Ultima ședință a Consiliului de înscriere a copiilor în grădinițe din acest an

Written by admin on 17 septembrie 2013. Posted in Noutăți

Saptămîna trecută a avut loc ultima ședință din anul 2013 a Consiliul  de înscriere a copiilor în instituţiile preşcolare care activează în cadrul Primăriei Ungheni. La ședință au fost examinate cererile depuse pe parcursul anului 2013.  În conformitate cu procesul verbal al ședinței, pentru anul de studiu 2013-2014 au fost încadrați 497 de copii în instituțiile preșcolare de învățămînt din oraș de diferite vîrste. Prioritate a fost acordată copiilor educaţi de un singur părinte, copiilor tutelaţi, copiilor părinţii cărora sint invalizi de grupa I sau a II-a, copiilor ai căror părinţi işi fac serviciul militar, precum şi celor din familiile cu mulţi copii (3 şi mai mulţi copii de vîrsta preşcolară şi şcolară), alte categorii vulnerabile.

Primăria oraşului împreună cu administraţia instituţiilor grădiniţelor din Ungheni depune toate eforturile pentru încadrarea tuturor copiilor în grădinițe și pentru a asigura condiţii optime pentru procesul educațional. În acest sens,  au fost efectuate lucrări de reparație capitală la grădinițele Licurici, Solnîșco și Steluța, iar la grădinița  ”Tereza Sobolevschi” a fost schimbat gardul. Lucrările au costat aproximativ 1,2 mln de lei, dintre care 300 mii pentru reparația gardului au fost alocați din bugetul de stat, restul fiind din bugetul local.

”Toate instituțiile preșcolare din oraș au condiții foarte bune. Grupele sunt completate cu numărul necesar de copii. Tot ce ne dorim este o frecvență înaltă în grădinițe. În cazul absențelor nemotivate mai mult de 30 de zile, copilul va fi exmatriculat. Acest lucru părinții trebuie să-l cunoască și să și-l asume.” a menționat, Eduard Balan, viceprimarul orașului, președintele Consiliului de înscriere a copiilor în instituția preșcolară.

Primăria orașului Ungheni informează că cererile pentru anul de studiu 2014-2015 vor fi primite începînd cu luna aprilie 2014, părinţii urmînd să prezinte următoarele acte:

  • Cerere
  • Copia adeverinţei de naştere a copilului
  • Copiile buletinelor de identitate a părinţilor(părintelui, tutorelui)
  • Certificate de la locul de muncă a părinţilor(pentru şomeri – de la AOFM)
  • Alte acte, la necesitate.

NEXUS MOLDOVA CELEBREAZĂ ZIUA INDEPENDENȚEI ÎN UNGHENI ÎMPREUNĂ CU LOCUITORII SĂI ȘI CU AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE

Written by admin on 30 august 2013. Posted in Noutăți

Ungheni, 30 august a.c. Echipa NEXUS Moldova de la sediul central din Chișinău a sosit la Ungheni să celebreze Zilele orașului Ungheni” alături de locuitorii orașului și de autoritățile publice locale.  În Piața Independenței din Ungheni, loc în care se va derula întreg programul de festivități,  va avea loc şi  pre-lansarea inițiativei (proiectului) NEXUS Moldova. Această inițiativă urmărește să ajute moldovenii să-și atingă obiectivele lor personale legate de migrație – pentru persoanele care intenţionează să plece peste hotare, care sunt deja peste hotare sau se gândesc să se reîntoarcă acasă, inclusiv să ofere diverse servicii utile pentru familiile celor plecați la muncă peste hotare.

”Am dat curs, cu cea mai mare plăcere, invitației Primarului orașului Ungheni de a veni să serbăm acest remarcabil eveniment alături de cei care ne sânt deopotrivă parteneri de implementare și prieteni. Avem în vedere în primul rând autoritățile publice raionale și orășenești, cu care am stabilit deja legături foarte strânse, găsind aici o totală receptivitate și deschidere spre conlucrare. În plus, avem o deosebită ocazie de a comunica direct cu locuitorii orașului și de a le asculta dorințele, așteptările și intențiile, astfel încât să ne putem orienta și mai bine activitățile noastre spre nevoile reale ale locuitorilor legate de migrație și de multiplele ei implicații” – a subliniat dl. Nicolaas de Zwager, coordonatorul Proiectului NEXUS Moldova.

În aceste zile de sărbătoare unghenenii sânt invitați la cortul NEXUS Moldova din centrului orașului, acolo unde vor avea posibilitatea de a afla diverse informaţii despre această inițiativă și despre modul în care NEXUS le va fi de ajutor. Totodată, toți cei interesați de a le fi auzită vocea și opinia vor putea formula pe loc problemele, necesitățile și așteptările lor de la autoritățile publice, de la sectorul privat și de la societatea civilă (ONG-uri).

Primarul orașului Ungheni, dl Alexandru Ambros, s-a arătat convins de valoarea pe care o comportă inițiativa NEXUS Moldova și de beneficiile acesteia pentru ungheneni, remarcând următoarele: ”Este știut că există un număr mare de cetățeni, atât din oraș cât și din raion, care au migrat fie în est, fie în vest, fie în interiorul republicii, pentru a-și soluționa anumite probleme. Dar mai sunt și numeroase probleme legate de acest proces atât pe interior, cât și pe exterior. De aceea vedem acest proiect, care își propune ca scop să transforme migrația din problemă în beneficiu, ca fiind unul extrem de util  pentru toți locuitorii noștri. Centrul NEXUS, care se va deschide la începutul anului 2014 la Ungheni, fiind sprijinit și de autoritățile locale, va deveni o adevărată insuliță prietenoasă pentru migranți și pentru cei ce se pregătesc să plece la muncă peste hotare”.

Raionul Ungheni este unul din cele 3 raioane selectate (împreună cu Cahul și Edineț), la care se va adăuga și orașul Chișinău (în 2015), pentru edificarea și testarea platformei integrate de produse și servicii – nexusnet.md –  pentru acordarea de ajutor migranților și familiilor acestora. Platforma va include și un portal național bazat pe internet (on-line), prin care vor fi oferite informații și acces la produse și servicii.

NEXUS Moldova va fi implementat la Ungheni începând cu luna ianuarie 2014 prin deschiderea unui Centru de servicii NEXUS. Deja a fost selectat directorul Centrului, iar până la deschiderea Centrului va fi efectuată o serie de lucrări pregătitoare, precum sondajul național al gospodăriilor, profilul migrațional al raionului Ungheni, diverse interacțiuni cu și identificarea de potențiali prestatori locali de servicii din sectoarele public, privat și asociativ (ONG-uri). Până la deschiderea propriu zisă a Centrului în Ungheni, ianuarie 2014, toți cei interesați pot vizita pagina web temporară,  www.nexusnet.md, sau pot să scrie pe adresa locală ungheni@nexusnet.md.

NEXUS semnifică (din latină) ”legături”, iar astăzi legăturile generate de NEXUS vor fi consolidate în cadrul  întregii comunități unghenene.

iasci

Felicitarea primarului de Ungheni, Alexandru Ambros, cu ocazia Zilelor orașului Ungheni

Written by admin on 28 august 2013. Posted in Noutăți

ziua orasului Ungheni

 

Stimați ungheneni,

Tradițional, la sfîrșit de august orașul nostru îmbracă straie de sărbătoare, marcînd zilele orașului Ungheni.

Zilele orașului Ungheni reprezintă un moment de o importanță aparte în viața comunității noastre – un moment de bucurie colectivă, un moment sărbătoresc de bilanț, dar și ocazia de a ne asuma noi angajamente, prin care casa noastră comună – Ungheniul, să devină mai frumos, mai modern și mai respectat de cei care îl locuiesc ori îl vizitează.

Cu  ocazia aniversării a 551 ani de la prima atestare documentară a oraşului Ungheni precum şi cu prilejul Hramului oraşului sărbătorit pe 28 august de ziua “Adormirii Maicii Domnului”, permiteţi-mi să vă aduc cele mai calde urări de sănătate, fericire, bucurii şi împliniri alături de cei dragi.  Fie ca în casele fiecăruia să domine pacea, înţelegerea, compasiunea, bunăstarea şi prosperitatea.

În calitatea mea de primar, vreau să aduc sincere mulțumiri și să-mi exprim întreaga gratitudine tuturor Dumneavoastră pentru susţinerea și solidaritatea de care dați dovadă, pentru implicarea şi participarea la dezvoltarea oraşului. Dumneavoastră ne motivaţi, noi ne punem în slujba localităţii prin capacităţile fizice,  intelectuale şi administrative pentru a continua proiectele pe care le avem pentru localitatea noastră.

Sunt convins că mereu putem conta unii pe alții, cum am făcut-o și pînă acum, și că împreună vom avea mereu un cuvînt de spus atunci cînd binele orașului Ungheni va depinde de acțiunea noastră comună.

LA MULȚI ANI, UNGHENI!

LA MULȚI ANI, UNGHENENI!

 

Cu respect,
Alexandru AMBROS
Primarul orașului Ungheni

Adresarea primarului de Ungheni, Alexandru Ambros cu ocazia Zilei Independenţei Republicii Moldova și a Sărbătorii ”Limba noastră”

Written by admin on 27 august 2013. Posted in Noutăți

Adresare Alexandru Ambros

 
Stimaţi concetăţeni,

Cu prilejul Zilei Independenţei Republicii Moldova și a Sărbătorii ”Limba noastră” am plăcutul prilej şi deosebita onoare de a Vă adresa cele mai sincere şi cordiale felicitări. Aceste 2 sărbătorii au o semnificație deosebită, fiind sărbătorile, care inspiră în sufletele cetățenilor speranţele schimbării în bine a Republicii Moldova.

Orice domeniu al vieţii cotidiene necesită aportul fiecăruia dintre noi, pentru ca rezultatele obţinute să ne aducă sincera mulţumire sufletească. Fiecare dintre noi în mod individual, precum şi prin efortul întregului popor contribuim la consolidarea şi dezvoltarea statalitatea Republicii Moldova, la păstrarea culturii, obiceiurilor și tradițiilor, la ridicarea nivelul de trai al cetăţenilor și la viitorul Moldovei.

Dragi concetăţeni,

Cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldovei și Sărbătorii ”Limba noastră”, Vă urez succese în activitatea zilnică, iar patriotismul şi dragostea faţă de această ţară și limbă să Vă însoţească pretutindeni.

Vă doresc multă sănătate şi prosperitate, pace şi cer senin, bucurii şi fericire.

 La mulţi ani, Republica Moldova!

Cu respect, Alexandru AMBROS
Primarul or. Ungheni

Primarul orașului Ungheni, Alexandru Ambros împreună cu funcționari din cadrul primăriei orașului au participat la campania ”Dă culoare oraului Tău!”

Written by admin on 22 august 2013. Posted in Noutăți

Zeci de tineri voluntari, consilieri orășenesti, precum și reprezentanți ai autorităților locale s-au implicat activ la procesul de grunduire și vopsire a podului de fier din centrul orașului. ”Inițiativa a aparținut tinerilor. Am considerat – o foarte bună, fiind semnat în acest sens, un acord de parteneriat. Primăria orașului Ungheni a asigurat toate materialele de construcție necesare executării acestei lucrări. Este înainte de toate o dovadă a faptului că unghenenilor le pasă de orașul nostru și că se implică activ” a punctat Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni