COMUNICAT INFORMATIV

Written by admin on 28 iunie 2017. Posted in Licitații funciare, Transparența decizională

Pe data de 18 iulie 2017, ora 10.00, Primăria municipiului Ungheni desfăşoară licitaţia „cu strigare” de vînzare-cumpărare și adjudecare a dreptului de încheiere a contractului de locațiune a bunurilor imobile proprietate publică a municipiului Ungheni:

Lot nr. 1 – teren cu suprafața 0,0646 ha, nr. cadastral 9201111.419, situat pe str. Iacob Ciachir 41, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 84 000 lei;

Lot nr. 2 – teren cu suprafața 0,064 ha, nr. cadastral 9201111.418, situat pe str. Iacob Ciachir 43, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 83 000 lei;

Lot nr. 3 – teren cu suprafața 0,064 ha, nr. cadastral 9201111.417, situat pe str. Iacob Ciachir 45, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 83 000 lei;

Lot nr. 4 – teren cu suprafața 0,0656 ha, nr. cadastral 9201111.441, situat pe str. Iacob Ciachir 42, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 85 000 lei;

Lot nr. 5 – teren cu suprafața 0,0656 ha, nr. cadastral 9201111.442, situat pe str. Iacob Ciachir 44, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 85 000 lei;

Lot nr. 6 – teren cu suprafața 0,0656 ha, nr. cadastral 9201111.443, situat pe str. Iacob Ciachir 46, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 85 000 lei;

Lot nr. 7 – teren cu suprafața 0,0656 ha, nr. cadastral 9201111.454, situat pe str. Independenței 39, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 85 000 lei;

Lot nr. 8 – teren cu suprafața 0,0656 ha, nr. cadastral 9201111.455, situat pe str. Independenței 41, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 85 000 lei;

Lot nr. 9 – teren cu suprafața 0,0656 ha, nr. cadastral 9201111.456, situat pe str. Independenței 43, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 85 000 lei;

Lot nr. 10 – teren cu suprafața 0,064 ha, nr. cadastral 9201111.467, situat pe str. Independenței 38, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 83 000 lei;

Lot nr. 11 – teren cu suprafața 0,064 ha, nr. cadastral 9201111.468, situat pe str. Independenței 40, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 83 000 lei;

Lot nr. 12teren cu suprafața 0,064 ha, nr. cadastral 9201111.469, situat pe str. Independenței 42, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 83 000 lei;

Lot nr. 13 – teren cu suprafața 0,064 ha, nr. cadastral 9201111.480, situat pe str. Constantin Moruzi 35, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 83 000 lei;

Lot nr. 14teren cu suprafața 0,064 ha, nr. cadastral 9201111.481, situat pe str. Constantin Moruzi 37, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 83 000 lei;

Lot nr. 15teren cu suprafața 0,064 ha, nr. cadastral 9201111.485, situat pe str. Constantin Moruzi 45, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 83 000 lei;

Lot nr. 16 – teren cu suprafața 0,064 ha, nr. cadastral 9201111.494, situat pe str. Constantin Moruzi 36, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 83 000 lei;

Lot nr. 17 – teren cu suprafața 0,064 ha, nr. cadastral 9201111.495, situat pe str. Constantin Moruzi 38, mod de folosinţă: construcție locativă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 83 000 lei;

Lot nr. 18 – teren cu suprafața 0,03 ha, nr. cadastral 9201105.150, situat în preajma traseului Ungheni-Chișinău, după bariera căii ferate, mod de folosinţă: construcție boxe cu parcare pentru autocare, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 60 000 lei;

Lot nr. 19 – teren cu suprafața 0,0031 ha, nr. cadastral 9201104.610, situat pe str. B.P. Hasdeu f/n, în preajma blocului nr.8a, mod de folosinţă: construcție anexă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 15 000 lei;

Lot nr. 20 – teren cu suprafața 0,0024 ha, nr. cadastral 9201110.540, situat pe str. Burebista f/n, în preajma blocului nr.2, mod de folosinţă: construcție anexă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 12 000 lei;

Lot nr. 21 – teren cu suprafața 0,0012 ha, nr. cadastral 9201104.607, situat pe str. Ghenadie Crestiuc f/n, în preajma blocului nr.10, mod de folosinţă: construcție anexă, pentru vînzare-cumpărare, preț inițial 12 000 lei;

Lot nr. 22 – teren cu suprafața 0,04 ha, nr. cadastral 9201108.284, situat pe str. Feroviară f/n, în spatele blocului nr. 27, mod de folosinţă: amenajare parcare, pentru adjudecarea dreptului de încheiere a contractului de locațiune pe un termen de 10 ani, preț inițial 1 000 lei;

Lot nr. 23 – teren cu suprafața 0,0049 ha, nr. cadastral 9201108.305, situat pe str. Națională f/n, în preajma blocului nr. 10, mod de folosinţă: amenajare terasă sezonieră cu zonă de joacă pentru copii, pentru comercializarea produselor de patiserie, cofetărie, băuturi răcoritoare fără alcool, pentru adjudecarea dreptului de încheiere a contractului de locațiune pe un termen de 5 ani, preț inițial 1 000 lei.

Pentru terenurile propuse spre locațiune plata anuală a chiriei va constitui 2% din prețul normativ al pămîntului sau, după caz, din prețul de piață conform raportului de evaluare.

      Pentru Lotul nr. 23 se pot înregistra doar persoanele juridice cu prezentarea la momentul depunerii cererii de participare a schiței de proiect privind conceptul amenajării terasei.

      Doritorii de a participa la licitație și a fi familiarizați cu condițiile și normele de utilizare a terenurilor expuse pot să se adreseze în biroul 404, Primăria municipiului Ungheni.

Acontul constituie 10 % din preţul iniţial al lotului. Taxa de participare pentru fiecare lot separat –  600 lei pentru persoane fizice, 1 200 lei pentru pesoane juridice.

Documentele de participare la licitaţie se vor depune pînă pe data de 17 iulie 2017, ora 12.00, în biroul 404.  Relaţii la tel. (0236) 2 24 37, 068279646.

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni