Cetățenii sunt consultați cum să se se implice în procesul de atenuare și adaptare la schimbările climatice

Written by admin on 25 septembrie 2017. Posted in Noutăți

22 septembrie 2017,
Municipiul Ungheni 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Cetățenii sunt consultați cum să se se implice în procesul de  atenuare și adaptare la schimbările climatice 

Pe data de 22septembrie 2017, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni al Primăriei municipiului Ungheni, s-a desfășurat Cafeneaua publică „ Soluții pentru schimbările climatice – oportunități pentru comunitățile locale” în cadrul proiectului „Împreună pentru adaptarea la schimbărileclimatice ”, finanțat de Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova.

Proiectul „Împreună pentru adaptarea la schimbările climatice ” este implementat de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Municipalitatea Districtului Joniškis din Republica Lituania și are ca scop creșterea capacității administrative și nivelului de educație a populației privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Acest proiect  va contribui la dezvoltarea și consolidarea capacităţilor administrative ale orașelor înfrățite Ungheni și Joniškis prin aplicarea, în parteneriat cu principalii actori comunitari, a unor instrumente noi și structuri consultative instituționalizate pentru a implementa soluții și măsuri concrete de atenuare și adaptare la schimbările sclimatice.

Scopul Cafeneleipublice „Soluții pentru schimbările climatice – oportunități pentru comunitățile locale” a fost să iformeze și să sensibilizeze actorii comunitari pentru implicarea lor în procesul de adaptare și atenuare a efectelor schimbărilor climatice la nivel comunitar.

Obiectivul  specific a urmărit consultarea cetățenilor municipiului Ungheni privind problemele și măsurile care pot fi luate pentru combaterea și atenuarea efectelor schimbărilor climatice.

La eveniment au participat 54 de reprezentanți ai autorităților publice locale, liceelor, instituțiilor publice și companiilor private, societății civile și mass media locală, cetățeni și membri activi ai municipiuluiUngheni, care au avut posibilitatea să se informeze despre fenomenul încălzirii climatice ca unul dintre efectele problemelor locale, să afle despre măsurile luate de Uniunea Europeană privind procesul de atenuare și adaptare la schimbările climatice. De asemenea, participanții au aflat că emisiile de carbon sunt principala cauză a schimbărilor climatice și trebuie să  conștientizeze că schimbarea climatică este ceea ce facem noi cu mediul înconjurător.

Foarte important aspect al cafenelei publice a fost consultarea participanților ce pot face ei concret la nivel de comunitate pentru a proteja mediul, a folosi rațional și a economisi resursele energetice. În acest scop, participanții s-au divizat în grupuri unde au discutat aprins și au propus diverse propuneri și soluții pentru atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice la nivel local. Ca rezultat major, propunerile și soluțiile participanților vor fi puse pe agenda autorităților publice ale municipiului Ungheni și vor constitui un element  valoros și important pentru programele și politicile de dezvoltare durabilă socio-economică și de mediu.

IMPORTANT! Merită să subliniem și înalt să apreciem interesul sporit al actorilor comunitari, reprezentanții diverselor categorii de populație din municipiul Ungheni, care au participat activ la această dezbatere publică într-un număr mare de 54 de persoane, planificate doar fiind 40.

Vedeți mai jos o galerie foto de la cafeneaua publică realizată în cadrul proiectului „Împreună pentru adaptarea la schimbările climatice”.   

Svetlana CIOBANU, Manager proiect & Victoria DARIE, Expert comunicare
Telefoane de contact: 236 2 36 68; 236 2 53 09

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni