se va achita taxa de participare la licitație și acontul: Primăria municipiului Ungheni, cod fiscal 1007601001787, MINISTERUL FINANȚELOR-TREZORERIA DE STAT, cod bancar TREZMD2X. Acont – IBAN MD17TRPCDH518410A00742AA, Taxa participare – IBAN MD29TRPDAD142310A11088AA.

Licitația va avea loc în sediul Primăriei municipiului Ungheni, str. Națională 7, mun. Ungheni.

Documentele de participare la licitaţie se vor depune până pe data de 04 octombrie 2022, ora 10.00, în biroul 404.  Relaţii la tel. 067658202, 068279646.

 

Primarul municipiului Ungheni                                             Alexandru AMBROS 

 

*  pentru numărul din 16 septembrie 2022