Cotele impozitelor şi taxelor locale ce urmează a fi încasate în bugetul local în anul 2019

Written by admin on 27 decembrie 2018. Posted in Taxe locale

Primăria municipiului Ungheni aduce la cunoștința cetățenilor informația privind Cotele impozitelor şi taxelor locale ce urmează a fi încasate în bugetul local în anul 2019.

Cotele impozitelor şi taxelor locale ce urmează a fi încasate în bugetul local în anul 2018

Written by admin on 23 ianuarie 2018. Posted in Noutăți, Taxe locale

Primăria municipiului Ungheni aduce la cunoștința cetățenilor informația privind Cotele impozitelor şi taxelor locale ce urmează a fi încasate în bugetul local în anul 2018.

Vezi aici decizia Consiliului Municipal Ungheni

Vezi aici Cotele impozitelor şi taxelor locale, ce urmează a fi încasate în bugetul local în anul 2018

Mai multe detalii la numărul de telefon 0236 2 39 94

Proiectul Deciziei Consiliului Municipal Ungheni cu mărimea cotelor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018

Written by admin on 8 noiembrie 2017. Posted in Noutăți, Taxe locale

Proiect                                                                                                                                                                                                    

Anexa nr. __
la decizia Consiliului Municipal Ungheni din 2017

Cotele impozitelor şi taxelor locale, ce urmează a fi încasate în bugetul local în anul 2018

  1. Cotele impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare
Nr. Denumirea impozitului Codul Cota impozitului
1. Impozit funciar pe terenurile  ocupate de obiecte acvatice(iazuri, lacuri etc.) 113110 115 lei pentru 1 ha de suprafaţă acvatică
2. Impozit funciar pentru terenurile din intravilan:

–          pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lîngă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale că loturi de pe lîngă domiciliu, şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate în municipii;

–          destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate  în municipii

 

 

 

113140

 

113130

 

 

 

4 lei pentru 100 m.p.;

 

10 lei pentru 100 m.p.

3.

 

Impozitul  pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pe alte bunuri imobiliare  neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, se stabileşte după cum urmează:

–  pentru persoane juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător;

 

– pentru persoane fizice, altele decît cele specificate la prima liniuţă  .

În cazurile în care suprafaţa totală  a locuinţelor şi  a construcţiilor principale ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, înregistrate cu drept de proprietate, depăşeşte 100 m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului  pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală, după cum urmează:

– de la 100 la 150 m2 inclusiv – de 1,5 ori;

– de la 150 la 200 m2 inclusiv – de 2 ori;

– de la 200 la 300 m2 inclusiv – de 10 ori;

– peste 300 m2  – de 15 ori.

 

 

 

113210

 

113220

 

 

 

 

0,1 %  din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

0,1 % din costul bunurilor imobiliare

 

4.

 

 

    Impozitul  pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri); pentru garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, loturile întovarăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele.  

113240

 

0,27 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

5. –          Impozitul pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele 113230

 

113240

0.3 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

Descracă întregul document aici.

Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în orașul Ungheni

Written by admin on 3 iulie 2017. Posted in Informații utile, Regulamente

Anexă
la decizia  Consiliului Orăşenesc
nr. 
2/20 din 24.03.2017

REGULAMENTUL
de desfăşurare a activităţii de comerţ
în oraşul Ungheni

  1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Prezentul  regulament  este  elaborat  în conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.215-216 din 19 iulie 2016,  Legii nr. 105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, Legii nr. 235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător,  Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 49  din  24.01.1994 cu privire la aprobarea Regulilor de bază ale comerţului cu amănuntul şi activităţii în sfera alimentaţiei publice pentru agenţii antreprenoriatului din teritoriul Republicii  Moldova, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.147 din 12.03.1996 cu privire la aprobarea Regulilor deservirii sociale a populaţiei, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 517 din 18.09.1996 cu privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant în pieţele din Republica Moldova, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1508 din 21.11.2002 cu privire la aprobarea  Nomenclatorului-tip  al  unităţilor  de  comerţ  cu  amănuntul,  Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1209 din 08.11.2007   cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică.

Întregul Regulament îl puteți găsi aici.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni