Lucrări efectuate de către ÎM „Apă-Canal” din Ungheni pe perioada 25 -29 martie 2013

Written by admin on 1 aprilie 2013. Posted in Î.M. "Apă-Canal", Rapoarte de activitate

1. S-a furnizat apă potabilă 24/24 ore consumatorilor din oraş conform programului de activitate.

2. S-au efectuat servicii de colectare şi curăţire a reziduurilor conform programului.

3. Darea în exploatare a lucrărilor de montare şi punere în funcţiune a echipamentului tehnologic (pompa, armatura de închidere-deschidere, utilaj electric) la Staţia de tratare a apei potabile (STA) nivelul I din grantul finanţat de către Banca Mondială cu prezenţa reprezentanţilor UIPAAC şi antreprenorului.

4. Pregătirea dosarelor pentru prezentare în instanţa de judecată a consumatorilor, care au acumulat datorii pentru serviciile prestate de către întreprindere – 7 preîntîmpinări de achitare a datoriilor.

5. Au fost deconectaţi 4 consumatori de la apeduct din cauza datoriilor.

6. Au fost efectuate lucrări de curăţire şi spălare a rezervoarelor de acumulare a reziduurilor la Staţia Principală de Pompare.

7. La STA au fost spălate, dezinfectate decantoarele conform programului.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni