Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist – în problemele perceperii fiscale

Written by admin on 22 octombrie 2018. Posted in Funcţii vacante

Primăria Municipiului Ungheni
Anunţă concurs
pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Specialist – în problemele perceperii fiscale

         

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:              

– Asigură evidenţa integrală şi conformă a contribuabililor ale căror obligaţii fiscale sînt calculate de serviciu şi evidenţa acestor obligaţii, cu excepţia celor administrate de alte organe;

– percepe impozitele, taxele şi alte plăţi, întreprinde măsuri pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale;

– popularizează legislaţia fiscală şi examinează scrisorile, cererile şi reclamaţiile contribuabililor;

–  efectuiază controale fiscale, în limitele competenţei sale compensează sau restituie sumele plătite în plus şi sumele care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite;

– exercită executarea silită a obligaţiilor fiscale;

– contribuie la tragerea la răspundere pentru încălcări fiscale;

– exercită alte atribuţii prevăzute expres de legislaţia fiscală, etc.

 

Descarcă anunțul complet

Prelungirea datei-limită de depunere a documentelor petru concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist – probleme juridice

Written by admin on 10 mai 2018. Posted in Funcţii vacante

Primăria Municipiului Ungheni
Anunţă prelungirea
datei-limită de depunere a documentelor privind condiţiile
de desfăşurare a concursului
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

 

Specialist – probleme juridice

         

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei: 

            –  Asigurarea legalităţii actelor emise de către Consiliul Municipal Ungheni şi Primar;

 – Întocmirea şi vizarea proiectelor de dispoziţii şi decizii cu caracter normativ;

– Reprezentarea autorităţilor locale, în modul stabilit de lege, în faţa organelor de judecată, arbitrare, procuratură, poliţie şi altor organe şi organisme, precum şi a persoanelor fizice şi juridice, conform sferei proprii de atribuţii şi competenţe, abilitărilor şi cerinţelor imperative ale legislaţiei în vigoare;

– Examinarea şi vizarea contractele pe care Primăria Municipiului Ungheni le încheie cu diferiţi agenţi economici;

– Monitorizarea executării hotărârilor judecătoreşti rămase definitive în cauzele pe care le-a instrumentat;

– Acordă asistenţă juridică personalului din cadrul Primăriei;

         – Executarea în termen a petiţiilor parvenite de la cetăţeni, legislaţiei privind etica funcţionarului public, actelor normative în vigoare;

– Îndeplineşte şi alte atribuții, în limita competenţei sale, prevăzute de lege sau încredințate de conducerea entității.

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist – probleme juridice

Written by admin on 22 aprilie 2018. Posted in Funcţii vacante, Noutăți

Primăria Municipiului Ungheni
Anunţă concurs
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de
Specialist – probleme juridice

        

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei: 

 • Asigurarea legalităţii actelor emise de către Consiliul Municipal Ungheni şi Primar;
 • Întocmirea şi vizarea proiectelor de dispoziţii şi decizii cu caracter normativ;
 • Reprezentarea autorităţilor locale, în modul stabilit de lege, în faţa organelor de judecată, arbitrare, procuratură, poliţie şi altor organe şi organisme, precum şi a persoanelor fizice şi juridice, conform sferei proprii de atribuţii şi competenţe, abilitărilor şi cerinţelor imperative ale legislaţiei în vigoare;
 • Examinarea şi vizarea contractele pe care Primăria Municipiului Ungheni le încheie cu diferiţi agenţi economici;
 • Monitorizarea executării hotărârilor judecătoreşti rămase definitive în cauzele pe care le-a instrumentat;
 • Acordă asistenţă juridică personalului din cadrul Primăriei;
 • Executarea în termen a petiţiilor parvenite de la cetăţeni, legislaţiei privind etica funcţionarului public, actelor normative în vigoare;
 • Îndeplineşte şi alte atribuții, în limita competenţei sale, prevăzute de lege sau încredințate de conducerea entității.

Anunț de angajare

Written by admin on 18 decembrie 2017. Posted in Funcţii vacante

Compania Alpha Omega Confexim rezident al Zonei Economice Libere „Ungheni – Business” angajează :

 • Cusătorese
 • Călcătorese
 • Croitorese (tăietor la sala de croit)
 • Declarant vamal
 • Lucrători depozit
 • Tehnician producție (sef linie producție/secție)

Persoanele cointeresate pot telefona la nr. de tel: 0236 2 01 84

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Specialist – responsabil de probleme construcţie, gospodărie comunală şi drumuri

Written by admin on 28 noiembrie 2017. Posted in Funcţii vacante, Noutăți

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI UNGHENI
Anunţă concurs
pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Specialist – responsabil de probleme construcţie, gospodărie comunală şi drumuri

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul Primăriei Municipiului Ungheni, str. Naţională nr. 7.

Informațiile detaliate despre concurs le puteți descărca și aici.

Persoanele interesate vor depune documentele necesare pînă pe data de 15.12.2017, orele 17:00, la Comisia de organizare a concursului, pe adresa:
mun. Ungheni, str. Naţională nr. 7,  biroul 401.

Contacte:
tel: 0-236-2-31-81
e-mail: primaria_ungheni@yahoo.com

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni