Prelungirea datei limită Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist – în problemele perceperii fiscale

Written by admin on 15 noiembrie 2018. Posted in Funcţii vacante

Primăria Municipiului Ungheni

Anunţă prelungirea

datei-limită de depunere a documentelor privind condiţiile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de         

Specialist – în problemele perceperii fiscale         

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul Primăriei Municipiului Ungheni, str. Naţională nr. 7, sau o găsiți aici. 

Persoanele interesate vor depune documentele necesare pînă pe data de 26.11.2018, orele 17:00, la Comisia de organizare a concursului, pe adresa:

mun. Ungheni, str. Naţională nr. 7,  biroul 401.

Contacte:
tel: 0-236-2-31-81
e-mail: primaria_ungheni@yahoo.com

Prelungirea datei-limită Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist – probleme juridice

Written by admin on 15 noiembrie 2018. Posted in Funcţii vacante

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI UNGHENI 

Anunţă prelungirea

datei-limită de depunere a documentelor privind condiţiile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist – probleme juridice 

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul Primăriei Municipiului Ungheni, str. Naţională nr. 7, sau o găsiți aici. 

Persoanele interesate vor depune documentele necesare pînă pe data de 26.11.2018, orele 17:00, la Comisia de organizare a concursului, pe adresa:
mun. Ungheni, str. Naţională nr. 7,  biroul 401.
Contacte:
tel: 0-236-2-31-81
e-mail: primaria_ungheni@yahoo.com

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist – pentru relaţii cu publicul

Written by admin on 22 octombrie 2018. Posted in Funcţii vacante

Primăria Municipiului Ungheni
Anunţă concurs
pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Specialist – pentru relaţii cu publicul

         

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:

              

  • organizează audienţa cetăţenilor la primar şi viceprimari;
  • asigură controlul executării indicaţiilor date de primar în fişele de audienţă a cetăţenilor, în termenii stabiliţi;
  • primeşte şi transmite note telefonice, duce registrul de evidenţă a notelor telefonice transmise şi primite;
  • exercită funcţia de secretar-dactilograf în anticamera primăriei,
  • participă la organizarea măsurilor de masă organizate de primărie;
  • este responsabil de întîmpinarea persoanelor şi delegaţiilor oficiale sosite la primar;
  • îndeplineşte partea organizatorică de pregătire şi desfăşurare a şedinţelor, diferitor întruniri, primirea delegaţiilor, etc., ce au loc la primar;
  • îndeplineşte şi alte însărcinări, în limita competenţei sale, date de conducerea Primăriei.

 

Descarcă anunțul complet

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist – probleme juridice

Written by admin on 22 octombrie 2018. Posted in Funcţii vacante

Primăria Municipiului Ungheni
Anunţă concurs
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

Specialist – probleme juridice

         

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:

 

–  Asigurarea legalităţii actelor emise de către Consiliul Municipal Ungheni şi Primar;

– Întocmirea şi vizarea proiectelor de dispoziţii şi decizii cu caracter normativ;

– Reprezentarea autorităţilor locale, în modul stabilit de lege, în faţa organelor de judecată, arbitrare, procuratură, poliţie şi altor organe şi organisme, precum şi a persoanelor fizice şi juridice, conform sferei proprii de atribuţii şi competenţe, abilitărilor şi cerinţelor imperative ale legislaţiei în vigoare;

– Examinarea şi vizarea contractele pe care Primăria Municipiului Ungheni le încheie cu diferiţi agenţi economici;

– Monitorizarea executării hotărârilor judecătoreşti rămase definitive în cauzele pe care le-a instrumentat;

– Acordă asistenţă juridică personalului din cadrul Primăriei;

– Executarea în termen a petiţiilor parvenite de la cetăţeni, legislaţiei privind etica funcţionarului public, actelor normative în vigoare;

– Îndeplineşte şi alte atribuții, în limita competenţei sale, prevăzute de lege sau încredințate de conducerea entității.

 

Descarcă anunțul complet

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist – în problemele perceperii fiscale

Written by admin on 22 octombrie 2018. Posted in Funcţii vacante

Primăria Municipiului Ungheni
Anunţă concurs
pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Specialist – în problemele perceperii fiscale

         

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:              

– Asigură evidenţa integrală şi conformă a contribuabililor ale căror obligaţii fiscale sînt calculate de serviciu şi evidenţa acestor obligaţii, cu excepţia celor administrate de alte organe;

– percepe impozitele, taxele şi alte plăţi, întreprinde măsuri pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale;

– popularizează legislaţia fiscală şi examinează scrisorile, cererile şi reclamaţiile contribuabililor;

–  efectuiază controale fiscale, în limitele competenţei sale compensează sau restituie sumele plătite în plus şi sumele care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite;

– exercită executarea silită a obligaţiilor fiscale;

– contribuie la tragerea la răspundere pentru încălcări fiscale;

– exercită alte atribuţii prevăzute expres de legislaţia fiscală, etc.

 

Descarcă anunțul complet

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni