Planul de achiziții publice aprobat prin decizia Consiliului Municipal nr. 8/12 din 15.12.2017

Written by admin on 9 ianuarie 2018. Posted in Achiziții publice, Transparența decizională

În conformitate cu prevederile HG nr. 1419 din 28.12.2016, Primăria mun. Ungheni aduce la cunoștiința operatorilor economici planul de achiziții publice aprobat prin decizia Consiliului Municipal nr. 8/12 din 15.12.2017.
Vă informăm că procedura de achiziție separată va fi publicată în Buletinul Achizițiilor Publice.

Anunț de participare la licitație publică

Written by admin on 6 decembrie 2017. Posted in Achiziții publice, Transparența decizională

Primăria mun. Ungheni organizează în data de 12.12.2017, ora 11:00, Licitația Publică nr. 17/04130 privind achiziționarea produselor alimentare pentru semestrul I al anului 2018.

Detalii suplimentare la tel. 0236 26501.

Operatorii economici interesați pot descărca aici DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri

Anunț de participare la licitație publică

Written by admin on 6 decembrie 2017. Posted in Achiziții publice, Transparența decizională

Primăria mun. Ungheni organizează în data de 08.12.2017, ora 11:00, Licitația Publică nr. 17/04093 privind achiziționarea produselor alimentare ecologice. Operatorii economici interesați pot obține documentația de licitație cu achitarea sumei de 200 lei la contabilitate, bir. 206, str. Națională nr. 7, mun. Ungheni.

Detalii suplimentare la tel. 0236 26501.

Concurs prin oferta de prețuri pentru amenajarea aleii Parcului Central din Ungheni

Written by admin on 7 martie 2017. Posted in Achiziții publice, Transparența decizională

Primaria or. Ungheni anunță concursul prin oferta de prețuri nr. 241-op/2017 din 13.03.2017, ora 11:00, privind achiziționarea lucrărilor de amenajare a aleii Parcului Central din or. Ungheni (intrare de pe str. A. Cozmescu)

Vedeți caietul de sarcini și Anexele amenajare parc

Licitație publică privind achizitionarea lucrarilor de constructie a sistemelor de captare si evacuare a apelor pluviale

Written by admin on 8 februarie 2017. Posted in Achiziții publice, Transparența decizională

Primaria or. Ungheni organizeaza in data de 24.02.2017, ora 11:00, Licitatia Publica nr. 40/17 privind achizitionarea lucrarilor de constructie a sistemelor de captare si evacuare a apelor pluviale pe str. Stefan cel Mare si str. Decebal din or. Ungheni”. Operatorii economici interesati pot descarca documentatia de licitatie si caietul de sarcini, in scopul participarii libere si transparente.
Detalii suplimentare la tel. 0236 26501
Vedeți mai jos:

Demersul Oficial

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni