Centrul de Informare pentru Cetățeni deschis la Ungheni (foto)

Written by admin on 21 noiembrie 2013. Posted in În desfășurare, Parteneriat durabil lărgit pentru reforma de descentralizare, Realizate, Știri

Centrul de Informare pentru Cetățeni deschis la UngheniAstăzi, 21 noiembrie a avut loc evenimentul de lansare a   Centrului Pilot de Informare pentru Cetățeni din orașul Ungheni.

Primarul orașului Ungheni împreună cu angajați din cadrul primăriei, consilieri orășenești, reprezentanții ai societății civile,  șefi de instituții publice, reprezentanți ai mass-mediei locale, precum și oaspeți de la Primăria orașului Orhei au participat astăzi la deschiderea oficială a Centrului de Informare pentru Cetățeni.

Situat la parterul primăriei Ungheni, Centrul de Informare pentru Cetățeni are drept scop îmbunătățirea serviciilor și activității autorităților publice locale într-un mod care să corespundă nevoilor şi dorinţelor cetăţenilor.

”Centru de Informare pentru Cetățeni reprezintă contactul prim al cetățenilor cu administratia publică locală, este locul unde cetățenilor li se oferă posibilitatea de a-și exprima opiniile. Prin intermediul acestui Centru va avea loc participarea directă a cetățenilor la procesul de luare a deciziilor, dar totodată aceștia vor avea acces gratuit și permanent la informațiile administrative” a accentuat  Alexandru Ambros în alocuțiunea sa.

Evenimentul a fost salutat de către șeful Biroului Consular Ungheni, consulul Petru Lițiu care a punctat importanța unui astfel de mecanism în orașul Ungheni, spunînd că ”un om informat este un om puternic”. Viceprimarul orașului Orhei, Roman Boțan a menționat că crearea Centrului de Informare pentru Cetățeni în Ungheni reprezintă un pas important în procesul de descentralizare.

Menționăm că, Centrul  Pilot de Informare pentru Cetățeni reprezintă o activitate cheie  din cadrul proiectului „ Parteneriat  lărgit durabil pentru reforma de descentralizare”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul EuropeAid/132706/L/ACT/MD și implementat de Primăria orașului Ungheni în parteneriat cu Primăria oraşului Orhei şi Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă.

Lansarea Centrului Pilot de informare pentru cetățeni

Written by admin on 12 noiembrie 2013. Posted in Parteneriat durabil lărgit pentru reforma de descentralizare, Știri

  Ungheni, 11 noiembrie  2013

La 21 noiembrie 2013, ora 11.00, în incinta Primăriei orașului Ungheni va avea loc evenimentul de lansare a   Centrului Pilot de Informare pentru Cetățeni.

Centrul  Pilot de Informare pentru Cetățeni reprezintă o activitate cheie  din cadrul proiectului Parteneriat  lărgit durabil pentru reforma de descentralizare”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul EuropeAid/132706/L/ACT/MD și implementat de Primăria orașului Ungheni în parteneriat cu Primăria oraşului Orhei şi Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă

Misiunea Centrului Pilot de Informare pentru Cetățeni vizează îmbunătățirea serviciilor și activității autorităților publice locale într-un mod care să corespundă nevoilor şi dorinţelor cetăţenilor.

Scopul Centrului Pilot de Informare pentru Cetățeni este axat pe realizarea de către autoritățile administraţiei publice locale a unui serviciu pentru cetăţeni care să îi sprijine cu profesionalism şi promptitudine în rezolvarea problemelor, în obţinerea de informaţii publice și în stimularea participării cetăţeneşti la luarea deciziilor.

Grupul țintă al Centrului de Informare pentru Cetățeni sunt locuitorii orașului Ungheni.

Centrul Pilot de Informare pentru Cetățeni este creat pentru a fi în exclusivitate în slujba cetățeanului și pentru a răspunde în mod cât mai eficient, prompt și cu profesionalism solicitărilor acestuia.

Centrul Pilot de Informare pentru Cetățeni se află în sediul Primăriei oraşului Ungheni, într-un spaţiu primitor la parter, uşor accesibil, de unde cetăţenii vor putea primi informații despre organizarea și funcționarea Consiliului  orășenesc Ungheni, tipurile de servicii furnizate de primărie şi execuţia bugetului orașului, despre actele normative locale cu referire la drepturile cetățenilor. De asemenea, cetăţenii vor putea fi ghidaţi în procesul de obţinere a actelor necesare pe care le solicită de la autoriotăţile publice locale.

În cadrul Centrului Pilot de Informare pentru Cetățeni oamenii vor comunica, se vor informa, își vor exprima opiniile lor privind planificara bugetului orașului, politicile publice locale şi integrarea grupurilor vulnerabile, vor obține informații din cele mai diverse domenii, vor face sugestii şi recomandări.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect

Telefon: 236 23668; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

Lansarea Platformei Electronice pentru promovarea bunelor practici în dezvoltarea durabilă la nivel local

Written by admin on 11 noiembrie 2013. Posted in Parteneriat durabil lărgit pentru reforma de descentralizare, Știri

    Ungheni, 11 noiembrie 2013

Pe 20 noiembrie 2013 va fi  lansată  Platforma Electronică Promovarea bunelor practici de dezvoltare durabilă în Ungheni şi Orhei” în cadrul proiectului Parteneriat  durabil lărgit pentru reforma de descentralizare, implementat de Primăria oraşului  Ungheni în parteneriat cu Primăria oraşului Orhei şi Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă,  finanțat de Comisia Europeană prin Programul  EuropeAid/ 132706/ L/ ACT/MD.

Obiectivul Platformei Electronice „Promovarea bunelor practici de dezvoltare durabilă din localităţile raionelor Ungheni şi Orhei” îl constituie consolidarea capacității autorităților publice locale de a interacționa și implica cetățenii în procesul de luare a deciziilor.

Platforma Electronică are ca obiectiv  specific promoveze bunele practici de implementare  a proiectelor comunitare de dezvoltare durabilă, realizate în localitățile raioanelor Ungheni şi Orhei în parteneriat cu societatea civilă, mediul de afaceri, întreaga comunitate şi alţi actori comunitari, precum şi ideile de noi proiecte comune care vor fi concepute pe durata proiectului şi după finalizarea lui.

Din grupul țintă al PlatformeiElectronice  fac parte autorităţile publice locale  şi  cetățenii localităților din

ariile urbane și rurale ale raioanelor Ungheni și Orhei, utilizatori de Internet.

Pe Platforma Electronică interactivă www.ungheni-orhei.md vor fi disponibile informațiile privind activitățile cheie ale  proiectului: atelierele de lucru, instruirile, campaniile de conştientizare, întâlnirile publice, centul de informare pentru cetăţeni, materialele promotionale, manualele de curs, exemplele de bune practici în implementarea proiectelor comunitare, agendele reţelelor, programele de dezvoltare specifice localităţilor, agendele şedințelor Consiliilor Locale.

Platforma Electronică va oferi  oportunități de a  stabili  parteneriate, de a face schimb de experiență privind bunele  practici de dezvoltare durabilă a localităţilor şi de a comunica prin intermediul forumului de discuții.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect

Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

FlashMob dedicat Zilei Europei

Written by admin on 17 mai 2013. Posted in Parteneriat durabil lărgit pentru reforma de descentralizare, Știri

FlashMob dedicat Zilei EuropeiLa 9 mai 2013 pe Piața Independenței din orașul Ungheni s-a desfășurat un FlashMob dedicat Zilei Europei.

Activitatea s-a  înscris în cadrul proiectului Parteneriat  lărgit durabil pentru reforma de descentralizare”,  implementat de Primăria orașului Ungheni în parteneriat cu primăria oraşului Orhei şi Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă  și finanțat de Comisia Europeană prin Programul EuropeAid/132706/L/ACT/MD.

Lansarea campaniei de creștere a conștientizării privind procesul de descentralizare și noul rol al autorităților locale și a societății civile „ Pro Implicare civică”

Written by admin on 8 mai 2013. Posted in Parteneriat durabil lărgit pentru reforma de descentralizare, Știri

                       Ungheni, 07 mai 2013

În perioada mai – septembrie 2013 primăria or. Ungheni în parteneriat cu primăria oraşului Orhei şi Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă organizează Campania de creștere a conștientizării privind procesul de descentralizare și noul rol al autorităților publice locale și a societății civile  în cadrul proiectului Parteneriat  lărgit durabil pentru reforma de descentralizare”,  finanțat de Comisia Europeană prin Programul EuropeAid/132706/L/ACT/MD.

Obiectivele generale ale Campaniei „ Pro implicare civică vizează îmbunătățirea capacității autorităților publice locale și societății civile din raioanele Ungheni și Orhei pentru elaborarea programelor și proiectelor comune de dezvoltare durabilă și creșterea capabilității de implicare a Actorilor Non Statali în formularea politicilor publice cu centrare pe procesul reformei de descentralizare.

Obiectivul specific al Campaniei este axat pe consolidarea capacităților autorităților publice locale din raioanele Ungheni și Orhei de a interacționa și implica cetățenii în procesul de luare a deciziilor.

Grupul țintă al Camapaniei îl constituie cetățenii din 60 de localități din ariile urbane și rurale ale raioanelor Ungheni și Orhei.

În cadrul Campaniei vor fi organizate întâlniri publice, care sunt cele mai flexibile și mai informale modalități în realizarea schimbului de informații dintre administrația publică locală și cetățeni. În cadrul întâlnirilor publice se vor distribui flyere, broșuri informative, postere și se vor viziona filme cu scopul de a sensibiliza cetățenii asupra importanței contribuției individuale în procesul de elaborare a politicilor publice și în procesul de dezvoltare durabilă la nivel de comunitate.

Campania „ Pro implicare civică” își propune să transmită mesajul că fiecare cetăţean poate contribui la dezvoltarea comunității din care face parte prin implicare activă.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect

Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni