Comunicat de presă: Lansarea campaniei de informare și conștientizare „Să fim responsabili în trafic!”

Written by admin on 8 aprilie 2014. Posted in În desfășurare, Sisteme de siguranţă şi informare în traficul rutier, Știri

comunicat

Oraşul Ungheni, 03 aprilie 2014

Lansarea campaniei de informare și conștientizare „Să fim responsabili în trafic!”
În cadrul proiectului “Sisteme de siguranţă şi informare în traficul rutier”
MIS-ETC 1719 „Graniţe comune. Soluţii comune”

www.ro-ua-md.net

Din luna aprilie 2014 în oraşul Ungheni şi localităţile partenere începe Campania  de informare şi conştientizare „Să fim responsabili în trafic!”. Campania se desfăşoară  în cadrul proiectului Sisteme de siguranţă şi informare în traficul rutier” (MIS–ETC: 1719) implementat de Primăria oraşului Ungheni în parteneriat cu Primăria Municipiului Dorohoi din  Romănia, Consiliul orăşenesc Cernăuţi şi Agenţia Bucovineană pentru Dezvoltare Regională din Ucraina, finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Bugetul total al proiectului este de 743 599,76 Euro (13 786 340 MDL) din care grantul ENPI 669 239,78 Euro (12 407 691 MDL), iar contributia partenerilor va fi de 74 359,98 Euro (1 378 615 MDL).

Scopul Campaniei de informare şi conştientizare „Să fim responsabili în trafic!” este să contribuie la schimbarea comportamentului  participanţilor în trafic şi creşterea siguranţei rutiere în oraşul Ungheni. Obiectivul general al campaniei vizează conştientizarea şi crearea atitudinii responsabile a populaţiei faţă de respectarea regulilor de circulaţie şi îmbunătăţirea securităţii rutiere. Ca obiectiv specific Campania îşi propune să atragă atenţia publicului larg asupra necesităţii adoptării unui comportament  corect  în traficul rutier prin desfăşurarea acţiunilor stradale şi informativ-educative cu preşcolarii, elevii şi conducătorii auto/şoferii.

În perioada aprilie – iunie 2014 în cadrul  Campaniei „Să fim responsabili în trafic!” vor fi elaborate  materialele de promovare a mesajului campaniei, vor fi organizate şi desfăşurate acţiuni stradale demonstrative, activităţi de testare şi  informativ-educative integrate privind regulile  de circulaţie cu preşcolarii, elevii şi conducătorii auto. De asemenea, vor fi  realizate şi  diseminate materiale informative pentru încurajarea participării corecte a  populaţiei în traficul rutier.O activitate importantă a Campaniei o constituie elaborarea unui Ghid de Bune Practici în managementul traficului rutier,  care  va cuprinde istorii de succes privind comportamentul participanţilor în trafic.

Pentru mai multe informatii, va rugam să contactati:

Svetlana CIOBANU, Coordonator sensibilizare

Telefon: (+373 236) 2 36 68; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

comunicat_1

Lansarea Proiectului „Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană”

Written by admin on 26 noiembrie 2013. Posted in Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană, În desfășurare, Proiecte, Știri

Din 16 octombrie 2013  Primăria oraşului Ungheni a început implementarea Proiectului Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană” în parteneriat cu Asociația Zonei Metropolitane Iași (Romania), Consiliul raional Novoselytsia (Ucraina) și Institutul de Dezvoltare Urbană (Republica Moldova). Proiectul are o durată de 12 luni și este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Proiectul îşi propune să elaboreze Planul Urbanistic General (PUG) și Regulamentul local de urbanism al orașului Ungheni, studii analitice de dezvoltare socio-economică pentru orașul Ungheni și raionul Novoselytsia și să consolideze capacitătea autorităților publice locale din orașul Ungheni, Novoselytsia și Zona Metropolitană Iași pentru elaborarea și implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană prin intermediul seminarelor și vizitelor de studiu.

Grupurile ţintă ale proiectului sunt formate din autorități publice locale din orașul Ungheni, Novoselytsia și Zona Metropolitană Iași, 12000 de întreprinderi mici și mijlocii și peste 360 mii cetățeni din aceste orașe. Implementarea proiectului Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană”  va demonstra că parteneriatele transfrontaliere pot găsi soluții mai eficiente la problemele comune și pot duce la o dezvoltarea armonioasă a fiecărei țări în parte.

Persoana de contact: Liliana TINCU, manager de proiect

Telefon: 236 23338; e-mail: lilitincu@yahoo.com

Centrul de Informare pentru Cetățeni deschis la Ungheni (foto)

Written by admin on 21 noiembrie 2013. Posted in În desfășurare, Parteneriat durabil lărgit pentru reforma de descentralizare, Realizate, Știri

Centrul de Informare pentru Cetățeni deschis la UngheniAstăzi, 21 noiembrie a avut loc evenimentul de lansare a   Centrului Pilot de Informare pentru Cetățeni din orașul Ungheni.

Primarul orașului Ungheni împreună cu angajați din cadrul primăriei, consilieri orășenești, reprezentanții ai societății civile,  șefi de instituții publice, reprezentanți ai mass-mediei locale, precum și oaspeți de la Primăria orașului Orhei au participat astăzi la deschiderea oficială a Centrului de Informare pentru Cetățeni.

Situat la parterul primăriei Ungheni, Centrul de Informare pentru Cetățeni are drept scop îmbunătățirea serviciilor și activității autorităților publice locale într-un mod care să corespundă nevoilor şi dorinţelor cetăţenilor.

”Centru de Informare pentru Cetățeni reprezintă contactul prim al cetățenilor cu administratia publică locală, este locul unde cetățenilor li se oferă posibilitatea de a-și exprima opiniile. Prin intermediul acestui Centru va avea loc participarea directă a cetățenilor la procesul de luare a deciziilor, dar totodată aceștia vor avea acces gratuit și permanent la informațiile administrative” a accentuat  Alexandru Ambros în alocuțiunea sa.

Evenimentul a fost salutat de către șeful Biroului Consular Ungheni, consulul Petru Lițiu care a punctat importanța unui astfel de mecanism în orașul Ungheni, spunînd că ”un om informat este un om puternic”. Viceprimarul orașului Orhei, Roman Boțan a menționat că crearea Centrului de Informare pentru Cetățeni în Ungheni reprezintă un pas important în procesul de descentralizare.

Menționăm că, Centrul  Pilot de Informare pentru Cetățeni reprezintă o activitate cheie  din cadrul proiectului „ Parteneriat  lărgit durabil pentru reforma de descentralizare”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul EuropeAid/132706/L/ACT/MD și implementat de Primăria orașului Ungheni în parteneriat cu Primăria oraşului Orhei şi Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă.

Modernizarea și renovarea trotuarelor și parcărilor în Ungheni

Written by admin on 3 aprilie 2013. Posted in În desfășurare, Modernizare și renovare de trotuare și parcări în Ungheni

Proiectul ”Modernizare și renovare de trotuare și parcări în Ungheni”. Lucrări de reabilitare și modernizare a trotuarelor pas cu pas. Galerie foto –  strada Mihai Eminescu, or. Ungheni, 2 aprilie 2013.

Reforma de descentralizare ia start la Ungheni (video)

Written by admin on 19 februarie 2013. Posted in În desfășurare, Parteneriat durabil lărgit pentru reforma de descentralizare

Captură: Euronova TV

Captură: Euronova TV

În urma aprobării , în anul 2012, de parlamentul Republicii Moldova a Strategiei Naționale de Descentralizare, primii pași se fac văzuți la Ungheni. Este vorba despre proiectul cu finanțare europeană ”Parteneriat durabil lărgit pentru reforma de descentralizare” care vizează orașele Ungheni și Orhei. Drept obiectiv specific proiectul își propune să consolideze capacitatea autorităților locale din cele două localități, de a interacționa și implica cetățenii în procesul de luare a deciziilor.

Circa 120 de reprezentanți ai autoritățlor publice locale din satele, comunele și orașele raioanelor Ungheni și Orhei precum și 60 de membri a 30 de ONG-uri din aceste localitați vor fi implicți în acest proiect.

Proiectul ”Parteneriat durabil lărgit pentru reforma de descentralizare” implementat de primăria orașului Ungheni în parteneriat cu Centrul regional de Dezvoltare Durabilă Ungheni și primăria orașului Orhei are o durată de doi ani și un buget total de 286 mii de euro,

Sursa: Euronova TV

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni