Concurs de oferte privind achiziționarea lucrărilor de reparație ale curților blocurilor de locuit

Written by admin on 27 aprilie 2018. Posted in Achiziții publice, Transparența decizională

Primăria mun. Ungheni informează operatorii economici că, în data de 11.05.2018, ora 11:00, va avea loc COP nr. 18/01746 privind achiziționarea lucrărilor de reparație ale curților blocurilor de locuit din cartierele Centru și Danuțeni din mun. Ungheni.

Caietele de sarcini pot fi solicitate prin trimiterea unei cereri pe adresa de email – gaviucvasile@gmail.com.

Responsabil de achiziții publice – Gaviuc Vasile, mob. 068378376.

Concurs de oferte privind achiziționarea lucrărilor de schimbare a bordurilor de carosabil

Written by admin on 27 aprilie 2018. Posted in Achiziții publice

Primăria mun. Ungheni informează operatorii economici că, în data de 10.05.2018, ora 11:00, va avea loc COP nr. 18/01614 privind achiziționarea lucrărilor de schimbare a bordurilor de carosabil pe str. Ciprian Porumbescu, str. M. Costin și str. Gr. Ureche.

Caietele de sarcini pot fi solicitate prin trimiterea unei cereri pe adresa de email – gaviucvasile@gmail.com.

Responsabil de achiziții publice – Gaviuc Vasile, mob. 068378376.

Anunț de participare

Written by admin on 17 aprilie 2018. Posted in Achiziții publice, Noutăți, Transparența decizională

Primăria mun. Ungheni invită operatorii economici să prezinte oferte la concursul prin oferta de prețuri fără publicare nr. 05/18, privind achiziționarea camionetei pentru necesitățile sectorului de amenajare.

Concursul va avea loc în data de 23.04.2018, ora 11:00. Pentru solicitarea caietului de sarcini, urmează să fie contactat secretarul grupului de achiziții, Gaviuc Vasile, la tel de contact –  0236 26501 sau mob. 068378376, email – gaviucvasile@gmail.com.

Planul de achiziții publice aprobat prin decizia Consiliului Municipal nr. 8/12 din 15.12.2017

Written by admin on 9 ianuarie 2018. Posted in Achiziții publice, Transparența decizională

În conformitate cu prevederile HG nr. 1419 din 28.12.2016, Primăria mun. Ungheni aduce la cunoștiința operatorilor economici planul de achiziții publice aprobat prin decizia Consiliului Municipal nr. 8/12 din 15.12.2017.
Vă informăm că procedura de achiziție separată va fi publicată în Buletinul Achizițiilor Publice.

Anunț de participare la licitație publică

Written by admin on 6 decembrie 2017. Posted in Achiziții publice, Transparența decizională

Primăria mun. Ungheni organizează în data de 12.12.2017, ora 11:00, Licitația Publică nr. 17/04130 privind achiziționarea produselor alimentare pentru semestrul I al anului 2018.

Detalii suplimentare la tel. 0236 26501.

Operatorii economici interesați pot descărca aici DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni