Viceprimar – Petru Langa

Written by admin on 16 septembrie 2015. Posted in Viceprimar - Petru Langa

IMG_0552CURRICULUM  VITAE 

Numele: Petru Langa

Cetăţenia: Republica Moldova

Data şi şocul naşterii: satul Mileşti, raionul Nisporeni, R. Moldova

Domiciliu: str. Naţională 43, ap.56, or. Ungheni, R. Moldova

Adresa la serviciu: str. Naţională 7, biroul 402, Primăria or. Ungheni

Tel/Fax. 236  30071

e-mail: petrulanga@yahoo.com

 

 

Activitatea profesională

august 2015 – prezent         Primăria or. Ungheni, viceprimar

2007 – 2015                        Consiliul raional Ungheni, vicepreşedintele raionului

2002 – 2007                       Primăria or. Ungheni, secretarul Consiliului

orăşenesc

1999 – 2002                        Primăria or. Ungheni, specialist în problemele

tineretului şi sportului

1993 – 2002                        Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” or. Ungheni,

profesor de fizică

 

Studii                                                    Specialitatea

1988-1993

Institutul Pedagogic de Stat                             profesor de

din Tiraspol                                               fizică şi matematică

2004-2007

Academia de Administrare Publică           Administrare Publică

din  Chişinău

Specializări

2001            Curs de formare pentru coordonatorii locali în cadrul Proiectului de

creare a Consiliilor Locale pentru Copii şi Tineri

2001           Polonia  Cursul de instruire “Parteneriatul dintre administraţia Publică şi ONG”

2006            Stagiere în or. Cleveland, SUA ,,Informarea cetăţenilor – prerogativa

Guvernului,,

2006            Training pentru aplicanţii EU/TCAS ,,TACIS,,

2013            Curs de dezvoltare profesională ,,Managementul performanţei,,

Academia de Administrare Publică

2014            Curs de dezvoltare profesională ,,Dezvoltare regională,,

Academia de Administrare Publică

2015             Curs de dezvoltare profesională ,,Planificare strategică integrată,,

Academia de Administrare Publică

2015            Curs de dezvoltare profesională ,,Managementul şi elaborarea

programelor/proiectelor,,

Academia de Administrare Publică

Cunoaşterea limbilor

Româna, Rusă – fluent

Franceza – mediu

Engleza – puţin

Cunoaşterea computatorului

Microsoft Excel, Word, Acces, Internetul

Hobby

Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul administraţiei publice

Lectura, dansul popular, fotbalul

 

Septembrie 2015

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni