Prima evaluare colegială a managementului riscurilor de dezastre la nivel local s-a desfășurat la Ungheni

Written by admin on 19 aprilie 2019. Posted in Fără categorie, Proiect Risc dezastre naturale

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este logo-Capacities-1-1.png
COMUNICAT DE PRESĂ

19 aprilie 2019

Proiectul „Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Tările Parteneriatului Estic” (CapaCities) prevede o activitate nouă pentru orașele implicate care constă în evaluarea externă a managementului riscurilor de dezastre la nivel local și prezentarea recomandărilor concrete pentru îmbunătățirea acestui proces.

Astfel, în perioada 16-18 aprilie 2019, în municipiul Ungheni, s-a desfășurat prima evaluare colegială în cadrul proiectului. La activitate au participat partenerii din orașele Kutaisi/Georgia, Ararat/Armenia, echipa de bază a proiectului reprezentată de Regiunea de Siguranță Sud-Olanda, ITINERIS health & safety/Olanda, AO Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă/Ungheni, precum și Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni, funcționari ai Primăriei municipiului Ungheni, reprezentanți ai serviciilor desconcentrate și descentralizate, instituțiilor educaționale, societății civile, mas media locală și regională care s-au implicat activ în discuții privind situația reală în domeniul reducerii riscurilor de dezastre și întregului proces de management al riscurilor de dezastre.  

Misiunea a debutat cu ședința de deschidere, unde a fost prezentat conceptul de „evaluare colegială” și regulile de lucru în cadrul activității. Primarul municipiului Ungheni, Alexandru Ambros a menționat: „Zona în care locuim este supusă mai multor riscuri de dezastre și pentru a fi pregătiți, este necesar de a cunoaște situația în acest domeniu. Cunoscând punctele slabe, vom ști ce trebuie să întreprindem pentru a crește gradul de reziliență a orașului Ungheni”.

În cadrul a 4 sesiuni din prima zi de lucru, au fost prezentate informații generale despre situația privind guvernarea riscurilor, planificarea spațială, evaluarea riscurilor și planificarea managementului riscurilor de dezastre și reducerea/prevenirea riscurilor de dezastre. Specialiștii în domeniile relevante au explicat în detalii relizarea acestor procese, fiind completați de ceilalți participanți din perspectiva domeniilor în care activează. Punctele focale din Kutaisi și Ararat au vorbit despre asemănările și deosebirile ce persistă la nivel local în localitățile lor, au pus întrebări pentru a avea o imagine completă în ceea ce privește procesul de management al riscurilor de dezastre în municipiul Ungheni.

Pentru a avea o viziune clară a procesului de management al riscurilor de dezastre, la 17 aprilie 2019, partenerii proiectului, împreună cu punctele focale de la Primăria municipiului Ungheni au efectuat o vizită de lucru la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Centrul Republican de Instruire, unde s-au familiarizat cu activitatea acestor instituții și au avut posibilitatea să cunoască cum se acționează și cum este efectuată guvernarea riscurilor în toate etapele procesului de management al riscurilor de dezastre (prevenire, pregătire, intervenție și recuperare). Alexandru Oprea, șef-adjuct serviciu, șef al Direcției Protecției Civile al Inspectoraului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova a răspuns la întrebările oaspeților și a vorbit despre tendința Inspectoratului General de a se alinia standardelor europene. Programele de instruire în domeniul protecției civile aplicate actualmente au fost explicate în cadrul vizitei de la Centrul Republican de Instruire.

În cea de-a treia zi, au fost organizate 4 sesiuni axate pe pregătire și răspuns, recuperare și educarea în domeniul reducerii riscurilor de dezastre. Angajații Direcției Protecției Civile și Situațiilor Excepționale au vorbit despre primele intervenții și rolul pregătirii populației privind managementul riscurilor de dezastre. Informarea și pregătirea cetățenilor pentru riscurile de dezastre constituie una din principalele preocupări ale autorităților publice locale, instituțiilor specializate în domeniu și instituțiilor educaționale. Astfel, acest proces începe încă de la vârsta preșcolară, este dezvoltat în cadrul procesului educațional școlar și mai apoi este consolidat la locul de muncă a fiecăruia.

La sesiunea de închidere a evaluării colegiale, membrii echipei de bază a proiectului și partenerii au venit cu unele recomandări preliminare, printre care: Consolidarea activității Comisiilor pentru Situații Excepționale la nivel local și regional; Elaborarea Profilului de riscuri a municipiului Ungheni și cartografierea lor; Investirea în capitalul uman; Focusarea nu doar pe prevenirea hazardelor, dar și reducerea expunerii și vulnerabilității; Stimularea societății civile de a crea echipe de salvatori voluntari și asociații de voluntari în domeniul managementului riscurilor de dezastre.

Ca rezultat al evaluării va fi emis un raport cu concluzii și recomandări concrete pentru îmbunătățirea procesului de management al riscurilor de dezastre în municipiul Ungheni care va fi prezentat actorilor comunitari și care vor fi luate în calcul la actualizarea Strategiei de Management al Riscurilor de Dezastre a municipiului Ungheni. În cuvântul de încheiere, Nico van Os, managerul proiectului a subliniat: „Această activitate este foarte importantă pentru că o opinie care vine din exterior este mai obiectivă și poate aduce o plus valoare la elaborarea unui document strategic realist. Sper că ați fost sinceri și recomandările care vor urma vă vor ajuta în procesul de actualizare a Strategiei”.

Evaluarea colegială este realizată în cadrul Proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic”, implementat de către Reguiunea de Siguranță Sud-Olanda, în parteneriat cu ITINERIS health & safety/Olanda, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (AO CRDD)/Moldova și trei orașe beneficiare: Municipiul Ungheni/Moldova, Orașul Kutaisi/Georgia, Municipalitatea Ararat/Armenia. Scopul proiectului este îmbunătățirea, în mod structural, a capacităților în trei orașe din țările Parteneriatului Estic pentru a gestiona și coordona un proces structurat în planificarea Managementului Riscurilor de Dezastre/MRD, bazat pe evaluările multi-hazard și auto înțelegere a capabilităților actuale privind MRD, în legătură strânsă cu politicile UE pentru MRD precum și cadrul Sendai. Proiectul ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic” este finanțat de către Uniunea Europeană prin instrumentul de finanțare DC ECHO.

Procesul de actualizare a Strategiei de Management al Riscurilor de Dezastre în municipiul Ungheni este în plină desfășurare

Written by admin on 27 martie 2019. Posted in Proiect Risc dezastre naturale

Comunicat de presă

Municipiul Ungheni, 27 martie 2019

În perioada 25-26 martie 2019, în municipiul Ungheni, s-a desfășurat a treia ședință locală de suport și consultanță (SAM) în cadrul proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic” (CapaCities).

Conform agendei, misiunea a debutat cu ședința Grupului de Lucru Local, din care fac parte reprezentanți ai serviciilor publice și punctele focale, unde punctele focale au prezentat rezultatele autoevaluării capabilității de management al riscurilor de dezastre în municipiul Ungheni și obiectivele strategice ale documentului care urmează să fie actualizat în cadrul proiectului, iar membrii echipei de bază au relatat despre conceptul Evaluării reciproce, o activitate foarte importantă și utilă care constă în prezentarea situației actuale și evaluarea acesteia de către colegii din orașele partenere în proiect.  

La începutul ședinței, dl Alexandru AMBROS, primarul municipiului Ungheni, a vorbit despre rolul membrilor Grupului de Lucru Local în procesul de actualizare a Strategiei Sectoriale de Reducere a Riscurilor de Dezastre a municipiului Ungheni: „Pentru a avea un document realist și funcțional, este necesar ca specialiștii din diferite domenii să relateze situația reală la acest capitol din perspectiva instituțiilor pe care le reprezintă și să vină cu idei și propuneri concrete de îmbunătățire a managementului riscurilor de dezastre, pentru că, o Strategie nu este doar a autorității publice locale, ci a întregii comunități. Sunt convins că acest lucru ne va reuși deoarece toți membrii Grupului de Lucru Local sunt specialiști buni și vor oferi toată informația necesară pentru a avea, în final, un document strategic viabil, iar echipa de bază ne va asista ca acesta să corespundă standardelor europene”.

După prezentarea rezultatelor autoevaluării capabilității de management al riscurilor de dezastre în municipiul Ungheni și obiectivelor strategice din documentul ce urmează să fie actualizat, membrii Grupului de Lucru Local au menționat că obiectivele strategice vin să fortifice părțile slabe ale procesului de management al riscurilor de dezastre (prevenire, pregătire, intervenție și recuperare) și au recunoscut că la nivel legislativ există foarte multe legi, decizii de Guvern, regulamente, iar mecanismul de implementare a acestora nu este valorificat pe deplin. Rezultatele autoevaluării au dat posibilitatea să se depisteze lacunele și părțile vulnerabile, iar Strategia oferă oportunitatea de a consolida capacitățile tuturor actorilor comunitari de a preveni și a fi pregătiți pentru riscurile de dezastre identificate la nivelul municipiului Ungheni.  

De asemenea, participanții au fost familiarizați cu conceptul de Evaluare reciprocă și au conștientizat că opinia persoanelor din exterior este foarte importantă pentru că acestea văd lucrurile altfel și părerea lor este obiectivă. În perioada 16-18 aprilie 2019, în municipiul Ungheni va fi desfășurată această activitate unde colegii din Ararat, Armenia și Kutaisi, Georgia vor cunoaște situația din Ungheni și vor veni cu propuneri și recomandări de îmbunătățire a Strategiei de Management al Rescurilor de Dezastre în municipiul Ungheni.

În a doua jumătate a zilei, membrii echipei de bază și punctele focale au lucrat asupra elaborării agendei pentru Evaluarea reciprocă și au identificat actorii comunitari externi care să participe la sesiunile planificate în cadrul acestei misiuni. A fost desfășurată ședința Comisiei municipale pentru Situații Excepționale, unde s-a discutat despre situația actuală și măsurile întreprinse pentru reducerea riscurilor de dezastre și lucrul cu cetățenii în acest domeniu.

Pe 26 martie 2019, membrii echipei de bază și punctele focale au vizitat Secția pentru Situații Excepționale din Călărași și punctele de pompieri-salvatori din satele Sipoteni și Onișcani din același raion. Aici ei au fost informați modul in care activează aceste entități, tipul de echipamente de care dispun și care este regimul de lucru. Experții din Olanda, membrii echipei de bază au rămas impresionați de entuziazmul primarilor din localitățile vizitate privind oragnizarea și funcționarea punctelor de pompieri-salvatori și au vorbit despre posibile colaborări pe viitor în ceea ce privește instruirea personalului.

În ședința finală, Nico van Os, managerul proiectului, a menționat: „Municipiul Ungheni dispune de un potențial bun în ceea ce privește dezvoltarea capacităților în  managementului riscurilor de dezastre și sunt convins că rezultatele proiectului vor fi pe măsură, iar Strategia actualizată va servi ca document de bază în atragerea fondurilor pentru îmbunătățirea situației în acest domeniu”.  

Şedinţele locale de suport și consultanță sunt  realizate în cadrul Proiectului ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic”, implementat de către Reguiunea de Siguranță Sud-Olanda, în parteneriat cu ITINERIS health & safety/Olanda, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (AO CRDD)/Moldova și trei orașe beneficiare: Municipiul Ungheni/Moldova, Orașul Kutaisi/Georgia, Municipalitatea Ararat/Armenia.  Scopul proiectului este îmbunătățirea, în mod structural, a capacităților în trei orașe din țările Parteneriatului Estic pentru a gestiona și coordona un proces structurat în planificarea Managementului Riscurilor de Dezastre/MRD, bazat pe evaluările multi-hazard și auto înțelegere a capabilităților actuale privind MRD, în legătură strânsă cu politicile UE pentru MRD precum și cadrul Sendai. Proiectul ”Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic” este finanțat de către Uniunea Europeană prin instrumentul de finanțare DC ECHO.

Primii pași în actualizarea Strategiei de Management al Riscurilor de Dezastre în municipiul Ungheni

Written by admin on 28 ianuarie 2019. Posted in Proiect Risc dezastre naturale

Comunicat de presă
Ungheni
28.01.2019

În perioada 22-24 ianuarie 2019, în orașul Ararat din Armenia s-a desfășurat cea de-a patra ședință de lucru și schimb de experiență (LES) la care au participat reprezentanții partenerilor proiectului „Dezvoltarea Capacităților de Management al Riscurilor de Dezastre pentru Orașele din Țările Parteneriatului Estic” (CapaCities) și s-a axat pe implementarea Managementului Riscurilor de Dezastre.

Ședința de lucru a început cu prezentarea rezultatelor autoevaluării capacităților de management al riscurilor de dezastre/MRD în cele 3 orașe partenere: Ararat/Armenia, Kutaisi/Georgia și Ungheni/Moldova. Punctele focale au scos în evidență lacunele și necesitatea de capacități pentru a administra eficient situațiile excepționale și au prezentat concluziile autoevaluării. Astfel, partenerii au constatat că majoritatea actelor legislative ce țin de gestionarea situațiilor de urgență se referă la acțiunile și responsabilitățile instituțiilor de profil la nivel național, regional și local în caz de declanșare a unui dezastru și post-dezastru, dar mai puțin sunt îndreptate spre cetățean și spre etapele de prevenire și pregătire pentru riscurile de dezastre.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni