COMUNICAT DE PRESĂ: În municipiul Ungheni a demarat un important proiect de regenerare urbană

Written by admin on 27 iulie 2017. Posted in Noutăți

26 iulie 2017, Municipiul Ungheni

COMUNICAT DE PRESĂ

În municipiul Ungheni a demarat un important proiect de regenerare urbană

Pe 26 iulie 2017, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni al Primăriei Ungheni, a avut loc conferința de lansare a Proiectului „Renovarea și modernizarea Centrului de Cultură Multifuncțional din municipiul Ungheni”, cofinanțat de programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului  Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondului Granturilor Mici“ al „Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale din Republica Moldova” implementat de către „Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova”.

Proiectul de regenerare urbană „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni” este implementat de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă, Consiliul raional Ungheni și Primăria municipiului Dorohoi și are ca scop modernizarea infrastructurii socio-culturale prin diversificarea și îmbunătățirea serviciilor publice și creşterea nivelului de socializare a locuitorilor.  Acest proiect va contribui la consolidarea capacităţilor cetățenilor de participare și implicare în procesul de elaborare a strategiei Centrului de Cultură Multifuncțional, sporirea gradului de consultare şi participare civică prin aplicarea unui model participativ de implicare în procesul de elaborare a politicilor publice locale socio – culturale pentru asigurarea bunăstării cetăţenilor municipiului Ungheni, îmbunătăţirea dialogului, promovarea parteneriatului autorități publice locale – cetăţeni în procesul participativ de realizare a politicilor publice prin crearea unei reţele de cooperare transfrontalieră şi susţinere inter-sectorială, crearea cluburilor pe interese pentru cetățenii din cartierele Berești ș iVasilica.

Dintre activitățile de bază ale Proiectului „Renovarea și modernizarea Centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni” fac parte: (1) un schimb de bune practici în municipiul Dorohoi; (2) renovarea căminului cultural din Cartierul Berești și transformarea lui într-un Centru de Cultură Multifuncţional;(3) o campanie de informare şi promovare a serviciilor Centrului Cultural Multifuncțional din Cartierul Berești prin intermediul evenimentelor publice și activităților practice/ Întâlniri publice de cartier, Atelier de artizanat pentru promovarea portului popular și meșteșugurilor autohtone/; (4) activităţi socio-culturale /serată muzical-literară, concurs de poezie, muzică și dans, expoziţie de pictură/ și socio-recreative/competiții sportive la jocuri de masă/ șah, joc de dame; (5) un festival folcloric transfrontalier cu participarea reprezentanţilor instituțiilor de cultură, organizațiilor neguvernamentale, artiștilor amatori și meşteşugarilor individuali din municipiile Ungheni și Dorohoi, precum și din alte localități aflate în zona transfrontalieră Ungheni – Iași/România.

Obiectivul principal al Conferinței de lansare a fost să informeze actorii comunitari despre activitățile și rezultatele așteptate ale Proiectului „Renovarea și modernizarea Centrului de Cultură Multifuncțional din municipiul Ungheni”. La eveniment au participat 47 de reprezentanți ai autoritățilorpublice locale de nivel I și II, companiilor private și societății civile; mass media locală, cetățeni și membri activi ai Grupurilor de Inițiativă Locală din Cartierele Berești și Vasilica din municipiul Ungheni, care au avut posibilitatea să adreseze întrebări legate de proiect și să primească răspunsuri de la Alexandru AMBROS, primarul municipiului Ungheni și Vlad SAVIN, arhitectul – șef. De asemenea, participanții au aflat mai multe detalii despre termenele de implementare a proiectului, s-au  documentat privind implicarea cetățenilor în procesul de regenerare urbană care prevede atât modernizarea și dezvoltarea infrastructurii socio – culturale, cât și schimbarea de atitudine și comportament a populației privind participarea în viața comunității și îmbunătățirea calității ei în comun.

IMPORTANT! Până la conferința de lansare a proiectului a fost dat startul campaniei de informare şi promovare a serviciilor Centrului Cultural Multifuncțional prin intermediul a două întâlniri publice de cartier, desfășurate pe 11 și 12 iulie 2017, unde au participat  133 de cetățeni din Cartierele Berești și Vasilica care, prin completarea a 3 tipuri de chestionare, au fost consultați privind serviciile socio-culturale pe care doresc să le aibă mai aproape de ei. Ca urmare acestor consultări, preferințele cetățenilor de toate vârstele vor fi luate în calcul la planificarea cluburilor pe interese ale Centrului Cultural Multifuncțional.

Vedeți mai jos o galerie foto de la Conferința de lansare a proiectului și Întâlnirile publice de cartier.

Svetlana CIOBANU, Coordonator proiect/Telefon de contact: 236 2 36 68

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni