Proiectul ”SISTEME DE SIGURANŢĂ ŞI INFORMARE ÎN TRAFICUL RUTIER”

Written by admin on 25 aprilie 2014. Posted in Fără categorie

licitatie

Proiectul   SISTEME DE SIGURANŢĂ ŞI INFORMARE ÎN TRAFICUL RUTIER

MIS ETC: 1719

Denumirea Contractului: LUCRĂRI DE SEMNALIZARE RUTIERĂ ŞI SEMAFORIZARE INTERSECŢII ÎN ORAŞUL UNGHENI

 

Proiectul   SISTEME DE SIGURANŢĂ ŞI INFORMARE ÎN TRAFICUL RUTIER

MIS ETC: 1719

Lista de clarificări la întrebările candidaţilor la licitaţie

Nr.
1.În Vol.1,”Instrucțiuni pentru candidaţi”, pagina 12, Capacitatea economica si financiara a candidatului se indică, ca acesta trebuie sa aducă:
Confirmarea resurselor disponibile in valoare de cel puțin 5% din valoarea Ofertei; (i.e. certificate bancare privind eligibilitatea creditară; surse in cont, existenţa/lipsa creditelor, acte de verificare reciproca privind datoriile debitoare, contracte in executare).
Acest lucru se referă numai la aplicantul lider sau la toți cei care vor participa la oferta ca consorțiu?
In cazul in care consorțiul indica clar care vor fi lucrările executate de către fiecare dintre partenerii consorțiului si respectiv care va fi partea fiecăruia din costuri, atunci cele 5% vor fi calculate strict conform costurilor de lucrări pentru care aceștia vor fi responsabili
2.Poate să-şi asume această responsabilitate doar liderul?Toți partenerii consorțiului trebuie sa întrunească aceleași criterii de eligibilitate.
Vedeți Volumul 1, secțiunea 1 - Instrucțiuni pentru ofertanți, Art. 3 (in special art. 3.3.)
„Cerinţele de eligibilitate detaliate în subclauzele 3.1 şi 3.2 se aplică pentru toţi membrii întreprinderii mixte/consorţiu, toţi subcontractorii şi toţi furnizorii către Ofertanți. Fiecare ofertant, fiecare membru a unei întreprinderi mixte/consorţiu, fiecare subcontractor care oferă mai mult de 10 % din lucrări si fiecare furnizor care oferă mai mult de 10 % din lucrări trebuie să certifice că ei îndeplinesc aceste condiții. Ei trebuie sa demonstreze eligibilitatea lor prin documente datate de cel mult 1 an înainte de data limită de depunere a dosarelor, întocmită in concordanta cu legea sau practica lor națională sau prin copiile documentelor originale care să ateste constituirea si / sau statutul juridic si locul de înregistrare si / sau sediul statutar si, în cazul în care acesta este diferit, locul Sediului central de administrare. Autoritatea Contractantă poate accepta alte dovezi satisfăcătoare ca aceste condiţii sunt îndeplinite.”

Hristos a înviat!

Written by admin on 20 aprilie 2014. Posted in Fără categorie

paste-primarie

Primăria orașului Ungheni anunță consultare publică

Written by admin on 25 martie 2014. Posted in Fără categorie

consultare publică

În temeiul legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală;  legii nr. 835 din 15.05.1996, privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului, executarea deciziei Consiliului Orășenesc, nr. 3/26 din 26.04.2013, pc. 2:

Primăria orașului Ungheni  anunță consultarea publică cu locuitorii orașului Ungheni ce ține de expoatarea și dezvoltarea terenului cu suprafața 3,8 ha, din perimetrul străzilor Romană – V. Lupu –  M. Eminescu – Decebal. Persoanele care au sugestii de utilizare a zonei centrale a urbei, pot să-și exprime ideile pe adresa electronică primaria.ungheni@gmail.com sau pe site-ul oficial a primăriei www.ungheni.md.

Anunț de angajare în cadrul proiectului NEXUS Moldova

Written by admin on 24 martie 2014. Posted in Fără categorie

nexusANUNȚ DE ANGAJARE
ÎN CADRUL PROIECTULUI NEXUS MOLDOVA,
implementat de Agenția IASCI (Viena, Austria)
NEXUS Moldova: Consolidarea legăturii între migraţie şi dezvoltare:

Testarea platformei de servicii integrate pentru migranţii moldoveni şi comunităţile acestora

2012/282-406

CONSULTANT CLIENȚI NEXUS

Cerințe specifice:

  • Studii universitare sau similare acestora;
  • Vorbirea fluentă a limbii române; cunoașterea la nivel de lucru a limbilor engleză și rusă. Cunoașterea limbilor italiană sau spaniolă constituie un avantaj;
  • Experiență în domeniul migrației internaționale constituie un avantaj;
  • Familiarizare cu și aptitudini de utilizare a tehnicilor de instruire/consiliere comercială; utilizator obișnuit de tehnologii informaționale și internet, inclusiv media socială.

Durata timpului de muncă 24 de ore pe săptămînă și mai mult.

Persoanele cu experiență în lucrul cu diaspora sau migrația moldovenească

sunt încurajate să participe la concurs.

Descrierea detaliată a atribuțiilor poate fi găsită AICI

Persoanele interesate pot transmite CV-ul și scrisoarea de intenție în limba engleză la adresa de email: hiring@iasci.info

NEXUS Moldova oferă oportunitatea de a lucra în domenii noi și de perspectivă, precum și șansa de a face parte dintr-o echipă dinamică și competentă.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 10 Aprilie 2014, 17:00.

Licitația „cu strigare” de vînzare a loturilor de teren pentru construcția caselor individuale de locuit în cartierul Dănuțeni

Written by admin on 10 martie 2014. Posted in Fără categorie

Pe data de 7 aprilie 2014, ora 10.00, Primăria orașului Ungheni desfășoară licitația „cu strigare” de vînzare a loturilor de teren pentru construcția caselor individuale de locuit în cartierul Dănuțeni.

Pe sectorul dat se proiectează sistemul de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică.

Cererile și documentele de participare vor fi primite pînă la 6 aprilie 2014, ora 16:00 în biroul 404 sau 206.

Relații la tel. (0236) 23696 sau (0236) 22437

Click pe imagine pentru detalii

Curculeovca

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni