Lucrări efectuate de către ÎM „Apă-Canal” din Ungheni pe perioada 13.09 – 20.09.2013

Written by admin on 23 septembrie 2013. Posted in Î.M. "Apă-Canal", Rapoarte de activitate

1  .Pe parcursul săptămînii  întreprinderea a tratat, transportat apă potabilă  24/24 ore consumatorilor din teritoriu.

2.  Au fost colectate şi epurate reziduri conform programului de lucru.

3.  Conectarea  la apeduct pe str-le  Bălcescu, T.Ciobanu, 11.

4.   Montarea contoarelor  de  D15mm – 31 buc.

5.  Curăţirea fîntînilor de canalizare pe  – 33 buc.

6.  Schimbarea coloanelor verticale în apartamente conform cererilor – 5.

7.  Lichidarea scurgerilor pe str-le Haşdeu, 15, Bălcescu, 5, Al.cel Bun,9, Şt.cel Mare şi pe malul r.Delia D300mm.

8. Curăţarea sistemei de canalizare – 8 bloc.

9. S-au schimbat reţele de apeduct-canalizare în subsoluri  – Lacului, Burebista, Grădinilor, Ureche, 1B, Bernardazzi, 12 sc.III, Romană, 116.

10. S-a schimbat reţele exterioare str. Musatov, 27(policlinica).

11. Reparaţia fîntînii de canalizare str. Burebista (CMF), Haşdeu, 16, Bernardazzi, 10 sc.III.

12. Deconectarea a 8 consumatori răuplatnici de la sistemul de apeduct.

13. Efectuarea lucrărilor de profilaxie a utilajului tehnologic la staţia principală de pompare.

Lucrări efectuate de către ÎM „Apă-Canal” din Ungheni pe perioada 30.08 – 05.09.2013

Written by admin on 10 septembrie 2013. Posted in Î.M. "Apă-Canal", Rapoarte de activitate

1  .Pe parcursul săptămînii  întreprinderea a tratat, transportat apă potabilă  24/24 ore consumatorilor din teritoriu.

2.  Au fost colectate şi epurate reziduri conform programului de lucru.

3.  Conectarea  la apeduct pe str-le  Decebal, 64, Feroviară, 12, M.Cibotaru, 103.

4.   Montarea contoarelor  de  D15mm – 22  buc.

5.  Curăţirea fîntînilor de canalizare pe  – 28 buc.

6.  Schimbarea coloanelor verticale în apartamente conform cererilor – 6.

7.  Lichidarea scurgerilor pe str. Decebal, 78, 20,  Lacului, 16.

8. Curăţarea sistemei de canalizare de la fîntînă pînă la bloc – 17 bloc.

9. S-au schimbat coloanele de apeduct-canalizare în subsoluri  – I.Creangă, 9, Burebista,43.

10.  Astuparea cu pietriş a săpăturilor în urma lichidării scurgerilor pe apeduct pe str-le Naţională-Romană- V.Lupu, G.Asache, M.Viteazul.

11. La SEA  s-a instalat transformator de current la PT – 10kv.

12.  La STA s-au confecţionat porţi din metal şi montate la depozitul de clor şi schimbarea uşii la camera de reducere a şocurilor hidraulice.

Lucrări efectuate de către ÎM „Apă-Canal” din Ungheni pe perioada 09.08.2 -15.08.2013

Written by admin on 17 august 2013. Posted in Î.M. "Apă-Canal", Rapoarte de activitate

1  .Pe parcursul săptămînii  întreprinderea a tratat, transportat apă potabilă  24/24 ore consumatorilor din teritoriu.

2.  Au fost colectate şi epurate reziduri conform programului de lucru.

3.  Reconectarea  reţelelor noi  pe str-le  Arcaşii lui Ştefan,P.Halipa, Romană 14,16,18,20,22, Romană-V.Micle.

4.   Montarea contoarelor  de  D15mm – 30  buc.

7.  Curăţirea fîntînilor de canalizare pe str.Hajdeu – 16 buc.

8.  Ieşire în teren cu Portărelul la 24 de răuplatnici pentru restituierea datorilor .

9.  Restabilirea învelişului rutier în asfalt – 20 m² (în urma lichidării avariilor)

10. Schimbarea coloanelor verticale în apartamente conform cerinţelor – 8 .

11. Curăţirea terenului în preajma sediilor întreprinderii.

12. Reparaţia sistemului de clorinare la Staţia de Epurare a Apei.

13. Lichidarea scurgerilor pe str.V.Alecsandrii,M.Viteazu,Romană.

14. Conectări la reţelele  de apeduct  pe str.M.Cibotaru 65,57, Răzeşilor 16, Bălţeni 17,19.

15. Schimbarea traseului de apeduct cu lungimea de 60 m-cartierul Dănuţeni Liceul Teoretic “I.Creangă”.

Lucrări efectuate de către ÎM „Apă-Canal” din Ungheni pe perioada 17 – 20.06.2013

Written by admin on 1 iulie 2013. Posted in Î.M. "Apă-Canal", Rapoarte de activitate

1.  Pe parcursul săptămînii  întreprinderea a tratat, transportat apă potabilă  24/24 ore consumatorilor din teritoriu.

2.  Au fost colectate şi epurate reziduri conform programului de lucru.

3.  Unirea consumatorilor la apeductul nou construit pe str. Arcaşii lui Ştefan.

4. Conectarea apeductului nou pe str. Decebal (Zagarancea) – cartier nou la reţeaua de apeduct.

5. Au fost instalate 78 contoare de apă D15mm.

6. Schimbarea a 7 m reţea de apeduct cu D159mm la şc. “G.Asachi”.

7. Lichidarea spărturilor pe reţelele de apeduct – M.Viteazul, 51, Bernardazzi, 15, Bogdăneşti.

8. Curățarea sistemei de canalizare conform programului şi chemărilor în 25 puncte.

9. Reparaţia fîntînii de apeduct pe str. M.Eminescu, 45.

10. Construcţia acoperişului la St.Bereşti.

11. Schimbarea a 4 coloane verticale în apartamente conform cererilor.

12. Schimbarea reţelei de evacuare a apei din putrificatorul nr.8 la SEA com. Valea Mare.

Lucrări efectuate de către ÎM „Apă-Canal” din Ungheni pe perioada 10 – 16.06.2013

Written by admin on 18 iunie 2013. Posted in Î.M. "Apă-Canal", Rapoarte de activitate

1.  Pe parcursul săptămînii  întreprinderea a tratat, transportat apă potabilă  24/24 ore consumatorilor din teritoriu.

2.  Au fost colectate şi epurate reziduri conform programului de lucru.

3.  Unirea consumatorilor la apeductul nou construit pe str. I.Neculce.

4. Reparaţia unui sector de apeduct D159 pe str-le N.Bălcescu, Burebista, 41.

5. Au fost instalate 55 contoare de apă D15mm.

6. Finisarea lucrărilor de construcţie a reţelei de apeduct cu unirea consumatorilor pe str. M.Viteazul.

7. Lichidarea spărturilor pe reţelele de apeduct – şc.” A.Puşkin”, Şt.cel Mare, 159; 248, Naţională, 7.

8. Curățarea sistemei de canalizare conform programului şi chemărilor în 30 puncte.

9. Schimbarea reţelei de apeduct din polietilenă cu L=80 m şi a reţelei de canalizare sc.I de comun accord cu locatarii în blocul locativ Boico, 2.

10. Reparaţia reţelelor de canalizare str. Naţională, 17.

11. Dezinfectarea bazinelor de acumulare a apei la Staţia Bereşti.

12. Reparaţia fîntînilor de apeduct str. V.Micle.

13. Prelungirea lucrărilor de construcţie a reţelelor de apeduct pe str. Romană-Decebal.

14. Expedierea a 18 somaţii la consumatorii răuplatnici.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni