Convocarea Consiliului Municipal Ungheni

Written by admin on 2 februarie 2018. Posted in Noutăți

DISPOZIŢIE  nr. 17-02/1-07
din 31.01.2018

Cu privire la convocarea Consiliului
Municipal Ungheni

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 16.02.2018, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:           

 1. Cu privire la executarea bugetului municipiului Ungheni în anul 2017

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

 1. Cu privire la rectificarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2018

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef 

 1. Diverse

Primar                                                                               Alexandru  AMBROS

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:

 1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 14.02.2018, ora 13:00, biroul – CIC
 2. Comisia Buget şi finanţe – 14.02.2018, ora 16:00, biroul – CIC
 3. Comisia  Socială – 15.02.2017, ora 15:00,  biroul – CIC

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Lucrătorului Procuraturii

Written by admin on 29 ianuarie 2018. Posted in Noutăți

Stimați colaboratori ai Procuraturii,

În numele Primăriei municipiului Ungheni vă transmit sincere felicitări cu ocazia sărbătorii profesionale. Îmi exprim tot respectul și gratitudinea pentru profesionalismul, abnegația și principialitatea de care dați dovadă în munca nobilă pe care o desfășurați. Într-o societate democratică, Dumneavoastră aveți un rol primordial, de a consolida statul de drept, de a asigura supremaţia legii și protecţia drepturilor şi libertăţilor cetățenilor.

Dorim ca activitatea pe care o exercitaţi să fie susţinută necontenit şi apreciată după merit de întreagă societate.

Să aveți parte de multă sănătate, succes, curaj și realizări frumoase în plan profesional și personal. 

Cu deosebit respect,
Primarul mun. Ungheni,
Alexandru AMBROS

Centrul Militar Teritorial Ungheni anunţă înscrierea pentru admiterea la Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

Written by admin on 29 ianuarie 2018. Posted in Noutăți

Specialităţile: infanterie, artilerie, transmisiuni.

Durata studiilor – 4 ani

Actele necesare pentru admitere:

 • cererile de înscriere tip (se depun de la 1 februarie – 30 iunie la centrul militar teritorial Ungheni);
 • copia certificatului de naştere a candidatului;
 • copia buletinelor de identitate a candidatului, părinţilor sau întreţinătorilor legali, soţiei (dacă este căsătorit), cu viza domiciliului permanent;
 • cazierul juridic din Direcţia informaţii MAI (mun. Chişinău, str. Hîncu 3, tel.255-155);
 • copia diplomei de bacalaureat;
 • referinţă de serviciu eliberată de la locul de muncă sau de către instituţia de învăţământ pe care a absolvit-o;
 • certificate referitoare la anticorpi către virusul HIV;
 • curriculum vitae (autobiografie);
 • 6 fotografii color 3×4 cm;
 • fişa examenului medical (de expertiză medico-militară) stabilită pentru înscrierea în instituţiile de învăţământ militar, eliberată de către comisiile respective (prima comisie medicală se desfăşoară la Centrul militar teritorial Ungheni în lunile aprilie-mai, comisia medicală finală în Centrul Consultativ-Diagnostic, mun. Chişinău, str. Petrarilor 1, în lunile mai-iulie).

Alexandru Ambros: „Realizările acestui an se datorează eforturilor comune”

Written by admin on 23 ianuarie 2018. Posted in Noutăți

Interviu cu Alexandru AMBROS, primarul municipiului Ungheni

Stimate domnule primar prin ce este remarcabil anul 2017 pentru municipiul Ungheni?

Anul 2017 a fost unul deosebit, localitatea noastră a împlinit 555 de ani de la prima sa atestare documentară. Pe parcursul acestui an au fost organizate un șir de evenimente dedicate jubileului „Ungheni – 555 de ani” care au avut drept scop cunoașterea și redescoperirea localității noastre și promovarea imaginii orașului Ungheni în țară și peste hotare.

Care sunt cele mai importante realizări ale anului 2017?

În acest an ne putem bucura de mai multe străzi reparate. Au fost reparate capital strada Alexandru cel Bun și strada Ghenadie Crestiuc. Costul lucrărilor de reparație a străzii Alexandru cel Bun este de 2,3 mln lei și a străzii Gh. Crestiuc este de 3 mln lei. Mai mult ca atât, au fost reparate și intrările în curțile blocurilor de locuit adiacente acestor străzi, dar și accesele în curțile blocurilor de locuit pe strada Vasile Lupu 6 și 8.

De asemenea au fost reparate în variantă albă mai multe străzi din cartierul Dănuțeni pe o lungime de circa 3,6 km cu o suprafață de aproximativ 13 mii m².  Străzile Crihan, Doina Aldea – Teodorovici, Trandafirilor, Cazacu, Doncev, Ion Aldea – Teodorovici, Moruzzi și Independenței erau impracticabile, iar locuitorii din acest cartier se plângeau că nu pot ajunge de acasă la serviciu sau să ducă copii la grădiniță. Străzile acum sunt într-o stare mai bună, iar pentru reparația acestora au fost cheltuiți circa 1,8 mln lei.

Grație implicării active și contribuției financiare a Consiliului Raional Ungheni au fost reparate porțiunile de drum pe strada I.Creangă – 600 m și strada O. Ungureanu – 400 m. Pentru reparația acestor străzi a fost alocată suma de 3,1 mln lei din Fondul Rutier Raional. Cu implicarea Consiliului Raional Ungheni a fost reparată și strada Petru Rareș printr-un proiect finanțat de Agenția de Dezvoltare Regională Centru. Pe traseul cuprins între str. Ştefan cel Mare şi str. Burebista vor fi amenajate trotuarele pe ambele părţi ale străzii până la ieşirea din oraş.

Cotele impozitelor şi taxelor locale ce urmează a fi încasate în bugetul local în anul 2018

Written by admin on 23 ianuarie 2018. Posted in Noutăți, Taxe locale

Primăria municipiului Ungheni aduce la cunoștința cetățenilor informația privind Cotele impozitelor şi taxelor locale ce urmează a fi încasate în bugetul local în anul 2018.

Vezi aici decizia Consiliului Municipal Ungheni

Vezi aici Cotele impozitelor şi taxelor locale, ce urmează a fi încasate în bugetul local în anul 2018

Mai multe detalii la numărul de telefon 0236 2 39 94

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni