Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului orășenesc Ungheni

Written by admin on 3 noiembrie 2015. Posted in Dispoziții, Noutăți

DISPOZIŢIE  nr. 209-02/1-07
din 02.11.2015

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

În temeiul art. 16 alin. (2-3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă extraordinară, pe data de  06.11.2015, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni (CIC), cu   următoarea ordine de zi :

  1. Cu privire la contractarea unui împrumut bancar
    Informează: A. Ambros, primar
  1. Diverse

 Primar                                                                   Alexandru  AMBROS

  

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

  1. Comisia Socială – 05.11.2015, ora 13:00, biroul – CIC.
  2. Comisia Buget şi finanţe – 05.11.2015, ora 14:00, biroul – CIC.
  3. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 05.11.2015, ora 15:00,  biroul – CIC.

Școala consultă domeniile prioritare de dezvoltare, execuția și proiectul de buget

Written by admin on 2 noiembrie 2015. Posted in Noutăți

scoala mea

În ultima decadă a lunii octombrie 2015 s-au desfășurat audierile publice cu privire la domeniile prioritare de dezvoltare, execuția și proiectele de bugete ale școlilor beneficiare în proiectul „Școala Mea”, finanțat de Banca Mondială și implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”,  în parteneriat cu autoritățile publice locale, Direcția Educație Ungheni și Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă.

Din start este de remarcat că sălile de festivități ale Liceelor Teoretice „V. Alecsandri”, LT „Gh. Asachi”, LT „A. Pușkin” din orașul Ungheni și Gimnaziului „Ion Vatamanu” din comuna Pârlița au fost neîncăpătoare pentru participanții la aceste evenimente: au fost prezenți  circa 677 persoane/ manageri ai școlilor, cadre didactice, părinți, elevi, reprezentanți din partea autorităților publice locale de nivel I și II, Direcției Educație din raionul Ungheni, mediului de afaceri, ONG-urilor și instituțiilor publice de profil.

În cadrul audierilor publice, toți utilizatorii de servicii educaționale s-au familiarizat cu prioritățile de dezvoltare a instituțiilor preuniversitare pentru următorii ani, au luat cunoștință de execuția bugetului școlilor pentru anul 2015 și au contribuit la stabilirea domeniilor prioritare de bugetare în 2016 prin diverse propuneri și recomandări . Multe dintre propunerile care au fost prezentate la audierile publice s-au dovedit a fi comune, așa cum ar fi dotarea cabinetelor pe discipline cu materiale didactice corespunzătoare, procurarea echipamentelor IT, amenajarea unor parcări pentru biciclete și terenuri lor de sport . În același timp, s-a demonstrat că fiecare școală are nevoile proprii și acest lucru a fost reflectat în multitudinea de recomandări specifice făcute de participanți , unele dintre care le exemplificăm mai jos.

Participanții la audierea publică de la LT „V. ALecsandri” au optat pentru instalarea soneriei automate în Blocul B, amenajarea unui Eco Parc în fața instituției, amenajarea unei încăperi separate pentru atelierul de educație tehnologică , reînnoirea echipamentului sportiv, construcția unui complex multifuncțional pe terenul dintre cele două blocuri ale instituției.

Instalarea camerelor de supraveghere și a unui televizor în holul școlii, editarea unui ziar al liceului, amenajarea unui teren sportiv pentru clasele primare și a unui parc din fața liceului – acestea sunt câteva dintre  recomandările elevilor , părinților și profesori lor de la LT „A. Pușkin ”.

Printre propunerile participanților la audierea publică de la Gimnaziul „Ion Vatamanu” din comuna Pârlița se numără dotarea unei camere de odihnă pentru copii, amenajarea unui teren de joacă și a unei ludoteci, renovarea tablelor de scris, instalarea sistemului de radio în școală, renovarea dulapurilor din vestiare și gardului școlii.

Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” participanții i-au recomandat șă includă în bugetul pentru anul 2016 achiziționarea televizoarelor performante în clase, pavarea trotuarelor din preajma școlii, instalarea filtrelor de apă la robinetele din clasă, renovarea sistemului de informare radio, stimularea financiară a elevilor care participă la concursurile școlare, olimpiade și activitățile extra curriculare, inițierea de proiecte cu participarea elevilor, profesorilor și părinților.

După consultările desfășurarea în cadrul audierilor publice, comitetele organizatorice din școli s-au convocat în ședințe, unde au analizat toate propunerile și recomandările participanților, le-au prioritizat și au constatat care dintre acestea vor putea fi incluse în proiectele de buget pe anul 2016.

Primarul Alexandru Ambros: „Reforma teritorial administrativă este mai mult decît acordarea statutului de municipiu”

Written by admin on 30 octombrie 2015. Posted in Noutăți

Reforma teritorial administrativă nu trebuie privită ca scop, ci ca un proces de optimizare a parcursului de dezvoltare al țării noastre, susține primarul de Ungheni, Alexandru Ambros.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Alternative” de la Canal Regional.

„Pentru succesul reformei respective este nevoie de mai multă voință politică la nivel de legislativ, planuri și strategii foarte bine puse la punct, personal bine pregătit și populație bine informată și motivată”, a mai menționat Alexandru Ambros.

Urmăriți mai jos emisiunea integrală

Va fi Ungheniul municipiu sau nu? Dezbateri cu privire la implementarea reformei administrativ-teritoriale

Written by admin on 13 octombrie 2015. Posted in Noutăți

Astăzi, 13 octombrie 2015, ora 18:30, la emisiunea „Alternative”, pe Canal Regional puteţi urmări Live discuţiile despre necesitatea şi importanţa reformei administrativ-teritoriale între Alexandru Ambros, Primarul oraşului Ungheni, Mihai Burlacu, primarul comunei Zagarancea, Iulian Rusu, expert în domeniul dreptului UE, Institutul de Politici și Reforme Europene și Viorel Furdui, Director executiv  al CALM.

Urmăriţi emisiunea „Alternative” mai jos, începînd cu ora 18:30

Se va împlini un vis al locuitorilor din Cartierul Tineretului

Written by admin on 10 septembrie 2015. Posted in Noutăți

IMG_1483

În curând, locuitorii din Cartierul Tineretului se vor putea bucura de un scuar frumos amenajat în preajma liceului „Gheorghe Asachi” și a bisericii „Întâmpinarea Domnului”. Este o doleanță de mulți ani a unghenenilor din acest cartier de a avea spații verzi special amenajate pentru agrement. Proiectul a fost elaborat la solicitarea și prin consultarea locuitorilor cartierului la două întâlniri publice, inclusiv a persoanelor în etate de diferit gen, persoanelor cu nevoi speciale și tineretului studios din instituțiile de învățământ.

Amenajarea scuarului din Cartierul Tineretului este un mini-proiect obținut de Primăria orașului Ungheni în cadrul Proiectului „Reforma fiscală de mediu”, implementat de Ministerul Mediului și PNUD Moldova, cu suport financiar al Fondului Global de Mediu. Inițial, bugetul mini-proiectului era de 200 mii lei, dintre care 160 mii lei constituie grantul oferit de PNUD. Însă, Primăria orașului Ungheni a decis că locuitorii cartierului merită un scuar amenajat cu toate atributele unui loc de agrement confortabil. În acest context, bugetul proiectului a fost ridicat la peste 320 mii lei, unde, contribuția Primăriei va fi mai mare de 51 %. Această sumă va fi acoperită din contul mijloacelor taxelor locale acumulate suplimentar.

„Cartierul Tineretului este o zonă extrem de populată. Cei peste 10 mii de locuitorii ai cartierului simțeau nevoia stringentă de un spațiu verde unde să se refugieze pentru a petrece timpul liber. Amenajarea terenului din fața liceului „Gh. Asachi” în calitate de scuar este cea mai bună soluție, deoarece, este practic înconjurat de 2 grădinițe, un liceu, o biserică, și numeroase blocuri de locuit”, a declarat Primarul orașului Ungheni, Alexandru Ambros.

Potrivit arhitectului-șef al orașului Ungheni, Vlad Savin, pe terenul respectiv, ani la rînd au fost plantați arbori, însă aceștia nu sunt îngrijiți în mod corespunzător. Urmează a efectua lucrări de îngrijire a acestor arbori pentru reabilitarea arhitecturii peisajere a scuarului, vor fi plantați noi arbuști, vor fi organizate accesele pietonale și pavate potecile, va fi instalată rețeaua de iluminat public, vor fi montate bănci și coșuri de gunoi.

Întrucât proiectul își propune un impact social cu caracter non-discriminatoriu, prin asigurarea accesului liber și egal la serviciile de agrement tuturor locuitorilor cartierului, inclusiv și persoanelor cu dizabilități, va fi construită o rampă de acces pentru cei cu necesități speciale.

Dacă condițiile climaterice vor permite, finalizarea lucrărilor de amenajare a scuarului sunt preconizate pentru sfârșitul lunii decembrie curent. Deocamdată, nu se știe încă cum va fi denumit acest scuar, însă Primăria orașului Ungheni intenționează să consulte opinia cetățenilor din acest cartier, întrucât ei sunt beneficiarii direcți ai proiectului.

Este de menționat faptul că scuarul din Cartierul Tineretului este al doilea scuar amenajat în orașul Ungheni, primul fiind Scuarul „Grigore Vieru” din centrul orașului. Potrivit primarului Alexandru Ambros, vor fi căutate noi proiecte și atrase noi surse de finanțare pentru replicarea acestor modele de scuar și în celelalte cartiere ale orașului Ungheni.

IMG_1533

IMG_1493

IMG_1488

IMG_1481

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni