Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist – probleme juridice

Written by admin on 22 aprilie 2018. Posted in Funcţii vacante, Noutăți

Primăria Municipiului Ungheni
Anunţă concurs
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de
Specialist – probleme juridice

        

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei: 

  • Asigurarea legalităţii actelor emise de către Consiliul Municipal Ungheni şi Primar;
  • Întocmirea şi vizarea proiectelor de dispoziţii şi decizii cu caracter normativ;
  • Reprezentarea autorităţilor locale, în modul stabilit de lege, în faţa organelor de judecată, arbitrare, procuratură, poliţie şi altor organe şi organisme, precum şi a persoanelor fizice şi juridice, conform sferei proprii de atribuţii şi competenţe, abilitărilor şi cerinţelor imperative ale legislaţiei în vigoare;
  • Examinarea şi vizarea contractele pe care Primăria Municipiului Ungheni le încheie cu diferiţi agenţi economici;
  • Monitorizarea executării hotărârilor judecătoreşti rămase definitive în cauzele pe care le-a instrumentat;
  • Acordă asistenţă juridică personalului din cadrul Primăriei;
  • Executarea în termen a petiţiilor parvenite de la cetăţeni, legislaţiei privind etica funcţionarului public, actelor normative în vigoare;
  • Îndeplineşte şi alte atribuții, în limita competenţei sale, prevăzute de lege sau încredințate de conducerea entității.

Anunț de participare

Written by admin on 17 aprilie 2018. Posted in Achiziții publice, Noutăți, Transparența decizională

Primăria mun. Ungheni invită operatorii economici să prezinte oferte la concursul prin oferta de prețuri fără publicare nr. 05/18, privind achiziționarea camionetei pentru necesitățile sectorului de amenajare.

Concursul va avea loc în data de 23.04.2018, ora 11:00. Pentru solicitarea caietului de sarcini, urmează să fie contactat secretarul grupului de achiziții, Gaviuc Vasile, la tel de contact –  0236 26501 sau mob. 068378376, email – gaviucvasile@gmail.com.

Mesaj de felicitare al primarului municipiului Ungheni, Alexandru Ambros cu prilejul Sărbătorii Învierii Domnului

Written by admin on 7 aprilie 2018. Posted in Noutăți

Stimați concetățeni,

În preajma sfintei sărbători a Învierii Domnului, Vă transmitem sincere felicitări și calde urări de bine. Această mare sărbătoare a creștinătății are o semnificație și importanță deosebită pentru noi căci a adus omenirii speranța mântuirii și a vieții veșnice prin sacrificiul Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

În Noaptea Învierii ne vom îndrepta pașii spre Sfânta Biserică pentru a primi focul haric, pentru a sărbători minunea Învierii Domnului.

Fie ca Lumina Sfântă care coboară pe pământ să găsească adăpost în sufletele noastre, să ne întărească credința, să ne călăuzească spre a înfăptui cât mai multe lucruri bune.

Sărbătorile Pascale sunt și un bun prilej pentru a fi mai aproape de cei dragi, pentru a dărui iubire și grijă, ne reamintesc să fim mai buni, mai milostivi și mai receptivi la nevoile semenilor.

Dragi ungheneni,

Fie ca aceste zile pline de lumină să Vă aducă împăcare în suflet, iertare și încredere în puterea și dragostea nemărginită a Domnului.

Să aveți parte de sărbători luminate alături de cei dragi.

Hristos a înviat!

Cum multă căldură,
Primarul municipiului Ungheni,
Alexandru AMBROS

Începe curățenia de primăvară în municipiul Ungheni

Written by admin on 2 aprilie 2018. Posted in Noutăți

Interviu cu Primarul municipiului Ungheni, Alexandru AMBROS

La început de primăvară, Primăria municipiului Ungheni demarează, în mod tradițional, o activitate de salubrizare a localității. Prin dispoziția primarului municipiului Ungheni, se stabilește de la 15 martie – 15 mai 2018, desfășurarea bilunarului ecologic de salubrizare, înverzire și amenajare pe teritoriul municipiului Ungheni. În această perioadă vor fi efectuate activități de curățenie pe toate sectoarele din oraș, colectarea deșeurilor, înverzire, amenajare, etc.

Stimate domnule primar ce acțiuni vor fi întreprinse în această perioadă?

Anual, în preajma Sărbătorilor Pascale, Primăria municipiului Ungheni desfășoară o activitate de amenajare și salubrizare a localității. În această perioadă, angajații serviciilor municipale – Sector Spații Verzi a primăriei mun. Ungheni și Î.M. ”AVE Ungheni” SRL vor efectua măturatul mecanizat, măturatul manual, curățirea străzilor și a trotuarelor. Vor fi defrișați arborii uscați care prezintă pericol și vor fi sădiți copaci în locurile unde lispesc. De asemenea, vor fi amenajate spațiile verzi, parcurile,  scuarurile și aleile din oraș. Responsabilii de la Î.M. ”AVE Ungheni” S.R.L  au început deja curățirea și dezinfectarea recipientele de la platformele de colectare selectivă a deșeurilor.

Cum vor fi colectate deșeurile rezultate de la populație, instituții publice, agenți economici, etc.?

Instituțiile, agenții economici, organizațiile și cetățenii simpli vor comunica la numărul de telefon ( 0236) 2 – 25 – 77 ziua când urmează să fie efectuată curățenia. Ulterior, Sector Spații Verzi a primăriei mun. Ungheni va asigura evacuarea deșeurilor.

În perioada 2-16 aprilie 2018 agenții economici pot evacua gratuit deșeurile cu transportul propriu la rampa de gunoi a SRL  „AVE – Ungheni”.

Cetățenilor le reamintim că deșeurile vegetale, animaliere și cele de construcție nu pot fi depozitate în containerele de plastic pentru gunoiul menajer. Pentru aceste tipuri de deșeuri ei trebuie să comande contra cost containerul metalic de 7 m³ de la Î.M. ”AVE Ungheni” SRL. În cazul în care un container de 7 m³ este prea mare pentru o gospodărie, cetățenii pot coopera, în special cei care locuiesc în case la sol, și pot comanda în comun containerul metalic de 7 m³.

Dăruiește bucurie în preajma Sfintelor Sărbători de Paști

Written by admin on 30 martie 2018. Posted in Noutăți

Stimați Ungheneni,

De Sărbătorile de Paști, Primăria municipiului Ungheni demarează, în mod tradițional, caravana de colectare a produselor alimentare pentru persoanele nevoiașe.

Te îmbogățești prin ceea ce dăruiești și îți îmbogățești însăși putința de a dărui”. Așa spunea Antoine de Saint – Exupery despre arta de a dărui și bucuria ce-ți umple inima când ajuți pe alții în nevoie. Astfel, avem deosebita plăcere de a vă invita să contribuim împreună la aducerea bucuriei în viața persoanelor cu dezabilități și tuturor celor care au nevoie de susținere materială.

Contribuția Dumneavoastră financiară și materială în formarea coletelor cu produse alimentare pentru aceste persoane va fi binevenită, fapt pentru care vom fi foarte recunoscători.

Pentru detalii apelați la numărul de telefon: 0 (236) 2 65 57.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni