Comunicat de presă. Specialiştii în reglementarea regimului funciar din Ungheni au benefeciat de instruiri privind managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană

Written by admin on 8 octombrie 2014. Posted in Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană, Știri

comunicatUngheni, 07 octombrie 2014

Specialiştii în reglementarea regimului funciar din Ungheni au benefeciat de instruiri privind managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană

În perioada septembrie – octombrie 2014 (15 – 16.09.2014, 25 – 26.09.2014, 02 – 03.10.2014)  au avut loc trei sesiuni de instruire şi o vizită de studiu la Ungheni cu genericul Aspecte teoretice şi practice de elaborare şi management al Planurilor Urbanistice  Generale”, desfăşurate în cadrul Proiectului „Elaborarea şi Managementul Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană”, MIS ETC 2020, implementat de Consiliul orăşenesc Ungheni în parteneriat cu Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi (Romania), Consiliul raional Novoselytsya (Ucraina) şi Institutul de Dezvoltare Urbană (Republica Moldova).

Proiectul Elaborarea şi Managementul Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană” are o durată de 12 luni şi este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. Valoarea totală a proiectului este de 166.085,40 Euro/2.946.354,99 MDL din care  149.410,42 Euro/2.650.540,85 MDL (90%) reprezintă finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

La sesiunile de instruire au participat peste 25 de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din oraşul Ungheni şi primăriile limitrofe, responsabili de problemele de dezvoltare urbană (arhitecţi şi specialişti în reglementarea regimului funciar). Participanţii au avut ocazia să se familiarizeze cu aspectele legale care reglementează procedura de elaborare a Planurilor Urbanistice Generale (PUG) ale localităţilor în Republica Moldova, sistemele informaţionale de management al Planurilor Urbanistice Generale şi tehnici de elaborare a planurilor de dezvoltare urbană integrată.

În cadrul vizitei de studiu (02-03.10.2014) reprezentanţii Asociaţiei Zona Metropolitană Iaşi au împărtăşit experienaţa lor privind elaborarea şi implementarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Iaşi (PIDPC), dificultăţile şi lecţiile învăţate. S-a făcut un schimb de experienţă referitor la proiectele implementate în Zona Metropolitană Iaşi şi oraşul Ungheni, care datorită amplasării lor geografice au beneficiat de asistenţă externă în domeniul cooperării transfrontaliere.

„Planul Urbanistic General reprezintă un document important cu caracter de lege locală care reglementează construcţiile şi dezvoltarea teritorială a unei localităţi. Oraşul Ungheni este primul care a reuşit să găsească surse financiare şi să elaboreze un Plan Urbanistic General la standarde europene. Implementarea documentaţiei de urbanism necesită cunoştinţe, priceperi, abilităţi, deprinderi precum şi o abordare pragmatică faţă de soluţionarea problemelor de dezvoltare ale comunităţii. Aceste seminare şi vizita de studiu au oferit participanţilor posibilitatea să-şi consolideze şi să acumuleze noi cunoştinţe privind elaborarea şi implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană. Localităţile rurale din raion pot prelua practica de succes de elaborare PUG de la oraşul Ungheni, care este una inedită datorită contribuţiei şi expertizei partenerilor din România”, a concluzionat Svetlana DOGOTARU, director exeutiv „Europolis International” SRL.

Persoana de contact: Liliana TINCU, manager de proiect

Telefon: 069230563; e-mail: lilitincu@yahoo.com, mis.etc.2020@gmail.com

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

„Graniţe comune. Soluţii comune.”

www.ro-ua-md.net

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni