La Ungheni s-a desfășurat Conferința științifico-practică: „Experienţe de succes şi perspective în incluziune”

Written by admin on 13 noiembrie 2017. Posted in Noutăți

În perioada 2-3 noiembrie 2017 municipiul Ungheni a fost gazda unui eveniment de importanță majoră organizat de Emiliei Cucuruzac, directoarea creșei – grădiniță incluzivă „Guguță” din Ungheni. În premieră a fost desfășurată o conferință internațională științifico – practică cu genericul „Experienţe de succes şi perspective în incluziune”.

La conferință au participat experți din Irlanda, Germania, Portugalia, reprezentanți ai mediului academic din Republica Moldova, doctori în știință, doctori conferențiari, profesori universitari, cercetători științifici, reprezentanți ai autorităților publice locale și raionale, directori de instituții școlare și preșcolare din Ungheni și din
alte raioane ale Republicii Moldova, reprezentanți a Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, părinți.

Pe parcursul a două zile au fost desfășurate un șir de activități cu caracter științifico-practic ce au avut drept scop abordarea problemei ce ține de incluziunea copiilor cu nevoi speciale. Pe lângă materialele științifice prezentate în cadrul conferinței, au fost întreprinse vizite la Serviciul de asistență psihopedagogică, „Casa pentru toți”, creșa-grădiniță incluzivă ,,Guguță” din Ungheni. Experții internaționali și cei locali au apreciat bunele practici existente la grădinița incluzivă „Guguță” specificând că ar putea servi drept exemplu și pentru alte instituții din localitate și chiar din țară.

ANUNȚ PRIVIND SERATA MUZICAL – LITERARĂ „CAFENEAUA CULTURALĂ”

Written by admin on 13 noiembrie 2017. Posted in Noutăți

Proiect „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”

 

Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Asociația Obștească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă organizează serata muzical – literară „Cafeneaua Culturală” în luna noiembrie 2017 în cadrul proiectului „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni” cofinanțat de către programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondul Granturilor Mici“ al „Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale din Republica Moldova”, implementat de către „Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova”.

Dacă eşti o persoană talentată, îți place muzica și literatura, ești un promotor al valorilor și muzicii populare, atunci înscrie-te să participi la serata muzical – literară „Cafeneaua Culturală”.

Proiectul Deciziei Consiliului Municipal Ungheni cu mărimea cotelor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018

Written by admin on 8 noiembrie 2017. Posted in Noutăți, Taxe locale

Proiect                                                                                                                                                                                                    

Anexa nr. __
la decizia Consiliului Municipal Ungheni din 2017

Cotele impozitelor şi taxelor locale, ce urmează a fi încasate în bugetul local în anul 2018

  1. Cotele impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare
Nr. Denumirea impozitului Codul Cota impozitului
1. Impozit funciar pe terenurile  ocupate de obiecte acvatice(iazuri, lacuri etc.) 113110 115 lei pentru 1 ha de suprafaţă acvatică
2. Impozit funciar pentru terenurile din intravilan:

–          pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lîngă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale că loturi de pe lîngă domiciliu, şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate în municipii;

–          destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate  în municipii

 

 

 

113140

 

113130

 

 

 

4 lei pentru 100 m.p.;

 

10 lei pentru 100 m.p.

3.

 

Impozitul  pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pe alte bunuri imobiliare  neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, se stabileşte după cum urmează:

–  pentru persoane juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător;

 

– pentru persoane fizice, altele decît cele specificate la prima liniuţă  .

În cazurile în care suprafaţa totală  a locuinţelor şi  a construcţiilor principale ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, înregistrate cu drept de proprietate, depăşeşte 100 m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului  pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală, după cum urmează:

– de la 100 la 150 m2 inclusiv – de 1,5 ori;

– de la 150 la 200 m2 inclusiv – de 2 ori;

– de la 200 la 300 m2 inclusiv – de 10 ori;

– peste 300 m2  – de 15 ori.

 

 

 

113210

 

113220

 

 

 

 

0,1 %  din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

0,1 % din costul bunurilor imobiliare

 

4.

 

 

    Impozitul  pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri); pentru garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, loturile întovarăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele.  

113240

 

0,27 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

5. –          Impozitul pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele 113230

 

113240

0.3 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

Descracă întregul document aici.

INVITAȚIE DE ÎNSCRIERE LA ATELIERUL DE ARTIZANAT ȘI CLUBURILE PE INTERESE

Written by admin on 8 noiembrie 2017. Posted in Noutăți

Proiect  „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”

INVITAȚIE DE ÎNSCRIERE LA ATELIERUL DE ARTIZANAT ȘI CLUBURILE PE INTERESE

În cadrul Centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni va fi creat un Atelier de artizanat și 6 Cluburi pe interese pentru organizarea și petrecerea timpului liber a cetățenilor de toate vârstele din Cartierele Berești și Vasilica. Aceste servici culturale pentru cetățeni vor avea o  tematică diversă, orientate atât spre crearea unui loc sigur și prietenos de învățare pentru dezvoltarea abilităților sociale, emoționale și cognitive,  cât și  pentru extinderea orizonturilor și descoperirea pasiunilor și intereselor proprii de învățare prin cooperare.

Aveți nevoie să vă CUNOAȘTEȚII! Să vă DEZVOLȚAȚI! Să deveniți din ce în ce mai BUN!

Aveți nevoie să COMUNICAȚI, să vă faceți PRIETENI, să vă selectați prietenii!

Aveți nevoie să fiți LIBERI, să DECIDEȚI pentru voi și să fiți INDEPENDENȚI !

Aveți nevoie să DEVENIȚI, în fiecare zi, cine trebuie să deveniți!

Aveți înclinații artistice și doriți să promovați sau să ÎNVAȚAȚI tehnici noi în domeniul meșteșugurilor și artizanatului?

Aveți dorința de a crea obiecte hand made UNICE? 

Centrul de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni vă poate ajuta! Această nouă instituție de cultură răspunde nevoilor de socializare, cunoaștere și dezvoltare personala a tinerilor, de comunicare și relaxare a persoanelor adulte și în etate.  Serviciile Centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni vor cuprinde:

Mesaj de felicitare cu prilejul aniversării a 10 ani de la fondarea ziarului „Expresul”

Written by admin on 1 noiembrie 2017. Posted in Noutăți

Dragă echipă redacțională,

La acest moment aniversar gândurile noastre de bine se îndreaptă către Dumneavoastră.  Săptămânal, timp de 10 ani, publicația „Expresul”  ajunge în casele cititorilor fideli.  Prin intermediul materialelor publicate sunteți alături de oameni, împărtășind împreună bucuriile, succesele, dar și problemele cu care se confruntă societatea de azi. Apreciem munca depusă  zi de zi în relatarea celor mai importante evenimente sociale, politice, culturale și promovarea imaginii localității noastre în țară și peste hotare.

În numele Primăriei municipiului Ungheni, dar și personal, vă aduc florile mulțumirii și recunoștinței. Să aveți parte și în continuare de multă inspirație, curaj, optimism, putere de muncă și sănătate.

La mulți ani prosperi și plini de realizări frumoase!

Cu deosebit respect,
Alexandru AMBROS,
Primarul municipiului Ungheni

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni