Municipiul Ungheni își consolidează capacitățile de management al dezastrelor prin intermediul proiectului CapaCities

Written by admin on 12 martie 2018. Posted in Noutăți, Proiect Risc dezastre naturale

În perioada 6-7 martie 2018 a avut loc prima Ședință de Suport și Consultanță în cadrul proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic(CapaCities). Scopul ședinței a fost de a stabili o foaie de parcurs pentru punctele focale și Grupul de lucru local create în cadrul proiectului în vederea constituirii unui cadru de cooperare la nivelul municipiului Ungheni pentru un management adecvat al dezastrelor.

Punctelor focale le-a fost dedicată o zi de suport și consultanță pentru a fixa rolurile și responsabiliățile prin prisma necesităților și obiectivelor proiectului. Managerul de proiect, Nico Van Os a subliniat importanța identificării realiste a necesităților puntelor focale și a grupului de lucru pentru un parcurs clar și coerent al proiectului, dar mai ales al consolidării capacităților locale pentru un management al riscurilor de dezastre în municipiu. În acest sens, experții echipei de bază a proiectului au discutat în detaliu cu reprezentanții punctelor focale necesitățile pentru următorii doi ani desprinse ca urmare a desfășurării întâlnirii de Învățare și Împărtășire a Experienței de acum o lună. Un instrument util pentru echipa de bază au fost chestionarele inițiale completate de către punctele focale în vederea constatării nevoilor acestora abordate în cadrul ședinței. Experții au remarcat potențialul existent la nivel local, subliniind ca și necesități ulterioare: actualizarea strategiei sectoriale a managementului de dezastre a municipiului Ungheni, consolidarea cooperării locale – centrale, implicarea actorilor comunitari în procesul de management al dezastrelor, planificarea spațială.    

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni