Serviciii de elaborare a Ghidului de bune practici în managementul traficului rutier

Written by admin on 1 decembrie 2014. Posted in Sisteme de siguranţă şi informare în traficul rutier

”Sisteme de Siguranță și Informare în Traficul Rutier” MIS-ETC 1719

Primăria orașului Ungheni, intenționează să atribuie un contract de prestare servicii de elaborare a Ghidului de bune practici în managementul traficului rutier, cu asistența financiară oferită în cadrul Programului Uniunii Europene ”Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Data limită pentru depunerea ofertei este: 15 decembrie 2014, ora 17:00.

Informaţiile adiţionale posibile sau clarificările/întrebările vor fi publicate pe pagina web http://ungheni.md/.

Pentru informaţii suplimentare:

Tel/fax: +373 236) 2 33 38

E-mail: cvasniuc@ gmail.com    

Comunicat de presă. PROIECT “SISTEME DE SIGURANŢĂ ŞI INFORMARE ÎN TRAFICUL RUTIER”

Written by admin on 21 noiembrie 2014. Posted in Sisteme de siguranţă şi informare în traficul rutier, Știri

comunicat de presaÎn perioada iulie – noiembrie 2014 s-a desfăşurat cea de-a II-a Etapă  a Campaniei de informare şi conştientizare „Să fim responsabili în trafic!” în oraşul Ungheni care a fost destinată elevilor claselor gimnaziale şi liceale, părinţilor şi publicului larg.  La această  etapă au  fost organizare şi  desfăşurare activităţi  de testare a cunoştinţelor şi informare a  elevilor  claselor gimnaziale şi liceale din şcolile oraşului privind  comportamentul în traficul rutier.

Astfel, 240 de chestionare „ABC-ul regulilor de circulaţie”  completate de elevii din liceele teoretice  „I.Creangă” „M.Eminescu”„ V.Alescandri” şi „Gh.Asachi” din oraşul Ungheni au demonstrat că  nu toţi elevii cunosc cum trebuie să traverseze strada, ceea ce prezintă un pericol pentru viata lor .

La cele  patru întîlniri desfăşurate în şcoli pe tema  „Strada nu e loc de joacă!”, unde au participat peste 1000 de elevi, părinţi, managerii şcolari şi profesori/diriginţi,  inspectorii de stat ai Serviciului de supraveghere tehnică şi accidente şi  Inspectoratului de poliţie Ungheni/dnii Igor MAXIMCIUC şi Sergiu NOROC/ şi ai Uniunii conducătorilor auto, filiala Ungheni/dl profesor Igor CAZÎLU / au  prezentat situaţia accidentelor rutiere în Un gheni  produse pe motivul nerespectării regulilor de circulaţie, au informat publicul despre importanţa  comportamentului  corect  în traficul rutier. În cadrul acestor întîlniri au fost  diseminate pliantele informative Atenţie! Elevi pietoni, regulile de circulaţie sunt pentru voi!”  „ Dragi elevi pietoni, circulaţi corect! ” şi lansată iniţiativa de creare în licee a Patrulelori şcolare de circulaţie. Proiectul  de Regulament al Patrulei şcolare de circulaţie urmează să fie studiat şi completat de elevii şi profesorii acestor unităţi şcolare şi pus în aplicare din primăvara anului viitor.

Este de remarcat că participanţii la aceste întâlniri au conştientizat pericolul  ignorării regulilor de circulaţie pentru viaţa lor şi necesitatea de a fi pietoni disciplinaţi, ceea ce inspiră încredere că elevii nu vor  provoca şi nu vor deveni victime ale accidentelor rutiere.

Pentru mai multe informatii, va rugam să contactati:

Svetlana CIOBANU, Coordonator sensibilizare

Telefon: (+373 236) 2 36 68; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

Servicii de Supervizare a lucrărilor de semnalizare rutieră, semaforizare intersecții și instalarea unui sistem de monitorizare în trafic, orașul Ungheni

Written by admin on 28 mai 2014. Posted in Sisteme de siguranţă şi informare în traficul rutier

”Sisteme de Siguranță și Informare în Traficul Rutier” MIS-ETC 1719

Primăria orașului Ungheni, intenționează să atribuie un contract de prestarea serviciilor de Supervizare a lucrărilor de semnalizare rutieră, semaforizare intersecții și instalarea unui sistem de monitorizare în trafic, cu asistența financiară oferită în cadrul Programului Uniunii Europene ”Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Data limită pentru depunerea ofertei este: 10 iunie 2014,  ora 17:00.

Informaţiile adiţionale posibile sau clarificările/întrebările vor fi publicate pe pagina web http://ungheni.md/.

Pentru informaţii suplimentare:

Tel/fax: +373 236) 2 33 38

E-mail: cvasniuc@ gmail.com    

Comunicat de presă: Lansarea campaniei de informare și conștientizare „Să fim responsabili în trafic!”

Written by admin on 8 aprilie 2014. Posted in În desfășurare, Sisteme de siguranţă şi informare în traficul rutier, Știri

comunicat

Oraşul Ungheni, 03 aprilie 2014

Lansarea campaniei de informare și conștientizare „Să fim responsabili în trafic!”
În cadrul proiectului “Sisteme de siguranţă şi informare în traficul rutier”
MIS-ETC 1719 „Graniţe comune. Soluţii comune”

www.ro-ua-md.net

Din luna aprilie 2014 în oraşul Ungheni şi localităţile partenere începe Campania  de informare şi conştientizare „Să fim responsabili în trafic!”. Campania se desfăşoară  în cadrul proiectului Sisteme de siguranţă şi informare în traficul rutier” (MIS–ETC: 1719) implementat de Primăria oraşului Ungheni în parteneriat cu Primăria Municipiului Dorohoi din  Romănia, Consiliul orăşenesc Cernăuţi şi Agenţia Bucovineană pentru Dezvoltare Regională din Ucraina, finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Bugetul total al proiectului este de 743 599,76 Euro (13 786 340 MDL) din care grantul ENPI 669 239,78 Euro (12 407 691 MDL), iar contributia partenerilor va fi de 74 359,98 Euro (1 378 615 MDL).

Scopul Campaniei de informare şi conştientizare „Să fim responsabili în trafic!” este să contribuie la schimbarea comportamentului  participanţilor în trafic şi creşterea siguranţei rutiere în oraşul Ungheni. Obiectivul general al campaniei vizează conştientizarea şi crearea atitudinii responsabile a populaţiei faţă de respectarea regulilor de circulaţie şi îmbunătăţirea securităţii rutiere. Ca obiectiv specific Campania îşi propune să atragă atenţia publicului larg asupra necesităţii adoptării unui comportament  corect  în traficul rutier prin desfăşurarea acţiunilor stradale şi informativ-educative cu preşcolarii, elevii şi conducătorii auto/şoferii.

În perioada aprilie – iunie 2014 în cadrul  Campaniei „Să fim responsabili în trafic!” vor fi elaborate  materialele de promovare a mesajului campaniei, vor fi organizate şi desfăşurate acţiuni stradale demonstrative, activităţi de testare şi  informativ-educative integrate privind regulile  de circulaţie cu preşcolarii, elevii şi conducătorii auto. De asemenea, vor fi  realizate şi  diseminate materiale informative pentru încurajarea participării corecte a  populaţiei în traficul rutier.O activitate importantă a Campaniei o constituie elaborarea unui Ghid de Bune Practici în managementul traficului rutier,  care  va cuprinde istorii de succes privind comportamentul participanţilor în trafic.

Pentru mai multe informatii, va rugam să contactati:

Svetlana CIOBANU, Coordonator sensibilizare

Telefon: (+373 236) 2 36 68; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

comunicat_1

Servicii de organizare și desfășurare a campaniei de informare și conștientizare a măsurilor de siguranță în trafic, orașul Ungheni

Written by admin on 14 martie 2014. Posted in Sisteme de siguranţă şi informare în traficul rutier

”Sisteme de Siguranță și Informare în Traficul Rutier” MIS-ETC 1719

Primăria orașului Ungheni, intenționează să atribuie un contract de prestarea serviciilor de Servicii de organizare și desfășurare a campaniei de informare și conștientizare a măsurilor de siguranță în trafic, orașul Ungheni, cu asistența financiară oferită în cadrul Programului Uniunii Europene ”Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Data limită pentru depunerea ofertei este: 14 martie 2014, ora 17:00.

Informaţiile adiţionale posibile sau clarificările/întrebările vor fi publicate pe pagina web http://ungheni.md/.

Pentru informaţii suplimentare:

Tel/fax: +373 236) 2 33 38

E-mail: cvasniuc@ gmail.com    

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni