Raport săptămînal cu privire la activitatea ÎM ”Servicii Comunale Ungheni” pe perioada 1.04. -5.04 .2013

Written by admin on 8 aprilie 2013. Posted in Î.M. ”Servicii Comunale Ungheni”, Rapoarte de activitate

1. Salubrizarea teritoriilor: a) s-au evacuat 62 m.c. de deșeuri municipale, s-au scos 7 rădăcini ale arborilor de str. Romană; cu măturătoarea (autospeciala) s-au măturat străzile Națională, Al. cel Bun, Romană, astfel evacuîndu-se circa 12 m.c. de praf și gunoi stradal.

2. Din cauza timpului polios s-a reușit plombarea gropilor cu aspfalt rece numai la intersecțiile străzilor Decebal cu Națională;

3. S-au evacuat apele pluviale din  sectorul străzilor Ștefan cel Mare 163 și la intersecția str.Crestiuc cu Creangă, cu curățarea fîntînilor de acumulare a apelor pluviale. Urmează  a fi străpuns un sector de scurgere a apelor pluviale  în regiunea Fabricii de Conserve cu autospeciala.

4. Defrișările și curățarea arborilor se efectuează conform autorizațiilor eliberate de Inspectoratul Ecologic de Stat,și  în primul rind în preajma blocurilor locative și pe teritoriul instituțiilor școlare și preșcolare, unde sete pericol de prăbușire a acestora

5. S-au lichidat unele defecțiuni la iluminatul stradal: pe str. Romană colț cu Creangă, Cozmescu 4, Alexandru cel Bun 32

AVIZ: ÎM ”Servicii Comunale Ungheni” roagă posesorii de autovehicule să nu parcheze unitățile de transport pe timp de noapte pe carosabil, deoarece începînd cu 1 aprilie 2013 întreprinderea va executa lucrări de salubrizare a carosabilului cu ajutorul autospecialei. În primul rind se referă la străzile: Națională, I.Creangă, Boico, Decebal, Romană, Porumbescu, Alexandru cel Bun, Ștefan cel Matre

Raport săptămînal cu privire la activitatea ÎM ”Servicii Comunale Ungheni” pe perioada 25-29 martie 2013

Written by admin on 1 aprilie 2013. Posted in Î.M. ”Servicii Comunale Ungheni”, Rapoarte de activitate

1. Salubrizarea teritoriilor:

a) s-au evacuat circa 70 m.c. de deșeuri provenite din construcții și crengi din preajma platformelor de acumulare a gunoiului menajer;

b) colectarea gunoiului municipal din zona Pieței Agricole din cartierul Tinereții, str. Eminescu, V. Micle;

c) evacuarea crengilor și resturilor vegetale din urma defrișării arborilor.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni