Servicii mai bune de alimentare cu apă potabilă pentru locuitorii din cartierul Ungheni Deal, municipiul Ungheni

Written by admin on 23 aprilie 2019. Posted in Apa Canalizare Ungheni, Fără categorie

Recent a fost finalizată construcția unei conducte de alimentare cu apă potabilă în Cartierul Ungheni Deal. Lucrările executate au avut drept scop asigurarea livrării  de apă potabilă, în regim continuu și la presiunea necesară consumatorilor din acest cartier. Astfel, peste 900 de locuitori ai Cartierului Ungheni Deal beneficiază acum de servicii îmbunătățite de alimentare cu apă potabilă. „Locuim aici de 36 de ani, dar nu am avut o presiune atât de bună la apă. Acum suntem mulțumiți și sperăm să se facă și alte schimbări pentru ca noi, locuitorii din acest cartier, să avem un trai mai bun” ne-a mărturisit doamna Liuba, locuitoare a cartierului Ungheni Deal.

Chiar și pe ultima strada, unde apa uneori nici nu ajungea, iar locuitorii trebuiau să aștepte până seara târziu apa în robinete, situația s-a îmbunătățit. „Lipsa apei ne crea disconfort. Pentru nevoile personale și gospodărești aduceam apă cu căldările de la alți vecini. Când am observat că presiunea apei a crescut am rămas mirată și plăcut surprinsă” ne spune doamna Maia, locuitoare a străzii Petru Movilă.

Cartierul Ungheni Deal este o zonă a municipiului Ungheni cu altitudine mai înaltă în raport cu zona de centru. În acest sector, unde predomină în mare parte casele la sol, presiunea apei în robinetele consumatorilor era scăzută. Pe de altă parte, rețelele existente de alimentare cu apă fiind învechite, prezentau un grad avansat de coroziune prin interior. Din această cauză se înregistrau pierderi de sarcină (presiune)”, a explicat Natalia Borș, reprezentant Î.M. „Apă – Canal” din Ungheni. Această problemă a fost soluționată prin construcția unei conducte cu lungimea de 960 m pe segmentul cuprins între stația de pompare de pe strada N. Iorga și conducta de alimentare cu apă de pe strada Găureni. Pentru executarea acestor lucrări au fost cheltuiți peste 300 mii lei.

Servicii mai bune de alimentare cu apă și canalizare vor fi asigurate și pentru locuitorii Cartierului Dănuțeni. „Îmbunătățirea serviciilor alimentării cu apă și canalizare pentru cetățenii municipiului Ungheni constituie un obiectiv prioritar care se regăsește în documentele strategice ale localități noastre. La moment avem în plină desfășurare un alt proiect, finanțat de Uniunea Europeană ce prevede reabilitarea a circa 12 km de apeduct, precum și extinderea a 5,4 km de rețea de apeduct și 5,6 km rețea de canalizare din cartierul Dănuțeni. În rezultatul implementării acestui proiect, circa 700 cetățeni vor fi conectați la sistemul de apă și 1500 la sistemul de canalizare” a declarat Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni.

Ședința Comitetului Director Local /CDL în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni”

Written by admin on 4 martie 2019. Posted in Apa Canalizare Ungheni

Comunicat de presă

La 27 februarie 2019, s-a desfășurat cea de-a patra ședința a Comitetului Director Local/CDL în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni”/ AAC Ungheni, implementat de Agenția pentru Cooperare Internațională a Germaniei prin Agenția de Dezvoltare Regională Centru și finanțat de Uniunea Europeană, unde au fost abordate următoarele subiecte: prezentarea raportului anual pentru 2018, prezentarea  Planului de implementare a proiectului pentru 2019,  prezentarea Studiului privind gradul de satisfacție a cetățenilor față de serviciile publice de aprovizionare cu apă și canalizare în mun. Ungheni precum și prezentarea situației actuale privind elaborarea documentației tehnice de proiect.

Pe lângă membrii CDL, la ședință au participant reprezentanți ai Comitetului Cetățenesc Local, Dietrich Hahn/ consultant internaţional superior MSPL/GIZ, Gintautas Baranauskas/ șef-adjunct Secția Operațiuni,  Delegației UE în RM, Mia Dubois și Christian Ballaro / manageri proiecte, Secția Operațiuni, Veaceslav Bulat/ director Institutul de Dezvoltare Urbană și Vasili Virlan/ inginer „APCAN PROIECT” SRL.

Prezent la eveniment, Cristofor CODREANU, viceprimarul municipiului Ungheni și președintele CDL a remarcat interesul atât a implementatorului cât și a donatorului vizavi de proiectul AAC în Ungheni și a asigurat că autoritatea publică locală depune toate eforturile astfel încât, activitățile prevăzute în proiect să fie realizate în termen și calitativ.

După prezentarea raportului pentru anul 2018, invitații au adresat mai multe întrebări privind procesul de tratare a apelor uzate, capacitatea stației de epurare în contextul regionalizării, dotarea cu contoare care permit citirea la distanță, calcularea și aprobarea tarifelor la serviciul de alimentare cu apă și canalizare. În cadrul ședinței, specialiștii de la Întreprinderea Municipală  „Apă – Canal” Ungheni, au vorbit despre situația actuală a sistemului de alimentare cu apă și canalizare în oraș și condițiile tehnice prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Veaceslav BULAT, director IDU, a prezentat rezultatele studiului privind gradul de satisfacție a cetățenilor față de serviciile de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni și a constatat că utilizatorii acestor servicii sunt, în mare parte, mulțumiți de calitatea apei și prestarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare. În acest context, implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni” va avea ca rezultat creșterea gradului de satisfacție al cetățenilor și a nivelului de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.

Fiind la etapa de elaborare a documentației tehnice de proiect, Vasili VÎRLAN, inginer „APCAN PROIECT” SRL a prezentat situația actuală privind proiectul tehnic, menționând că acesta este la faza trei de proiect preliminar.

La final, invitații și-au exprimat certitudinea că proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni” va fi implementat cu succes.

ANUNŢ

Written by admin on 7 noiembrie 2018. Posted in Apa Canalizare Ungheni

privind organizarea consultării publice a capitolului „Apă și canalizare” din Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a orașului Ungheni.

Se propune pentru consultare publică actualizarea capitolului „Apă și canalizare” din Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a orașului Ungheni.

Documentul poate fi accesat aici.

Propunerile și recomandările pot fi adresate până la 19 noiembrie 2018.

Persoana de contact: Ciobanu Oxana

Tel. 0236 2 53 09

email: crddlr.ungheni@gmail.com

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni