Lucrări efectuate de către ÎM „Apă-Canal” din Ungheni pe perioada 19.04 – 26.04.2013

Written by admin on 1 mai 2013. Posted in Î.M. "Apă-Canal", Rapoarte de activitate

1.  Pe parcursul săptămînii  întreprinderea a tratat, transportat apă potabilă  24/24 ore consumatorilor din teritoriu.

2.  Au fost colectate şi epurate reziduuri conform programului de lucru.

3.  Conectarea consumatorilor noi la rețelele de apeduct – 5 consumatori cu montarea apometrelor pe str-le G. Meniuc, I.A.Teodorovici.

4. Lichidarea scurgerilor pe traseele de apeduct – str.Bernardazzi, 12 şi Școala nr. 4.

5. Reparaţia în pietriş a săpăturilor effectuate în urma lichidării spărturilor pe str-le Creangă, 21, 19 şi Decebal, 60.

6. Schimbarea reţelelor de apeduct în subsolul blocului locativ  Crestiuc, 1 – 45 m şi armature de închidere-deschidere.

7. Schimbarea reţelelor de canalizare în subsolul blocului locativ Crestiuc, 1 – 10 m.

8. Au fost instalate 47 contoare de apă D15mm.

9. Schimbarea a 6 coloane verticale  în apartamente, conform cererilor.

10. Montarea capacelor pe fîntîni pe str-le Haşdeu, 12, Creangă-Cristiuc.

11. Curățarea rețelelor de canalizare în 29 puncte.

12. Reconectarea consumatorilor la reţelele de apeduct noi construite pe str-le M.Costin, G.Ureche, 8; 9.

13. Curăţarea bazinelor de acumulare a rezidurilor pe str. Ungureanu, 15.

14. Amenajarea sectoarelor adiacente întreprinderii.

15. Ieşiri în teren cu executorul judecătoresc pentru executarea hotărîrilor – 18 consumatori.

16. Expedierea a 20 somaţii abonaţilor cu datorii.

17. Debranşarea a 2 consumatori răuplatnici de la apeduct.

Către locatarii str-lor M.Cibotaru, A.Plămădeală, Humulești, Arcașii lui Ștefan.

            În legătură cu construcția noilor branșamente la rețelele de apeduct, solicităm urgentarea construcției căminelor de vizitare pentru montarea apometrelor pînă în luna iunie current, în legătură cu debranșarea conductei vechi.

AVERTIZARE

Atenţionăm locatarii de pe str. Neculce în perimetrul str. Şt.cel Mare şi Burebista că  s-au efectuat lucrări de curăţare a sistemului de canalizare nefinalizat, prin urmare este interzisă aruncarea deşeurilor menajere şi diversarea rezidurilor în collector.

Lucrări efectuate de către ÎM „Apă-Canal” din Ungheni pe perioada 12.04 – 19.04.2013

Written by admin on 23 aprilie 2013. Posted in Î.M. "Apă-Canal", Rapoarte de activitate

1.  Pe parcursul săptămînii  întreprinderea a tratat, transportat apă potabilă  24/24 ore consumatorilor din teritoriu.

2.  Au fost colectate şi epurate reziduri conform programului de lucru.

3.  Conectarea consumatorilor noi la rețelele de apeduct – 3 consumatori cu montarea apometrelor pe str-le T.Arghezi, 43, Ungureanu, 7, s. Zagarancea

4. Lichidarea scurgerilor pe aducțiuni – str.Burebista

5. str. Neculce – finisarea lucrărilor de curățarea a sistemului de canalizare cu montarea capacelor improvizate pe cămine și întocmirea unui process-verbal de constatare a stării tehnice.

6. Schimbarea hidrantului și  armaturii de închidere-deschidere D150mm str. Cozmescu – Decebal.

7. Lichidarea scurgerilor pe rețelele de distribuție str. Berești, A. Donici, Găureni.

8. Au fost instalate 26 contoare de apă D15mm și D25mm – 1 bc.

9. Schimbarea a 9 coloane verticale  în apartamente, conform cererilor.

10. Montarea capacelor pe fîntîni pe str-le N.Bălcescu, Ștefan cel Mare, șc.”G.Asachi”.

11. Curățarea rețelelor de canalizare în 39 puncte.

În atenția consumatorilor !

            Începînd cu 22 aprilie 2013 vor începe lucrările de reabilitare a rețelelor de apeduct pe str. Romană în perimetrul str. Al.cel Bun și V.Lupu, str. Decebal în perimetrul str. Romană și Națională,   solicităm respectuos ca locatarii acestor străzi să fie receptivi la lucrările care vor demara și permiterea accesului liber în zona respectivă.

Către locatarii str-lor M.Cibotaru, A.Plămădeală, Humulești, Arcașii lui Ștefan.

            În legătură cu construcția noilor branșamente la rețelele de apeduct, solicităm urgentarea construcției căminelor de vizitare pentru montarea apometrelor pînă în luna iunie current, în legătură cu debranșarea conductei vechi.

Lucrări efectuate de către ÎM „Apă-Canal” din Ungheni pe perioada 08.04 – 12.04.2013

Written by admin on 17 aprilie 2013. Posted in Î.M. "Apă-Canal", Rapoarte de activitate

1.  Pe parcursul săptămînii  întreprinderea a tratat, transportat apă potabilă  24/24 ore consumatorilor din teritoriu.

2.  Au fost colectate şi epurate reziduuri conform programului de lucru.

3.  Lichidarea scurgerilor pe rețele de apeduct – str.Națională, 44, Bernardazzi, 14; 31 August, V.Micle,2;  Industrială;  M.Viteazu ,89.

4.  Reparația armaturii de închidere-deschidere cu diametre mari pe str. Națională, aducțiunile      principale.

5.  Reparația rețelelor de canalizare cu schimbarea unor sectoare – str-le Creangă, 13, Șt.cel Mare, 159 sc.VIII.

6.  Conectarea consumatorilor noi la rețelele de apeduct str. D.Cantemir, 13/2 și str. Humulești.

7.  Prelungirea curățirii fîntînilor de canalizare – str. Neculce, 10

8.  Reparație capitală a sistemului de canalizare în blocul locativ – str-le Romană, 7; Decebal, 36 sc.I de comun acord cu locatarii.

9.  Schimbarea rețelelor de apeduct în blocul locativ Ungureanu, 15.

10.  Schimbarea a 6 coloane verticale  în apartamente conform cererilor.

11.  Au fost efectuate lucrări de profilaxie și curățire a sistemelor de canalizare în 24 puncte.

12.  Au fost instalate 34 contoare de apă conform cererilor de la consumatori.

13.   Repartizarea bonurilor de plată la consumatori.

14.  Organizarea adunării cu locatarii din blocul locativ Boico,2 referitor la schimbarea rețelelor de apeduct din subsol.

15.  S-au expediat somații răuplatnicilor:

–  18 pentru personae fizice;

– 2 agenți economici.

16.  Aducerea în ordine a parcului din preajma sediului Națională, 2

Lucrări efectuate de către ÎM „Apă-Canal” din Ungheni pe perioada 01- 05.04.2013

Written by admin on 8 aprilie 2013. Posted in Î.M. "Apă-Canal", Rapoarte de activitate

1. S-a furnizat apă potabilă 24/24 ore consumatorilor din oraş conform progrmului de activitate.

2. S-a efectuat servicii de colectare şi curăţire a rezidurilor conform programului.

3. Au fost efectuate lucrări de schimbare a utilajului de închidere-deschidere la 2 pompe.

4. La Staţia de tratare a apei s-au spălat filtrele cu acid.

5. Din cadrul acordului cu Banca Mondială se prelungeşte construcţia ramificărilor a apeductului la consumatoii de pe str-le M.Cibotari, A. Plămădeală.

6. Înlocuirea reţelelor de apeduct de pe str. Căpriana cu L=55m şi D63mm.

7. Lichidarea spărturilor pe str-le Creangă, 7,  Livezilor, 13.

Lucrări efectuate de către ÎM „Apă-Canal” din Ungheni pe perioada 25 -29 martie 2013

Written by admin on 1 aprilie 2013. Posted in Î.M. "Apă-Canal", Rapoarte de activitate

1. S-a furnizat apă potabilă 24/24 ore consumatorilor din oraş conform programului de activitate.

2. S-au efectuat servicii de colectare şi curăţire a reziduurilor conform programului.

3. Darea în exploatare a lucrărilor de montare şi punere în funcţiune a echipamentului tehnologic (pompa, armatura de închidere-deschidere, utilaj electric) la Staţia de tratare a apei potabile (STA) nivelul I din grantul finanţat de către Banca Mondială cu prezenţa reprezentanţilor UIPAAC şi antreprenorului.

4. Pregătirea dosarelor pentru prezentare în instanţa de judecată a consumatorilor, care au acumulat datorii pentru serviciile prestate de către întreprindere – 7 preîntîmpinări de achitare a datoriilor.

5. Au fost deconectaţi 4 consumatori de la apeduct din cauza datoriilor.

6. Au fost efectuate lucrări de curăţire şi spălare a rezervoarelor de acumulare a reziduurilor la Staţia Principală de Pompare.

7. La STA au fost spălate, dezinfectate decantoarele conform programului.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni