Lucrări efectuate de către SA”Comgaz-Plus” Ungheni pe perioada 01- 05.04.2013

Written by admin on 8 aprilie 2013. Posted in Rapoarte de activitate, S.A. ”Comgaz-Plus”

Prin dispoziţia Primăriei  nr. 60-02/1-06 din 01.04.2013 s-a încheiat sezonul de încălzire 2012-2013. Pe parcursul perioadei de încălzire 2012-2013, colectivul întreprinderii a depus eforturi considerabile în vederea asigurării calitative a consumatorilor cu agent termic, neadmiterea situaţiilor excepţionale, reducerea consumului de energie electrică şi pierderilor comparativ cu perioada respectivă a anului precedent, ceia ce a permis ca sezonul de încălzire 2012-2013 să fie petrecut la un nivel înalt.

La situaţia din 01.04.2013 datorii creditoriale  în total :      – 7464,0  mii lei

Inclusiv:     SRL „Ungheni Gaz”      –  6144,6  mii lei;

SA”Red-Nord”              –  161,4 mii lei.

datoriile debitoriale constituie în total: – 9556,8 mii lei:

Inclusiv:     Populaţia    total:           – 3274,8 mii lei, iar, blocurile locative care au primit agent termic         – 927824 lei

INFORMAŢIE sezonul de încălzire 2012-2013

Written by admin on 4 aprilie 2013. Posted in Rapoarte de activitate, S.A. ”Comgaz-Plus”

Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din or. Ungheni pe parcursul celor peste 12 de ani de la înfiinţarea SA”Comgaz-Plus”, a evoluat continuu, dar fără extinderea ariei de deservire şi fiind foarte grav afectat din cauza debranşărilor masive de la reţea.

În prezent prin intermediul acestui sistem la nivelul sezonului de încălzire 2012-2013, producţia de energie termica furnizata în sistem centralizat a fost de 7149 Gcal, dimensionata pe un număr de 10 centrale funcţionale, care au produs şi livrat energie termică numai la 11 blocuri locative, 14 agenţi economici mici şi toate instituţiile de învăţămînt şi medicale din oraş:

Întreprinderi bugetare                                      – 20

Agenţi economici mici                                       – 14

Blocuri locative care primesc ag.termic     – 11

C.T. Crestiuc2 blocuriCrestiuc - 7, 9
C.T. Boico-71 blocBoico -9
C.T. Romană-261 blocMusatova-28
C.T. Apă-Canal1 blocFeroviară-27
C.T. V.Lupu2 blocuriNaţională-35, M.Eminescu-36
C.T. Bernardazzi3 blocuriBernardazzi-13, 17, Crestiuc-6
C.T. Boico-151 blocBoico-13

Tariful pentru populaţie:

noiembrie 2012                  – 15,54 lei/m²

decembrie 2012           – 40,06 lei/m²

ianuarie 2013              – 39,08 lei/m²

februarie 2013             – 32,02 lei/m²

Nr.ApartamentApartament
deconectat
Parţial
deconectat
% achităriiDatoria
lei
Remarcă
1.Crestiuc-9108791540168295
2.Crestiuc-772511039111494
3.Boico-9112831051120900sc.I,II-28 ap.dec
sc.VII-12ap.dec
4.Musatova -2816634932074
5.Feroviară-27674596463120
6.Naţională-3532876349189
7.M.Eminescu-368326911767
8.Bernardazzi-138-24832812
9.Bernardazzi-17685435160169sc.I-18 ap. dec.
10Crestiuc-6205-5229299
11.Boico-1312234442709
Total52333664721888

Datoria populaţiei la începutul sezonului de încălzire constituie – 2791236 lei.

Datoria la data de 28.03.13    – 3074134 lei

Achitarea pe sezon pentru blocurile care nu primesc agent termic – 144173 lei,

Blocurile care primesc agent termic – 426494 lei .

Procentul achitării pe sezon la data de 28.03.13 – 50%

 

     Informaţie privind achitările faţă de SRL”Ungheni-Gaz”

Sold la începutul sezonului 2012/2013             -7245000 lei

Primit gaz sezon                                                             – 5797501

Calculat penalităţi                                                        – 208809  lei

Total:                                                                 – 6006310 lei

 

Achitat gaz                                                         – 7689501 lei

Penalităţi                                                            – 208809 lei

Total:                                                                 – 7898310 lei

 

Sold datorii la 28.03.2013                        – 5353000 lei

 

A  V  I  Z

S.A.”Comgaz-Plus” or. Ungheni anunţă organizarea licitaţiei de vînzare cu reducerea preţului pînă la 70 la sută de la preţul de expunere a activelor  neutilizate (încăperi – cazangerii) în proces de activitate, care va avea loc pe adresa, or. Ungheni, str. Boico-15a.

Lotul nr.1 – anexă la cazangeria str.Crestiuc-9,

                   cu S-125,1 m², nr. cadastral 920110446101,                  

                preţ iniţial de expunere – 572436 lei; + 20% TVA

        

         Doritorii vor prezenta cerere de participare la licitaţie în formă stabilită, copia buletinului de identitate, pentru persoanele juridice – copia certificatului de   înregistrare   şi   delegaţia,  dovada   achitării   acontului  în  mărime de 10% din preţul iniţial la contul: SA”Comgaz-Plus”, c/fiscal 1002609001375, cont/ banc. 225106001, BC”Eximbank”SA Gruppo Veneto Banka, fil. Nr.2 Ungheni, taxa de participare la licitaţie – 200 lei pentru persoanele fizice şi juridice.

         Cererile de participare pot fi depuse zilnic în secretariatul întreprinderii pînă la ora 17ºº.

         Informaţii suplimentare la tel. 0236 2-03-93,

                                                                       0236 2-50-02

Administraţia

                                                                          SA” Comgaz-Plus”

S.A. ”Comgaz-Plus”

Written by admin on 4 aprilie 2013. Posted in Despre, S.A. ”Comgaz-Plus”

S.A. ”Comgaz-Plus” a fost fondată în anul 2001. Parcursul celor peste 12 de ani de la înfiinţarea SA”Comgaz-Plus” sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a evoluat continuu. În prezent întreprinderea furnizează agent termic următorilor consumatori:

Întreprinderi bugetare – 20

Agenţi economici mici- 14

Blocuri locative care primesc ag.termic- 11

C.T. Crestiuc  – 2 blocuri – Crestiuc – 7, 9;

C.T. Boico-7   – 1 bloc – Boico -9;

C.T. Romană-26- 1 bloc – Musatova-28;

C.T. Apă-Canal- 1 bloc – Feroviară-27;

C.T. V.Lupu- 2 blocuri – Naţională-35, M.Eminescu-36;

C.T. Bernardazzi- 3 blocuri – Bernardazzi-13, 17, Crestiuc-6;

C.T. Boico-15 – 1 bloc – Boico-13.

Adresa întreprinderii: or. Ungheni, str.Boico 15. Telefon de contact: 0236 2-50-02.

 

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni