Cotele impozitelor şi taxelor locale pe teritoriul or. Ungheni pentru anul 2014

Written by admin on 23 decembrie 2013. Posted in Informații utile, Taxe locale

Anexă nr. 2
la decizia  Consiliului Orăşenesc Ungheni
nr. 9/9  din  12.12.2013
 

Cotele impozitelor şi taxelor locale pe teritoriul or. Ungheni pentru anul 2014

Nr. d/oDenumirea impozitului şi taxeiCapitolul
şi codul
Baza impozabilă a obiectului impunerii Cota
1.Taxa pentru amenajarea teritoriului 122/28Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi.144 lei anual pentru fiecare salariat
2.Taxa de plasare(amplasare) a publicităţii (relamei) (cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor) 115/41a) Venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, TV, internet, radio, presei periodice, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace, cu excepţia amplasării publicităţii exterioare.
b) suprafaţa publicitară
a) 5%

b)400,00 lei anual pentru fiecare metru pătrat
3.Taxa de aplicare a simbolicii locale 122/32Venitul din vînzări a produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală.0,1%
4.Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială (cu excepţia celor care se află total în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor)122/30Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială, amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate:
1. gherete:
• centru, cartierul tineretului;
• restul teritoriului.
2. gherete amplasate în piaţa centrală;
3. gherete amplasate în pieţe autorizate(SRL”Setraco”, SRL”Pitulicea”);
4. gherete-sifonării;
5. gherete cu comercializarea biletelor de loterie.
6. bufete, cantine:
6.1 ce deservesc instituţiile de învăţămînt, populaţia la locul de muncă;
6.2 de tip deschis.
7. tarabe;
8. restaurante;
9. bar, café-bar, cafenea, pizza, pati-bar, bar-biliard:
• centru , cartierul tineretului;
• restul teritoriului.
10. butic, pavilion, internet-cafe:
• centru, cartierul tineretului;
• restul teritoriului.
11. discobar;
12. terasă de vară:
• centru , cartierul tineretului;
• restul teritoriului.
13. depozit angro;
14. magazin depozit
- pînă la 300 m.p.;
- de la 301-500 m.p.;
- de la 501 şi mai mult.
15. centru comercial, complex comercial, supermarket;
16. magazine alimentare, agricole, de mărfuri industriale, de mărfuri de uz casnic, de mărfuri electrice de uz casnic, de aparate electronice, de materiale de construcţie, de piese auto, de articole de mobilă, minimarket:
16.1. centru, cartierul tineretului :
• pînă la 30 m.p.;
• de la 31-50 m.p.;
• de la 51-100.p.;
• de la 101-200 m.p.;
• de la 201 -300 m.p.;
• de la 301 şi mai mult.
16.2. restul teritoriului :
• pînă la 30 m.p.;
• de la 31-50 m.p.;
• de la 51-100.p.;
• de la 101-200 m.p.;
• de la 201şi mai mult.
17. magazine:
a. de cărţi,
b. de optică,
c. de produse cosmetice,
d. de telefoane mobile
e. de mărfuri de birotică:
• centru
• restul teritoriu
18. farmacii:
• centru, cartierul tineretului
• restul teritotiu
19. farmacii veterinare
20. staţii de alimentare cu gaz lichifiat
21. staţii de alimentare cu combustibil(petrol, gaze):
- pînă la 2 pistoale
- mai mult de 2 pistoale
22. pieţe (de toate tipurile), parcări;
23. frizerii, cabinete de cosmetică
• pentru un loc
24. spălătorii auto:
• pentru un loc;
• de la 2 locuri
25. centru comercial şi asistenţă tehnică a automobilelor;
26. staţii de asistenţă tehnică a automobilelor:
- pînă la 2 locuri
- mai mult de 2 locuri
27. atelier pentru prestări servicii de vulcanizare şi balansare;
28. unitate(oficiu-punct comercial) de recepţionare a comenzilor pentru prestări servicii de confecţionare şi instalare a articolelor de tîmplărie, de metal, de termopan(aluminiu, PVC), mobilă;
29. unitate de colectare a metalului uzat;
30. unitate pentru prestarea serviciilor xerox;
31. atelier pentru prestări servicii foto-video
32. atelier pentru prestări servicii de confecţionare şi reparare a îmbrăcămintei, încălţăminte;
33. atelier pentru prestări servicii de închiriere a vestimentaţiei;
34. atelier pentru prestări servicii de închiriere auto;
35. atelier pentru prestări servicii de pază;
36. agenţie de turizm şi prestări servicii de vînzare a biletelor de călătorie;
37. agenţie imobiliară;
38. cluburi sportive, săli de sport,
39. săli de fitnes;
40. wc public;
41. băi publice;
42. curăţătorii chimice, spălătorii;
43. saune;
44. cazinouri, săli cu aparate de jocuri de noroc;
45. case de pariuri.
46. pentru agenţii economici care practică mai multe genuri de activitate intr-un sediu .
47. complex de alimentaţie publică
48. cafenea cu sală de ceremonii
- pînă la 60 m.p.;
- de la 61-100 m.p.;
- de la 101-200.p.;
- de la 201şi mai mult.
49. laborator medical
50. unitate prestare servicii paramedicale
51. atelier pentru prestari servicii publicitate
52. salon pentru prestare servicii masaj
1.
• 2500,00 lei;
• 2100,00 lei.
2. 1700,00 lei.
3. 2300,00 lei.

4. 1500,00 lei;
5. 2500,00 lei.
6.
6.1. 1000,00 lei;

6.2. 3000,00 lei.
7. 1200,00 lei
8. 6500,00 lei.
9.
• 5600,00 lei;
• 5300,00 lei;
10.
• 2100,00 lei;
• 1850,00 lei.
11. 10000,00 lei.
12.
• 3600,00 lei
• 2500,00 lei
13. 18250,00 lei.
14.
- 12000,00 lei;
- 15000,00 lei;
- 18250,00 lei.
15. 18250,00 lei
16.16.1.
• 4000,00 lei;
• 4500,00 lei;
• 5000,00 lei;
• 12000,00 lei;
• 15000,00 lei;
• 18250,00 lei.
16.2.
• 3500,00 lei;
• 4000,00 lei;
• 4500,00 lei;
• 9500,00 lei;
• 15000,00 lei.
17.
a. 1000,00 lei;
b. 3600,00 lei;
c. 3600,00 lei;
d. 9000,00 lei
e.
• 3500,00 lei;
• 2500,00 lei.
18.
• 10000,00 lei;
• 6000,00 lei.
19. 6000,00 lei
20. 10000,00 lei
21.
- 8000,00 lei
- 24000,00 lei
22. 2000,00 lei.
23.
• 1500,00 lei
24.
- 7500,00 lei
- 9000,00 lei
25. 12000,00 lei.
26.
- 3650,00 lei
- 7500,00 lei.
27. 3650,00 lei.

28. 10000,00 lei.29. 6000,00 lei.
30. 1200,00 lei.
31. 4200,00 lei.
32. 2400,00 lei.

33. 3000,00 lei;

34. 3000,00 lei;
35. 3600,00 lei;
36. 2000,00 lei;

37. 3000,00 lei;
38. 500,00 lei.
39. 2400,00 lei.
40. 500,00 lei.
41. 1000,00 lei.
42. 3000,00 lei.
43. 9600,00 lei.
44. 50000,00 lei.
45. 7000,00 lei.

46. 15000,00 lei.
47. 18000,00 lei
48.
- 4800,00 lei
- 7200,00 lei
- 9600,00 lei
- 12000,00 lei
49. 4800,00 lei
50. 2400,00 lei
51. 1200,00 lei
52. 3600,00 lei
5.Taxa de piaţă122/27Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţeia) SRL”Pitulicea”- 48,00 lei anual m.p.,

b) SRL”Setraco” - 48,00 lei anual m.p.

c) Piaţa „Coopcomerţ a UCOOP” –15,00 lei anual m.p.

d) Pieţe de tip închis – 106,00 lei anual m.p.

e) Pieţe pentru vînzarea animalelor şi păsărilor, alte tipuri de pieţe – 18,00 lei anual m.p.
6.Taxa pentru cazare122/29Venitul din vînzări a serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare 10%
7.Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul oraşului115/39Unitatea de transport în funcţie de numărul de locuri :
• autoturizme cu capacitatea de pînă la 8 locuri inclusiv;
• autovehicul(microbuz) cu capacitatea dela 9 pînă la 16 locuri inclusiv;
• autobuz cu capacitatea de la 17 pînă la 24 locuri inclusiv;

• autobuz cu capacitatea de la 25 la 35 locuri inclusiv;

• autobuz cu capacitatea de peste 35 locuri.
• 400 lei lunar;

• 500 lei lunar;

• 500 lei lunar;

• 500 lei lunar;
• 500 lei lunar.
8.Taxa pentru parcare 122/34• Suprafaţa parcării;

• suprafaţa parcării disciplinare.
• 24 lei anual pentru metru pătrat;

• 60 lei anual pentru metru pătrat
9.Impozitul funciar 114/01Terenuri ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.)115 lei p/u 1 ha de suprafaţă acvatică
10.Impozitul funciar114/02


114/03
Terenuri destinate intreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate.
Terenuri atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi pe lîngă casă neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate.
10 lei p/u 100 m.p.


4 lei p/u 100 m.p.
11.Impozitul pe bunurile imobiliare (apartamente, case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri, garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, cu altă destinaţie) pentru persoanele fizice114/11


114/14
Bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate.

Valoarea estimată a bunurilor imobiliare.
0,2%

0,13%
12.Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie comercială şi industrială 114/12Valoarea de bilanţ a clădirilor şi construcţiilor0,1%
13.Taxa pentru dispozitivele publicitare 122/69Suprafaţa feţei(feţelor) dispozitivului publicitar 300 lei anual pentru fiecare metru pătrat
14.Taxa pentru evacuarea deşeurilor 122/68Numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, în dependenţă de: apartament la bloc sau casă la sol.2,00 lei lunar pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectivă
Notă: pentru evacuarea deşeurilor stradale
15.Taxa pentru parcaj 122/66 Locul de parcaj10 lei lunar pentru fiecare loc de parcaj
16.Taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor122/67Suprafaţa ocupată de unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor, amplasarea lor, tipul produselor comercializate şi/sau serviciilor prestate (achitarea plăţii şi prezentarea dărilor de seamă fiscale lunar, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare lunii gestionare)3650,00 lei anual pentru fiecare unitate stradală de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor

       Contabil-şef                                                                                               Tatiana PAVLIUC

Cotele impozitelor şi taxelor locale pe teritoriul or. Ungheni pentru anul 2013

Written by admin on 21 ianuarie 2013. Posted in Informații utile, Taxe locale

                                                               DECIZIE  nr. 10/1                          EXTRAS

    din  14.12.2012

Cu privire la  aprobarea bugetului oraşului Ungheni

pentru anul 2013, în a doua lectură

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar; Titlulului VII al Codului Fiscal (Legea nr. 1163-XIII din 24.041997), Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

2. Se aprobă:

2.2.  Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi incasate la bugetul oraşului (anexa 2).

Secretarul Consiliului Orăşenesc Ungheni                                       Tudor GAVRILIUC

Cotele impozitelor şi taxelor locale pe teritoriul or. Ungheni pentru anul 2012

Written by admin on 17 decembrie 2011. Posted in Informații utile, Taxe locale

Anexa nr. 2
la decizia Consiliului Orăşenesc
nr. 11/1  din 09.12.2011

Cotele impozitelor şi taxelor locale pe teritoriul or. Ungheni pentru anul 2012

Lista străzilor din oraș

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Informații utile, Lista străzilor din oraș

№ d/oDenumirea nouă a străziiDenumirea veche a străzii
1.Str. IndustrialăStr. Promîşlenaia
2.Str. Ion Aldea Teodorovici -
3.Str-lă Gheorghe Asachi Str-lă Colosova
4.Str. Mihai Viteazu Str. Scerbacova
5.Str. Barbu Lăutaru Str. Carl Marx
6.Str. Gărdeşti -
7.Str- lă Burebista Str-la Miciurin
8.Str-la. Gărdeşti -
9.Str. Fîntînilor - Seimenilor /pînă la 13.08.04 decizia 7/11
10.Str. Scuterniceni Str. Veseneaia
11.Str-lă G. MalarciucStr-la Ţvetocinaia
12.Str. HotinuluiStr. Iubileinaia
13.Str. G. AsachiStr. Colosov
14.Str. Mînzăteştii - VechiStr. Drujba
15.Str. V. AlecsandriStr. Comsomoliscaia
16.Str-lă Al. cel Bun-
17.Str. C. Moruzi-
18.Str-lă IaşuluiStr-la Cotovschi
19.Str. Al. CozmescuStr. Parcovaia
20.Str-lă GrădinilorStr-la Grădinilor
21.Str-lă VălenilorStr-la Zastava
22.Str. MărţişorStr. 8 Martie
23.Str. T. ArgheziStr. Zagrebina
24.Str. C. Negruzzi

-
25.Str-lă V. CupceaStr-la Pionerscaia
26Str-lă CîmpurilorStr-la Polevaia
27Str. I. VieruStr. Cooperatiovnaia
28.Str-lă I. Vieru Str-la Cooperativnaia
29.Str-lă ProcelnicenilorStr-la Malîi
30.Str. DosofteiStr. Recinaia 2
31.Str-lă GăureniStr-la Moscovschii

32.Str-lă BăileştiStr-la Novîi
33.Str.I. SlaviciStr-la Rodnicovaia
34.Str. Tamara Ciobanu-
35.Str-lă T. ArgheziStr-la Zagrebina
36.Str-lă Victoria-
37.Str-lă Fîntînilor-
38.Str-lă Ştefan cel MareStr-la 50 let Octeabrea
39.Str-lă PodurilorStr-la Mostovaia
40.Str. Petru Cazacu-
41.Str. ChiliaStr. Şevcenco
42.Str. BogdăneştiStr-la Iubileinaia
43.Str. Burebistastr. Miciurin
44.Str. SolidarităţiiStr. 1 Mai
45.Str. I. Creangă-
46.Str. Al. cel BunStr. Gvardeiscaia
47.Str. DecebalStr. 50 let SSSR
48.Str. M. EminescuStr. 28 iunie
49.Str. DănuţeniStr. Naberejnaia
50.Str-lă Bereşti-
51.Str-lă M. ViteazuStr-la Şcerbacova
52.Str. Gh. CrestiucStr. Grecico
53.Str. Ştefan cel MareStr. 50 let Octeabrea
54.Str-lă Tighinei
Str-la Benderscaia
55.Str. M. SadoveanuStr. Cosmonavtov
56.Str. Ciprian Porumbescustr. Cabancea
57.Str. Bernardazzi Str. Şciuseva
58.Str. Naţională
Str. Lenina
59.Str. CiureştiStr. Zagorodnaia
60.Str. ViilorStr. Vinogradnaia
61.Str. O. UngureanuStr. Bereşti
62.Str. Alexandru BoicoStr. Boico
63.Str. Putna Str. Breus
64.Str. Maria Cebotari Str. Musatov
65.Str. Bogdan Petriceicu Haşdeu Str. Dzerjinschii
66.Str. Romană Str. Enghels
67.Str. Aurel David Str. Zavodscaia
68.Str. Mioriţa -
69.Str. Unghiului Str. Oziornaia 2
70.Str. Vasile Lupu Str. Ponomarenco
71.Str. Negoieşti -
72.Str. Florilor -
73.Str. Titu Maiorescu Str. Iurii Gagarin
74.Str. Bălteni -
75.str. Arcaşii lui Ştefanstr. Frunze
76.Str. Grădinilor Str. Ogorodnaia
77.Str. Pan Halipa Str. Puşkin
78.Str. Alexandru Plămădeală Str. Serghei Lazo (după stadion)
79.Str. Vlad Ţepeş Str. Serghei Lazo (pînă la stadion)
80.Str. Zamfir Arbure Str. Polevaia
81.Str. Unirii Str. Iachir
82.Str. Ion Neculce Str. Danuţenscaia
83.Str. Grigore Ureche Str. Cravcenco
84.Str. Constantin Stere Str. Gorkii
85.Str. Anton Crihan -
86.Str. Nuferilor Str. Cliucevaia
87.Str. Gavril Bănulescu-Bodoni Str. Rîbalcenco
88.Str. Veronica Micle Str. Octeabrscaia
89.Str. Feroviară Str. Jeleznodorojnaia
90.Str. Lacului Str. Oziornaia
91.Str-lă Luceafărul -
92.Str. Suceava Str. Pogranicinaia
93.Str. Mitropolit Varlaam str. Recinaia 1
94.Str. 31 August -
95.Str. Constantin Stamati -
96.Str-la Humuleşti Str-la Enghels
97.Str. Livezilor Str. Sadovaia
98.Str. Petru Rareş Str. Colhoznaia
99.Str. Prutului Str. Prutscaia
100.Str. Iaşului Str. Cotovskii
101.Str. MusatovStr. Musatov
102.Str. Alexandru Doinici Str. Suvorov
103.Str-la Oranjeriei Str-la Oranjereinaia
104.Str. Petru Zadnipru Str. Mosovscaia
105.Str. George Meniuc Str. Radjabova
106.Str-la Ciureşti-
107.Str. Nicolaie Iorga Str. Torgovaia
108.Str. Miron Constin Str. Pisimenogo
109.Str. George Coşbuc Str. Nagornaia
110.Str. Dimitre Cantemir Str. Crasnoarmeiscaia
111.Str. Horelor Str. Zarecinaia
112.Str. A. Marinescu Str. Pobeda
113.Str-la Viilor Str-la Vinogradnîi
114.Str. Ion Vatamanu Str.22 August
115.Str. Consantin Brîncuşi -
116.Str. Cuză Vodă -
117.Str. Petru Movilă -
118.Str. Aurel Vlaicu -
119.Str. Căpriana Str. Pesceanaia
120.Str. Mihail Kogălniceanu -
121.Str. Haiducilor Str. Sportivnaia
122.Str. Deleşti Str. Verhneaia
123.Str-la Deleşti Str-la Verhneaia
124.Str-lă 31 August -
125.Str. Doina -
126.Str. Luceafărul -
127.Str. Nucului -
128.Str. Meşteruşlui Manole -
129.Str. Cetireni -
130.Str-la Mioriţa -
131.Str. Grigore Adam Str. Ion Soltîs
132.Str. Răzeşiolr Str. Sovhoznaia
133.Str. Alexei Mateevici Str. Ostrovscogo
134.Str. Basarabiei Str. Moldavscaia
135.Str. Ioan Luca Cragiale Str. Lev Tolstoi
136.Str-lă Grigore Adam Str-la Ion Soltîs
137.Str-lă Gavriil Bănulescu Bodoni -
138.Str-lă Cocostîrcilor Str-la Colodeznîi
139.Str-lă Salcîmilor Str-la Lineinîi
140.Str-lă Vladu Ţuţorei Str-la Zeleonîi
141.Str. Artezianei Str. Colţevaia
142.Str-lă Ion Neculce -
143.Str-la Aleco Russo Str-la Leningradschii
144.Str-lă Şleahului Str-la Svecinoi
145.Str-lă Dănuţeni -
146.Str-lă Muşatinilor Str-la Şcolinîi
147.Str. Renaşterii Str. Ştefan Cel Mare
148.Str. Nicolae Bălcescu Str. Sovetscaia
149.Str. Cetăţuiei -
150.Str-la Cetăţuiei -
151.Str. Izvoarelor Str. Izvoarelor
152.Str-lă Prutului Str-la Prutschii
153.str-lă NuferilorStr-la Cliucevoi
154.Str. Doina Aldea Teodorovici-
155.Str. Trandafirilor-
156.Str. Doncev -
157.Str-lă Dimitre Cantemir -
158.Str. Şleahului Str-la Dorojnîi
159.Str-lă Mihai Sadoveanu -
160.Str-lă Putna-
161.Str-lă Vasile Alecsandri -
162.Str-lă Ion Creangă -
163.Str-lă Petru Rareş -
164.Str. Independenţei -
165.Str. Iacob Ciachir -
166.Str. Tereza Sobolevschi -
167.Str-lă Constantin Stamati-
168.Str-lă Decebal -
169.Str-lă Bălteni -

Lista cetăţenilor de onoare ai orașului Ungheni

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Informații utile, Lista cetățenilor de onoare

Anul 2000
Glansdorp Walter
Chivriga Vasile – 17.04.1934 – decedat

Anul 2001
Sasu Gheorghe Dumitru

Anul 2002
Ţurcanu Iacob – decedat
Ghienco Roza
Verdianu Dumitru

Anul 2003
Platon Mihai – (consilier al preşedintelui în problemele culturii, educaţiei şi ştiinţei) – decedat
Costriba Nicolae – decedat

Anul 2004
Ion Zderciuc
Boris Zugravu
Philip Santens
Procopie Păun – decedat

Anul 2005
Petru Cazacu – medic, Policlinica raională Ungheni
Mihai Grosu – antrenor, Şcoala Sportivă pentru copii şi juniori Ungheni
Leonid Borsucovschi – Şeful biroului de construcţie

Anul 2006
Topor Tudor – director adjunct S.A. Ungheni-Vin
Ceban Victor – Î.M. „Apă-Canal”

Anul  2007
Philippe Chaudier – preşedinte ONG,,Degeţel’’
Iurciac Raisa –  director şc. medie rusă ,,A.Boico’’

Anul 2008
Nicolas Nicula – preşedintele Consiliului S.A. ,,Covoare-Ungheni”
Carnauhova Tamara – director L.T. ,,A. S. Puşkin” din or. Ungheni  – decedat
Baltag Nicolae – şef Sector întreţinere şi reparaţie la Î.M. ,,Apă-Canal” Ungheni

Anul 2009
Bînzari Vasile – director S.R.L. ,,BNV”
Pricladov Nina – Palatul de Cultură
Radu-Spătaru Eugenia – medic la SRU

Anul 2010
Constantin Simirad
Postu Mihai

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni