Profesorii din licee și gimnazii au fost instruiți privind problemele deșeurilor fluviale și marine

Written by admin on 4 iulie 2019. Posted in Fără categorie
COMUNICAT DE PRESĂ

29 iunie 2019                                                                                     mun.   Ungheni

În perioada 25-26 iunie curent, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni al Primăriei municipiului Ungheni s-au desfășurat instruirile profesorilor din gimnazii și licee cu genericul „Problemele provocate de deșeurile fluviale și marine”, în cadrul Proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată/Waste Free Rivers for a Clean Black Sea”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre/ POC BMN/2014-2020, implementat de Primăria orașului Kutaisi din Georgia, în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni/Republica Moldova, Asociația Tehnopol din municipiul Galați/România și Uniunea Oameni lor de Știinţă Imereti „Spectri”/Georgia.

La aceste instruiri au luat parte 50 de participatnți: profesori din 5 licee și 1 școală primara din municipiul Ungheni (Liceul Teoretic „M. Eminescu”, Liceul Teoretic „Gh. Asachi”, Liceul Teoretic „I. Creangă”, Liceul Teoretic A. Pușkin”, Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, Școala primară „Spiridon Vangh  eli”), profesori din 2 licee și 6 gimnazii din 8 localități rurale limitrofe municipiului Ungheni (Liceul Teoretic „A.Mateevici”/com. Pîrlița, Liceul Teoretic Sculeni/com. Sculeni, Gimnaziul „A.Chivriga”/ com. Valea Mare, Gimnaziile din satul Costuleni, comunele Mănoilești, Florițoaia Veche și Zagarancea/ satele Semeni, Zagarancea), reprezentanți ai Direcției Educație Ungheni și Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu al Primăriei municipiului Iași. Activitatea face parte din Programul educațional de mediu pentru școlile din Georgia, Republica Moldova și România și are drept scop sporirea cunoștințelor profesorilor privind problemele deșeurilor fluviale și marine.

Prezent la eveniment, Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni a adresat tuturor participanților cuvinte de apreciere și încurajare: „Dumneavoastră, profesorii, sunteți mesagerii promovării unui mediu înconjurător fără poluanți, iata de ce, instruirile sunt foarte importante pentru proiectul nostru. Acestea au ca scop să dezvolte capacități ale actorilor comunitari, în special ale elevilor, care urmează să fie implicați în diverse activități de mediu”.

Referindu-se la importanța subiectelor legate de ape și de poluare, Svetlana Ciobanu, co-coordonator al proiectului, a subliniat că informarea și educarea publicului reprezintă factorul esențial pentru protecția mediului, or conștientizarea consecințelor negative ale poluării pentru mediu, dar mai ales pentru sănătatea oamenilor va contribui la formarea unui comportament ecologic corect.

Instruirile au cuprins partea teoretică și practică. Profesorii au fost familiarizați cu provocările legate de Marea Neagră și râul Prut și factorii care duc la poluarea apelor, împreună au formulat  recomandări pentru diminuarea/soluționarea problemei poluării apelor. Lucrând în echipe, participanții au identificat acțiuni pe care ar putea să le întreprindă fiecare cetățean, de la mic la mare, pentru a face față provocărilor actuale de mediu. Participanții au luat cunoștință de bunele practici de colectare selectivă a deșeurilor în municipiul Iași, care contribuie la diminuarea poluării râului Prut, prezentate de Luminița Nazare, reprezentant al Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu al Primăriei municipiului Iași

Profesorii au calificat instruirile foarte utile și productive, ei urmând să fie cei mai importanți formatori pentru tânăra generație. „Este bine la asemenea instruiri să participe cât mai mulți actori comunitari inclusiv factori de decizie, încât împreună să putem schimba în bine lucrurile privind poluarea mediului la nivel local și național”, a menționat Svetlana Nastas, profesoară de chimie la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Ungheni.

Programul educațional de mediu desfășurat în cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată” include și alte instruiri care vor fi organizate și desfășurate cu participarea organizațiilor nonguvernamentale, întreprinderilor municipale, întreprinderilor mici și mijlocii și jurnaliștilor, precum și activități cu privire la procesul de compostare a deșeurilor verzi, tehnicile moderne de managment al deșeurilor, organizarea taberei de vară pentru tineri, elaborarea de manuale pentru elevi, jocuri electronice interactive pentru copii, etc.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Co-coordonator proiect/ CRDD Telefon de contact: 236 23668; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

ЕС инвестировал 5,6 млн евро в 29 грантовых проектов для поддержки трансграничного сотрудничества местных общин Украины с соседними регионами в Беларуси и Молдове за 2015-2019 гг.

Written by admin on 21 iunie 2019. Posted in Fără categorie

ПОСТ-РЕЛИЗ


Киев, 13 июня 2019 г. – в Киеве проходит подведение итогов реализации 29 трансграничных проектов по программам территориального сотрудничества «Беларусь – Украина» и «Молдова – Украина», финансируемых Европейским Союзом.

Трансграничные проекты по двум программам были направлены на местное и региональное развитие приграничных регионов, стимулирование экономического роста, поиск совместных решений для общих проблем по обе стороны границы и внесли важный вклад в улучшение условий жизни местных общин.

В программе «Беларусь – Украина» было реализовано 13 совместных проектов в регионах, а именно: в Украине – Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская и Черниговская области; в Беларуси – Брестская и Гомельская области. По программе «Молдова – Украина» внедрены 16 совместных проектов в украинских регионах (Одесская, Винницкая и Черновицкая области) и на всей территории Молдовы.

Во время итоговой пресс-конференции глава украинской делегации Анна Белоколос, представитель Министерства экономического развития и торговли Украины, отметила: «Программа трансграничного сотрудничества – важный инструмент для развития приграничных территорий. Это не только реализация мероприятий приграничного сотрудничества, но и дополнительные возможности для участия в программах ЕС регионов Украины, не вовлеченных в программы приграничного сотрудничества, в частности, Черниговской, Житомирской и Киевской областей».

В свою очередь, Лучиан Джега, Руководитель программ Европейской Комиссии (DG NEAR), отметил: «Европейская Комиссия поддерживает вектор по имплементации сотрудничества трансграничного взаимодействия. Цель программ, начатых 4 года назад,  развитие партнерства с другими странами-членами Восточного партнерства. Стоит отметить, что программа учитывала двухсторонние интересы и была нацелена на укрепление партнерства на трансграничной территории».

Глава делегации Республики Беларусь Михаил Баценко отметил, что «13 проектов в рамках программы Беларусь-Украина получили финансирование и достигли запланированных результатов. Более того, по некоторым позициям они превзошли их, что свидетельствует о достаточно высоком уровне заинтересованности как со стороны белорусских участников, так и их украинских партнеров».

Глава делегации Молдовы, представитель Государственной канцелярии Республики Молдова Эмилия Чеботари подчеркнула: «Хочу особо подчеркнуть, что Программа территориального сотрудничества Молдова – Украина оказалась очень ценным инструментом Европейской Комиссии, что позволило нам выявить и преодолеть общие проблемы в приграничных регионах, а также простимулировать социально-экономическое развитие на местном уровне. Программа способствовала мобилизации многих институтов и организаций на уровне как органов государственной власти, так и гражданского общества. Мы можем с уверенностью утверждать, что малыми шагами строим потенциал и достигаем реальных результатов».

Подытоживая, Эрк Ролоффс, Руководитель группы экспертов, администратор Программы EaPTC – GIZ отметил, что поддерживает инициативы всех трех стран о продолжении Программы EaPTC: «Эта программа  лишь начало, база для последующих шагов. Несмотря на существенные достижения и успешные результаты реализации грантовых проектов, мы надеемся на продолжение Программы со стороны ЕС. Сейчас уже начат диалог стран-партнеров с Европейской Комиссией относительно будущего Программы».

Участники мероприятия положительно оценили внедрение совместных проектов и показали успешность реализации двух программ территориального сотрудничества «Беларусь – Украина» и «Молдова –Украина».

Фотографии мероприятия можно найти по ссылке: https://fex.net/s/kbb4kbc

Au început lucrările de reparație a străzii Decebal din municipiul Ungheni

Written by admin on 19 iunie 2019. Posted in Fără categorie

Au demarat lucrările de reparație capitală a străzii Decebal din municipiul Ungheni. La moment se execută lucrări de întărire a acostamentului și a structurii drumului în vederea extinderei acestei străzi. Conform proiectului de execuție a lucrărilor, porțiunea de stradă între străzile Romană și Crestiuc va fi în 3 benzi.

Au fost încheiate încă două acorduri de adopție a spațiilor publice din Ungheni

Written by admin on 18 iunie 2019. Posted in Fără categorie

Încă două spații publice din municipiul Ungheni au fost „adoptate”. La 10 iunie, curent, Primăria municipiului Ungheni a încheiat acorduri de adopție a spațiilor publice cu Î.M. „Apă-Canal” din Ungheni și S.A. „Comgaz Plus”.

Astfel, Î.M. „Apă-Canal” din Ungheni va avea grijă de spațiul public de pe strada M. Eminescu – calea de acces spre această întreprindere, iar S.A. „Comgaz Plus” a adoptat spațiul public de pe strada A. Boico, calea de acces spre instituția respectivă. Întreprinderile sus-numite vor asigura nu doar amenajarea spațiilor verzi situate pe aceste străzi, dar și reconstrucția căilor de acces spre instituții.

Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni este de părere că prin adoptarea acestor spații, întreprinderile municipale „Apă-Canal” din Ungheni și S.A. „Comgaz Plus” vor contribui substanțial la îmbunătățirea zonelor publice adoptate. „Avem o colaborare bună cu întreprinderile municipale. Este salutabil faptul că managerii acestor instituții sunt dispuși să pună umărul la dezvoltarea localității noastre, prin adoptarea unor spații publice” a menționat Alexandru Ambros.

Întrebat despre intervențiile pe spațiul public adoptat, Iurie Marcoci, directorul S.A. „Comgaz Plus” a explicat că va fi reparat stratul de asfalt a accesului spre instituție dinspre strada A. Boico și schimbate bordurile.

Reprezentantul Î.M. „Apă-Canal” din Ungheni, Natalia Borș, ne-a informat că pe spațiul public adoptat se preconizează executarea lucrărilor de reparație a accesului spre întreprindere dinspre strada Mihai Eminescu. „Ne propunem să reparăm învelișul asfaltic și trotuarele de pe ambele părți ale străzii M. Eminescu. Vor fi amenajate și spațiile verzi: plantați arbuști, flori și amenajat gazon” a specificat Natalia Borș.

Menționăm că, în perioada ianuarie – aprilie 2019, Primăria municipiului Ungheni a semnat 5 acorduri de adopție cu următoarele instiuții: Camera Tinerilor Antreprenori din Ungheni (JCI Ungheni), Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei și Publicația Periodică „Expresul”.

Potrivit primarului Alexandru Ambros, în zilele următoare vor fi semnate noi acorduri de adopție, la primărie fiind înregistrate cereri atât din partea organizațiilor nonguvernamentale, dar și a unor agenți economici din oraș. „Pașii de „adopție” a unui spațiu public sunt simpli. Pentru participarea la Programul „Adoptă un spațiu public” actorii comunitari trebuie să depună o cerere la primăria municipiului Ungheni prin care vor comunica decizia privind spațiul public pe care dorește să-l adopte. De asemenea, se va elabora un plan de amenajare care să cuprindă lucrările ce urmează a fi realizate pe acest spațiu public” a explicat primarul.

Va invitam la Fun & Fit

Written by admin on 12 iunie 2019. Posted in Fără categorie

Primaria municipiului Ungheni in parteneriat cu Good Morning Welness Club va invita la Miscare si distractie. Veti avea parte de muzica, dansuri, animatie si activitati pentru copii, dialog cu specialistii in nutritie si multe alte suprize in cadrul evenimentului Fun & Fit. Va asteptam duminica, 16 iunie 2019, cu toata familia, in Parcul Central din Ungheni.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni