Cotele impozitelor şi taxelor locale pe teritoriul or. Ungheni pentru anul 2013

Written by admin on 21 ianuarie 2013. Posted in Informații utile, Taxe locale

                                                               DECIZIE  nr. 10/1                          EXTRAS

    din  14.12.2012

Cu privire la  aprobarea bugetului oraşului Ungheni

pentru anul 2013, în a doua lectură

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar; Titlulului VII al Codului Fiscal (Legea nr. 1163-XIII din 24.041997), Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

2. Se aprobă:

2.2.  Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi incasate la bugetul oraşului (anexa 2).

Secretarul Consiliului Orăşenesc Ungheni                                       Tudor GAVRILIUC

Cotele impozitelor şi taxelor locale pe teritoriul or. Ungheni pentru anul 2012

Written by admin on 17 decembrie 2011. Posted in Informații utile, Taxe locale

Anexa nr. 2
la decizia Consiliului Orăşenesc
nr. 11/1  din 09.12.2011

Cotele impozitelor şi taxelor locale pe teritoriul or. Ungheni pentru anul 2012

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni