Lucrări efectuate de către ÎM „Apă-Canal” din Ungheni pe perioada 03.06. – 07.06.2013

Written by admin on 11 iunie 2013. Posted in Î.M. "Apă-Canal", Rapoarte de activitate

1.  Pe parcursul săptămînii  întreprinderea a tratat, transportat apă potabilă  24/24 ore consumatorilor din teritoriu.

2.  Au fost colectate şi epurate reziduri conform programului de lucru.

3.  Curăţarea rezervorului de contact la SEA s.Valea Mare.

4. Au fost instalate 35 contoare de apă D15mm.

5. Schimbarea a 4 coloane verticale  în apartamente, conform cererilor.

6. Lichidarea spărturilor pe reţelele de apeduct str-le Decebal, 20,  Feroviară, 27, Cristiuc, Horelor, Bălcescu, Romană, 4.

7. Curățarea rețelelor de canalizare în 20 puncte.

8. Montarea ţevilor din PE, D63mm, L=220m str. P.Zadnipru cu conectarea la apeuctul existent.

9. Schimbarea reţelelor în subsolul blocului locativ Creangă, 17 sc.I-II-III.

10. Reconectarea reţelelor noi de apeduct pe str. Arcaşii lui Ştefan şi Decebal – SRL “Pinto-Mold”.

Lucrări efectuate de către ÎM „Apă-Canal” din Ungheni pe perioada 24 – 31.05.2013

Written by admin on 3 iunie 2013. Posted in Î.M. "Apă-Canal", Rapoarte de activitate

1.  Pe parcursul săptămînii  întreprinderea a tratat, transportat apă potabilă  24/24 ore consumatorilor din teritoriu.

2.  Au fost colectate şi epurate reziduri conform programului de lucru.

3.  Efectuarea lucrărilor curente de construcţie la SEA s.Valea Mare.

4. Reparaţia reţelelor de apeduct pe str-le Haşdeu, 18, Creangă, 23 cu schimbarea unor sectoare de 15 m. şi 32 m.

5. Au fost instalate 97 contoare de apă D15mm.

6. Schimbarea a 8 coloane verticale  în apartamente, conform cererilor.

7. Lichidarea spărturilor pe reţelele de apeduct str-le Romană, 66, Al.cel Bun, 93, Plămădeală, 94, Decebal, 20, Feroviară, 37.

8. Curățarea rețelelor de canalizare în 25 puncte.

9. S-au îndeplinit lucrările de terasament  pe str. P.Zadnipru – 300m, cu ţeavă D63mm.

10. Curăţirea, spălarea şi dezinfectarea rezervorului de apă potabilă la Staţia de tratare a apei.

11. Efectuarea lucrărilor de reparaţie în sediul întreprinderii. 

Lucrări efectuate de către ÎM „Apă-Canal” din Ungheni pe perioada 17 – 24.05.2013

Written by admin on 29 mai 2013. Posted in Î.M. "Apă-Canal", Rapoarte de activitate

1.  Pe parcursul săptămînii  întreprinderea a tratat, transportat apă potabilă  24/24 ore consumatorilor din teritoriu.

2.  Au fost colectate şi epurate reziduri conform programului de lucru.

3.  Conectarea consumatorilor noi la rețelele de apeduct – 3 consumatori cu montarea apometrului în s.Zagarancea.

4. Reparaţia reţelelor de apeduct pe str-le Creangă, 21; 23 cu schimbarea unor sectoare mai mult de 4 m.

5. Au fost instalate 57 contoare de apă D15mm.

6. Schimbarea a 3 coloane verticale  în apartamente, conform cererilor.

7. Lichidarea spărturilor pe reţelele de apeduct str-le Şt.cel Mare, 127,  G.Asachi.

8. Curățarea rețelelor de canalizare în 23 puncte.

9. S-au îndeplinit lucrările de terasament  pe str. M.Viteazul, 280m şi montarea ţevii D75mm  pentru conectarea a 10 consumatori noi.

10. Schimbarea armaturii în subsolurile blocurilor Şt.cel Mare, 159, Creangă, 19,

11. Curăţirea, spălarea şi dezinfectarea rezervorului de apă potabilă la Staţia de tratare a apei.

12. Curăţarea bazinului de acumulare a rezidurilor la Staţia principal de pompare.

13. Efectuarea lucrărilor de reparaţie în sediul întreprinderii. 

ATENŢIONARE!

            ÎM “Apă-Canal” vă atenţionează, că în lunile mai-iunie a.2013 după finalizarea lucrărilor de construcţie a reţelelor de apeduct şi canalizare pe str-le A.Plămădeală, M.Cibotaru, Humuleşti, vor demara lucrările de reabilitare cu asfalt a drumurilor şi trotuarelor demolate.

Solicităm respectuos ca locatarii care nu s-au conectat la conducta de canalizare din stradă de a urgent efectuarea lucrărilor în termen restrîns, întrucît restabilire este destul de costisitoare.

Lucrări efectuate de către ÎM „Apă-Canal” din Ungheni pe perioada 14. 05. – 17.05.2013

Written by admin on 23 mai 2013. Posted in Î.M. "Apă-Canal", Rapoarte de activitate

1.  Pe parcursul săptămînii  întreprinderea a tratat, transportat apă potabilă  24/24 ore consumatorilor din teritoriu.

2.  Au fost colectate şi epurate reziduri conform programului de lucru.

3.  Conectarea consumatorilor noi la rețelele de apeduct – 1 consumator cu montarea apometrului pe str. Găureni, 20.

4. Reparaţia reţelelor de apeduct pe str-le Rezeşilor, Laculuicu schimbarea unor sectoare mai mult de 5 m.

5. Schimbarea întrărilor în case pe apeduct dtr-le Naţională, 10, Feroviară, 27.

6. Reparaţia reţelelor de canalizare pe str. Caragiale, 3/1.

7. Au fost instalate 24 contoare de apă D15mm.

8. Schimbarea a 3 coloane verticale  în apartamente, conform cererilor.

9. Lichidare spărturilor pe reţelele de apeduct str-le Feroviară, Cojbuc, 3.

10. Curățarea rețelelor de canalizare în 30 puncte.

11. Lucrări de terasament pe str-le M.Costin – 40 m cu montarea apeductului D63mm.

12. S-au început lucrări de terasament  pe str. M.Viteazul pentru conectarea a 10 consumatori noi.

Lucrări efectuate de către ÎM „Apă-Canal” din Ungheni pe perioada 26.04. – 03.05.2013

Written by admin on 4 mai 2013. Posted in Î.M. "Apă-Canal", Rapoarte de activitate

1.  Pe parcursul săptămînii  întreprinderea a tratat, transportat apă potabilă  24/24 ore consumatorilor din teritoriu.

2.  Au fost colectate şi epurate reziduri conform programului de lucru.

3.  Conectarea consumatorilor noi la rețelele de apeduct – 4 consumatori cu montarea apometrelor pe str-le  I.A.Teodorovici, 1; 30, A.Crihan, 89, Sadoveanu, 52.

4. Reparaţia în pietriş a săpăturilor efectuate în urma lichidării spărturilor pe str. Crestiuc, 9.

5. Reparaţia reţelelor de apeduct pe str. Bereşti, 6.

6. Reparaţia reţelelor de canalizare pe str. Răzeşilor.

7. Au fost instalate 60 contoare de apă D15mm.

8. Schimbarea a 8 coloane verticale  în apartamente, conform cererilor.

9. Montarea capacelor pe fîntîni pe str-le Haşdeu, 12, Creangă-Cristiuc.

10. Curățarea rețelelor de canalizare în 30 puncte.

11. Lucrări de terasament pe str-le M.Costin, G.Ureche, 8; 9.

12. Ieşiri în teren cu executorul judecătoresc pentru executarea hotărîrilor – 16 consumatori.

13. Reparaţia fîntînii de apeduct str. V.Alecsandri,2 – Feroviară.

14. Schimbarea armaturilor de închidere-deschidere pe str. P.Zadnipru, Ciureşti, 5.  

Către locatarii str-lor M.Cibotaru, A.Plămădeală, Humulești, Arcașii lui Ștefan.

            În legătură cu construcția noilor branșamente la rețelele de apeduct, solicităm urgentarea construcției căminelor de vizitare pentru montarea apometrelor pînă în luna iunie curent, în legătură cu debranșarea conductei vechi.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni