Primăria municipiului Ungheni este pregătită pentru sezonul rece

Written by admin on 3 decembrie 2018. Posted in Noutăți

În acest an, ultima lună de toamnă ne-a surprins cu timp geros și multă zăpadă. Cât de pregătit este orașul pentru sezonul rece și cum vor face față autoritățile provocărilor vremii, aflați în interviul cu primarul municipiului Ungheni, Alexandru Ambros.

 

  1. Stimate domnule primar cât de bine este pregătită municipalitatea pentru sezonul rece din acest an ?

Într-adevăr, data de 19 spre 20 noiembrie a fost o zi de test cât de pregătiți suntem pentru a înfrunta condițiile meteo de iarnă. Am avut parte de ninsori abundente și a fost necesar să intervenim cu tehnica din dotare a Sectorului de Amenajare și cu echipamentele speciale ale întreprinderilor contractate. S-a lucrat pe tot parcursul nopții, iar spre dimineață unghenenii au observat că atât partea carosabilă, cât și trotuarele în cea mai mare parte erau curățate. În ceea ce privește conectarea instituțiilor publice la agentul termic, pot spune că acest lucru s-a realizat fără probleme. În acest an sezonul de încălzire a început mai devreme, la 7 noiembrie 2018, chiar dacă nu am avut trei zile la rând temperatura medie de 8 grade, așa cum ne cere regulamentul de pornire a sistemului de încălzire, deoarece în încăperi, în special în grădinițe, temperatura era sub nivelul normal.

 

  1. Câte instituții sunt deservite de Întreprinderea Municipală „Comgaz – Plus”?

La moment Î. M. „Comgaz – Plus” are pornite toate cele 8 centrale și livrează agent termic pentru 5 licee, Școala primară, Colegiul de Medicină și 4 grădinițe. Grădinița „Andrieș” și Palatul de Cultură au sisteme autonome de încălzire. Anul acesta, sperăm noi, întreprinderea municipală, a pornit cu dreptul – este pentru prima dată când își începe activitatea fără a avea datorii către furnizorul „Moldova – Gaz”. Mai mult, întreprinderea are un avans de 300.000 lei către „Moldova Gaz”, fapt ce vorbește despre o eficientizare a activității acesteia.

 

  1. Care sunt costurile suportate de autorități pentru agentul termic?

Costul total pentru asigurarea cu agent termic a instituțiilor publice este de 2, 5 mln lei – o sumă deloc mică, dar important este să punem accent pe calitate și să asigurăm condiții bune de activitate a copiilor în școli și grădinițe.

Angajații primăriei au participat la amenajarea unui scuar în cartierul Berești

Written by admin on 27 noiembrie 2018. Posted in Noutăți

Sâmbătă, 17 noiembrie 2018, în contextul Zilei Curățeniei de Toamnă, mai mulți angajați ai primăriei municipiului Ungheni și ai Sectorului de Amenajare au participat la amenajarea teritoriului din preajma Centrului Cultural Multifuncțional. Aici au fost efectuate lucrări de salubrizare și evacuare a deșeurile, în total fiind colectate aproximativ 10 tone de gunoi. De asemenea, au fost realizate lucrări de pregătire a terenului și de plantare a arborilor.

„Ne-am gândit că ar fi frumos odată cu reabilitarea Centrului Cultural să amenajăm și zona din preajmă. Sperăm puieții să se prindă și să se configureze aici un mic părculeț, care să devină, în timp, un frumos spațiu de recreere pentru cetățenii din acest cartier, dar și pentru vizitatorii Centrului Cultural Multifuncțional. Desigur ne-am fi dorit și locuitorii din cartier să se implice în lucrările de salubrizare și de plantare a arborilor, or lucrurile care se fac aici sunt în beneficiul acestora” a precizat Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni.

Cu privire la convocarea Consiliului Municipal Ungheni

Written by admin on 22 noiembrie 2018. Posted in Noutăți

DISPOZIŢIE  nr. 438-02/1-07

din 20.11.2018 

Cu privire la convocarea Consiliului

Municipal Ungheni

 

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 07.12.2018, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

 

ORDINEA DE ZI: 

  1. Cu privire la aprobarea, stabilirea și punerea în aplicare a impozitului pe bunurile imobiliare, impozitului funciar și taxelor locale pentru anul 2019 pe teritoriul municipiului Ungheni

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef, V. Țăranu, specialist în economie și problemele perceperii fiscale

2 Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2019, în prima lectură

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2019, în a doua lectură

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

  1. Diverse

Primar                                                                               Alexandru  AMBROS

Consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2019”

Written by admin on 22 noiembrie 2018. Posted in Noutăți

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI UNGHENI

Anunță consultarea publică a proiectului de decizie

,,Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2019”

(I – II lectură)

Pe data de 03.12.2018, la orele 14:00, Primăria Municipiului Ungheni, invită toți doritorii, pentru a participa la dezbateri publice pe marginea proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2019”, biroul Centrului de Informare a Cetățenilor (CIC). 

Scopul proiectului este elaborarea și aprobarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  art. 24, 47 şi 55 al Legii finanţelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 20 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, art. 47 şi 48 din Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat şi recreditarea de stat, ținând cont de prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor, nr. 209 din 24.12.2015.

Părțile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri și recomandări, la proiectul de decizie, pe adresa:Primăria Municipiului Ungheni, strada Națională 7, et. 2, bir. 206, 207, municipiul Ungheni sau la adresa electronică: primaria_ungheni@yahoo.com.Termenul de prezentare: 03.12.2018.

Proiectul deciziei cu privire la aprobarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2019, nota informativă și alte documente relevante sunt disponibile aici.

Persoana responsabilă: Pavliuc Tatiana, contabil-șef al Primăriei Municipiului Ungheni, telefon de contact: 0236-2-36-96, e-mail: pavliuc.tatiana@gmail.com .

Consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea, stabilirea și punerea în aplicare a impozitului pe bunurile imobiliare, impozitului funciar și taxelor locale pentru anul 2019 pe teritoriul municipiului Ungheni”

Written by admin on 22 noiembrie 2018. Posted in Noutăți

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI UNGHENI

Anunță consultarea publică a proiectului de decizie

,,Cu privire la aprobarea, stabilirea și punerea în aplicare a impozitului pe bunurile imobiliare, impozitului funciar și taxelor locale pentru anul 2019 pe teritoriul municipiului Ungheni” 

Pe data de 03.12.2018, la orele 14:00, Primăria Municipiului Ungheni, invită toți doritorii, pentru a participa la dezbateri publice pe marginea proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea, stabilirea și punerea în aplicare a impozitului pe bunurile imobiliare, impozitului funciar și taxelor locale pentru anul 2019 pe teritoriul municipiului Ungheni”, biroul Centrului de Informare a Cetățenilor (CIC).

Scopul proiectului este asigurarea părții de venituri a bugetului municipiului Ungheni, în conformitate cu Titlul VI din Codul Fiscal nr. 1163 –XIII din 24.04.1997; Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul Fiscal nr. 1056-XV din 16.06.2000, cu modificările și completările ulterioare; Titlul VII ,,Taxele locale’’ din Codul fiscal, Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea privind finanțele publice nr.397-XV din 16.10.2003, Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscal nr. 181 din 25.07.2014, Legea nr. 235-XVI din 20.06.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nr. 160  din  22.07.2011, Legea cu privire la publicitate nr. 1227-XIII  din  27.06.97, Legea cu privire la comerţul interior nr.231 din 23.09.2010, Hotărârea Guvernului cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul nr. 931  din  08.12.2011, Hotărârea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică, Hotărârea Guvernului nr. 643  din  27.05.2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei, Hotărârea Guvernului cu privire la parcările auto cu plată pe teritoriul Republicii Moldova nr. 672  din  19.06.98, Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje nr. 854 din 28.07.2006.

Părțile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri și recomandări, la proiectul de decizie, pe adresa: Primăria Municipiului Ungheni, strada Națională 7, et. 2, bir. 208, municipiul Ungheni sau la adresa electronică: primaria_ungheni@yahoo.com. Termenul de prezentare: 03.12.2018.

Arhiva cu proiectul deciziei, nota informativă și alte documente relevante sunt disponibile aici.

Persoana responsabilă: Țăranu Viorica, specialist în economie și problemele perceperii fiscale în cadrul  Primăriei Municipiului Ungheni, telefon de contact:

0236-2-39-94, e-mail: cojocari.viorica@gmail.com

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni