Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Director al Centrului Cultural Multifuncțional ,,Regina Maria” din mun. Ungheni

Written by admin on 11 ianuarie 2019. Posted in Funcţii vacante

Primăria Municipiului Ungheni

                                                     Anunţă concurs

                                pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Director al Centrului Cultural Multifuncțional ,,Regina Maria” din mun. Ungheni

          Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:

 • asigură conducerea activităţii curente a instituţiei;
 • elaborează programele de activitate;
 • elaborează şi propune spre aprobare autorităţii proiectul de buget al instituţiei;
 • decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituţiei, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale;
 • întocmeşte fişele posturilor prevăzute în structura organizatorica şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor şi respectarea atribuţiilor concrete ale personalului din subordine;
 • hotărăște măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în concordanţă cu legislaţia în vigoare;
 • reprezintă instituția în raporturile cu terţii;
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, în limitele de competenţă stabilite prin contractul de management;
 • întocmeşte rapoartele de activitate şi de evaluare;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege şi de Primăria Municipiului Ungheni.

Prelungirea datei limită Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist – în problemele perceperii fiscale

Written by admin on 15 noiembrie 2018. Posted in Funcţii vacante

Primăria Municipiului Ungheni

Anunţă prelungirea

datei-limită de depunere a documentelor privind condiţiile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de         

Specialist – în problemele perceperii fiscale         

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul Primăriei Municipiului Ungheni, str. Naţională nr. 7, sau o găsiți aici. 

Persoanele interesate vor depune documentele necesare pînă pe data de 26.11.2018, orele 17:00, la Comisia de organizare a concursului, pe adresa:

mun. Ungheni, str. Naţională nr. 7,  biroul 401.

Contacte:
tel: 0-236-2-31-81
e-mail: primaria_ungheni@yahoo.com

Prelungirea datei-limită Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist – probleme juridice

Written by admin on 15 noiembrie 2018. Posted in Funcţii vacante

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI UNGHENI 

Anunţă prelungirea

datei-limită de depunere a documentelor privind condiţiile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist – probleme juridice 

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul Primăriei Municipiului Ungheni, str. Naţională nr. 7, sau o găsiți aici. 

Persoanele interesate vor depune documentele necesare pînă pe data de 26.11.2018, orele 17:00, la Comisia de organizare a concursului, pe adresa:
mun. Ungheni, str. Naţională nr. 7,  biroul 401.
Contacte:
tel: 0-236-2-31-81
e-mail: primaria_ungheni@yahoo.com

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist – pentru relaţii cu publicul

Written by admin on 22 octombrie 2018. Posted in Funcţii vacante

Primăria Municipiului Ungheni
Anunţă concurs
pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Specialist – pentru relaţii cu publicul

         

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:

              

 • organizează audienţa cetăţenilor la primar şi viceprimari;
 • asigură controlul executării indicaţiilor date de primar în fişele de audienţă a cetăţenilor, în termenii stabiliţi;
 • primeşte şi transmite note telefonice, duce registrul de evidenţă a notelor telefonice transmise şi primite;
 • exercită funcţia de secretar-dactilograf în anticamera primăriei,
 • participă la organizarea măsurilor de masă organizate de primărie;
 • este responsabil de întîmpinarea persoanelor şi delegaţiilor oficiale sosite la primar;
 • îndeplineşte partea organizatorică de pregătire şi desfăşurare a şedinţelor, diferitor întruniri, primirea delegaţiilor, etc., ce au loc la primar;
 • îndeplineşte şi alte însărcinări, în limita competenţei sale, date de conducerea Primăriei.

 

Descarcă anunțul complet

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist – probleme juridice

Written by admin on 22 octombrie 2018. Posted in Funcţii vacante

Primăria Municipiului Ungheni
Anunţă concurs
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

Specialist – probleme juridice

         

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:

 

–  Asigurarea legalităţii actelor emise de către Consiliul Municipal Ungheni şi Primar;

– Întocmirea şi vizarea proiectelor de dispoziţii şi decizii cu caracter normativ;

– Reprezentarea autorităţilor locale, în modul stabilit de lege, în faţa organelor de judecată, arbitrare, procuratură, poliţie şi altor organe şi organisme, precum şi a persoanelor fizice şi juridice, conform sferei proprii de atribuţii şi competenţe, abilitărilor şi cerinţelor imperative ale legislaţiei în vigoare;

– Examinarea şi vizarea contractele pe care Primăria Municipiului Ungheni le încheie cu diferiţi agenţi economici;

– Monitorizarea executării hotărârilor judecătoreşti rămase definitive în cauzele pe care le-a instrumentat;

– Acordă asistenţă juridică personalului din cadrul Primăriei;

– Executarea în termen a petiţiilor parvenite de la cetăţeni, legislaţiei privind etica funcţionarului public, actelor normative în vigoare;

– Îndeplineşte şi alte atribuții, în limita competenţei sale, prevăzute de lege sau încredințate de conducerea entității.

 

Descarcă anunțul complet

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni