Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în orașul Ungheni

Written by admin on 3 iulie 2017. Posted in Informații utile, Regulamente

Anexă
la decizia  Consiliului Orăşenesc
nr. 
2/20 din 24.03.2017

REGULAMENTUL
de desfăşurare a activităţii de comerţ
în oraşul Ungheni

  1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Prezentul  regulament  este  elaborat  în conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.215-216 din 19 iulie 2016,  Legii nr. 105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, Legii nr. 235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător,  Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 49  din  24.01.1994 cu privire la aprobarea Regulilor de bază ale comerţului cu amănuntul şi activităţii în sfera alimentaţiei publice pentru agenţii antreprenoriatului din teritoriul Republicii  Moldova, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.147 din 12.03.1996 cu privire la aprobarea Regulilor deservirii sociale a populaţiei, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 517 din 18.09.1996 cu privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant în pieţele din Republica Moldova, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1508 din 21.11.2002 cu privire la aprobarea  Nomenclatorului-tip  al  unităţilor  de  comerţ  cu  amănuntul,  Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1209 din 08.11.2007   cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică.

Întregul Regulament îl puteți găsi aici.

Regulament transparență decizională

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Altele, Informații utile, Regulamente

Anexă

la decizia Consiliului Orăşenesc Ungheni

 nr. 11/3 din 29.12.2010


REGULAMENT

cu privire la asigurarea transparenţei decizionale de către

autorităţile administraţiei publice locale ale or. Ungheni

 

Capitolul I. Cadrul general

 

Art. 1. Scopul şi obiectivele Regulamentului

1.1. Regulamentul cu privire la asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ale or. Ungheni (în continuare – Regulament) este elaborat în scopul asigurării transparenţei decizionale de cătrte autorităţile administraţiei publice locale care utilizează resurse financiare sau alte bunuri publice, adoptă acte cu caracter de reglementare a domeniilor de interes comunitar.

1.2. Regulamentul  prevede creşterea accesibilităţii la informaţiile cu caracter public de interes comunitar şi consolidarea raporturilor stabilite între autoritatea administraţiei publice locale şi cetăţeni sau asociaţiile   lor legal constituite, în conformitate cu cadrul legal şi actele normative în vigoare.

Regulament autorizare unități comerciale. Final

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Altele, Informații utile, Regulamente

Anexă

la deciiza Consiliului Orăşenesc

nr. 10/8  din  25.11.2011

 

 

REGULAMENTUL

PRIVIND  ELIBERAREA  AUTORIZAŢIILOR  DE   FUNCŢIONARE  A  UNITĂŢILOR  COMERCIALE  ŞI  DE  PRESTARE  A  SERVICIILOR   PE  TERITORIUL  ORAȘULUI UNGHENI

 

1. DISPOZIŢII  GENERALE

1.1. Prezentul  regulament  este  elaborat  în conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,  Legii nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior, Legii nr. 160 din 22.07.2011 privind reglamentarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, Legii nr.105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, Legii nr. 235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător,  Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 49  din  24.01.1994 cu privire la aprobarea Regulilor de bază ale comerţului cu amănuntul şi activităţii în sfera alimentaţiei publice pentru agenţii antreprenoriatului din teritoriul Republicii  Moldova, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.147 din 12.03.1996 cu privire la aprobarea Regulilor deservirii sociale a populaţiei, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 517 din 18.09.1996 cu privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant în pieţele din Republica Moldova, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1508 din 21.11.2002 cu privire la aprobarea  Nomenclatorului-tip  al  unităţilor  de  comerţ  cu  amănuntul,  Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1209 din 08.11.2007   cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică.  

Regulament întreținere a animalelor

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Altele, Informații utile, Regulamente

                                                                                                           Anexă

                                                                                la decizia Consiliului Orăşenesc Ungheni

                                                                                            nr. 2/3 din 26.03.2010

 

 REGULILE     

de întreţinere a animalelor productive şi păsărilor pe teritoriul

    oraşului Ungheni

1.1. Prezentele Reguli sunt elaborate în baza Constituţiei Republicii Moldova, Legii nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar – veterinară, Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală şi altor acte legislative în vigoare.

1.2. Prezentele reguli sunt elaborate în scopul reglementării condiţiilor de întreţinere a animalelor productive şi păsărilor în teritoriul oraşului Ungheni.

1.3. Prevederile prezentelor Reguli stabilesc îndatoriile şi atribuţiile persoanelor fizice şi juridice proprietare sau deţinătoare de animale productive şi păsări, indiferent de forma lor juridică de organizare, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul apărării sănătăţii animale şi sănătăţii publice, prevenirii şi evitării bolilor comune animalelor şi omului precum şi protecţiei mediului.

1.4. Prezentele Reguli au ca scop unificarea eforturilor tuturor organelor abilitate şi persoanelor interesate în soluţionarea problemelor controlului şi supravegherii sanitar-veterinare a condiţiilor de întreţinere, alimentaţie şi aplicare a măsurilor curative şi profilactice de imunizare a animalelor productive si pasărilor, deţinerii şi evidenţei lor, achitării taxelor locale stabilite de către autorităţile administraţiei publice locale, respectării normelor şi regulilor sanitar-veterinare de întreţinere a animalelor productive şi păsărilor şi, întru asigurarea şi crearea condiţiilor corespunzătoare de coexistenţă a lor în condiţii urbane.

1.5. Prevederile prezentelor Reguli sunt obligatorii pentru toţi proprietarii şi deţinătorii de animale şi păsări.

Regulament pisici cîini

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Altele, Informații utile, Regulamente

                         Anexă

                                                  la decizia Consiliului Orăşenesc Ungheni

                                              nr. 2/2  din 26.03.2010

 

REGULILE

de întreţinere a cîinilor  şi a pisicilor în raza oraşului Ungheni

 

I. Dispoziţii generale 

            1.1. Prezentele reguli sunt elaborate în scopul reglementării modalităţii şi regulilor de întreţinere a cîinilor şi pisicilor şi a soluţionării (luării sub control) a problemei animalelor vagabonde.

1.2. Prevederile prezentelor reguli stabilesc drepturile şi obligaţiunile proprietarilor şi posesorilor de cîini şi pisici, adică persoanelor fizice şi juridice, indiferent de forma lor juridică de organizare, precum şi a autorităţilor orăşeneşti, în scopul prevenirii şi evitării rabiei şi altor boli infecţioase, comune animalelor şi omului.

1.3. Prezentele reguli au ca scop unificarea eforturilor tuturor organelor şi persoanelor interesate în soluţionarea problemei deţinerii, evidenţei şi vaccinării animalelor domestice, achitării taxelor locale, stabilite de către autorităţile publice locale, respectării normelor şi regulilor sanitar-veterinare şi de întreţinere a cîinilor şi pisicilor, pentru a asigura locuitorilor oraşului Ungheni un mod civilizat de coexistenţă.

1.4. Prevederile prezentelor reguli sunt obligatorii pentru toţi posesorii de cîini şi pisici.

1.5. Prezentele reguli prevăd noţiunea de cîini agresivi, care inlcude: cîinii cu o înălţime mai mare de40 cm, cîinii cu o înălţime mai mică de40 cm, ce sunt de rasele pitbulterier american, bulterier etc.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni