Proiectul ”SISTEME DE SIGURANŢĂ ŞI INFORMARE ÎN TRAFICUL RUTIER”

Written by admin on 25 aprilie 2014. Posted in Fără categorie

licitatieProiectul   SISTEME DE SIGURANŢĂ ŞI INFORMARE ÎN TRAFICUL RUTIER

MIS ETC: 1719

Denumirea Contractului: LUCRĂRI DE SEMNALIZARE RUTIERĂ ŞI SEMAFORIZARE INTERSECŢII ÎN ORAŞUL UNGHENI 

Lista de clarificări la întrebările candidaţilor la licitaţie

Nr.
1.Planşa D, desenul 002 „Detaliu semafor de bază(schema consolei)”
Necorespunderea cerinţelor p.7 a specificaţiilor tehnice cu desenul tehnic al consolei(în descriere este descris că consola trebuie să fie confecţionată din ţeavă întreagă dar în desen este arătat din două bucăţi cu adaptor între ele).
Au fost refăcute detaliile aferente consolelor pentru semafor si camere de supraveghere conform planșelor atașate
2.Volumul5.2.3
Nu este specificat numărul de stîlpi pentru:
- semafoare trecere pietoni (STP, fişa tehnică nr.3)
- Indicatoare pentru denumire stradă cu leduri (fişa nr.7)
Numărul de stâlpi aferenți pentru semafoarele trecere pietoni detaliate in volumul 5.2.1.Memoriu tehnic la pag.38;
pentru ,,denumire strada cu led se va amplasa pe stâlpi si console existente sau care au fost evaluate la alte categorii de indicatoare
Semafoarele sunt dotate cu timer amplasat in culoarea galbena cu funcție de galben intermitent cu comanda din controler.
3.Camere de supraveghere
Schiţa consolelor
Au fost întocmite detalii aferente consolelor pentru camere de supraveghere conform planșei atașate;
4.Data petrecerii licitaţiei şi depunerii ofertelor
Conform anunțului de pe site-ul EuropeAid 2014/S 045-076381 este indicata modificarea datei din 05.05.2014 in 07.05.2014.
A se vedea secțiunea VI.3.3) Text care urmează sa fie corectat în anunțul original (vedeți atașamentul) sau consultați informația conform link- lui http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:092975-2014:TEXT:RO:HTML
5.Este necesară sa fie instituita/emisa Garanția Licitației in forma si conținutul documentului : "Volumul1_Sectiunea3_formular de garanție?Potrivit Articolului 15 "Garanția de licitație", Volumul 1 - Instrucțiuni pentru ofertanți "nu este necesara o garanție de participare" in cadrul licitație locale deschise al proiectului "Sisteme de Siguranța si Informare in Traficul Rutier" MIS-ETC 1719.
Respectiv, nu va fi completat si prezentat nici Volumul 1, secțiunea 3 - Formularul de garanție a licitației.

Proiectul ”SISTEME DE SIGURANŢĂ ŞI INFORMARE ÎN TRAFICUL RUTIER”

Written by admin on 25 aprilie 2014. Posted in Fără categorie

licitatie

Proiectul   SISTEME DE SIGURANŢĂ ŞI INFORMARE ÎN TRAFICUL RUTIER

MIS ETC: 1719

Denumirea Contractului: LUCRĂRI DE SEMNALIZARE RUTIERĂ ŞI SEMAFORIZARE INTERSECŢII ÎN ORAŞUL UNGHENI

 

Proiectul   SISTEME DE SIGURANŢĂ ŞI INFORMARE ÎN TRAFICUL RUTIER

MIS ETC: 1719

Lista de clarificări la întrebările candidaţilor la licitaţie

Nr.
1.În Vol.1,”Instrucțiuni pentru candidaţi”, pagina 12, Capacitatea economica si financiara a candidatului se indică, ca acesta trebuie sa aducă:
Confirmarea resurselor disponibile in valoare de cel puțin 5% din valoarea Ofertei; (i.e. certificate bancare privind eligibilitatea creditară; surse in cont, existenţa/lipsa creditelor, acte de verificare reciproca privind datoriile debitoare, contracte in executare).
Acest lucru se referă numai la aplicantul lider sau la toți cei care vor participa la oferta ca consorțiu?
In cazul in care consorțiul indica clar care vor fi lucrările executate de către fiecare dintre partenerii consorțiului si respectiv care va fi partea fiecăruia din costuri, atunci cele 5% vor fi calculate strict conform costurilor de lucrări pentru care aceștia vor fi responsabili
2.Poate să-şi asume această responsabilitate doar liderul?Toți partenerii consorțiului trebuie sa întrunească aceleași criterii de eligibilitate.
Vedeți Volumul 1, secțiunea 1 - Instrucțiuni pentru ofertanți, Art. 3 (in special art. 3.3.)
„Cerinţele de eligibilitate detaliate în subclauzele 3.1 şi 3.2 se aplică pentru toţi membrii întreprinderii mixte/consorţiu, toţi subcontractorii şi toţi furnizorii către Ofertanți. Fiecare ofertant, fiecare membru a unei întreprinderi mixte/consorţiu, fiecare subcontractor care oferă mai mult de 10 % din lucrări si fiecare furnizor care oferă mai mult de 10 % din lucrări trebuie să certifice că ei îndeplinesc aceste condiții. Ei trebuie sa demonstreze eligibilitatea lor prin documente datate de cel mult 1 an înainte de data limită de depunere a dosarelor, întocmită in concordanta cu legea sau practica lor națională sau prin copiile documentelor originale care să ateste constituirea si / sau statutul juridic si locul de înregistrare si / sau sediul statutar si, în cazul în care acesta este diferit, locul Sediului central de administrare. Autoritatea Contractantă poate accepta alte dovezi satisfăcătoare ca aceste condiţii sunt îndeplinite.”

Hristos a înviat!

Written by admin on 20 aprilie 2014. Posted in Fără categorie

paste-primarie

Primăria orașului Ungheni anunță consultare publică

Written by admin on 25 martie 2014. Posted in Fără categorie

consultare publică

În temeiul legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală;  legii nr. 835 din 15.05.1996, privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului, executarea deciziei Consiliului Orășenesc, nr. 3/26 din 26.04.2013, pc. 2:

Primăria orașului Ungheni  anunță consultarea publică cu locuitorii orașului Ungheni ce ține de expoatarea și dezvoltarea terenului cu suprafața 3,8 ha, din perimetrul străzilor Romană – V. Lupu –  M. Eminescu – Decebal. Persoanele care au sugestii de utilizare a zonei centrale a urbei, pot să-și exprime ideile pe adresa electronică primaria.ungheni@gmail.com sau pe site-ul oficial a primăriei www.ungheni.md.

Anunț de angajare în cadrul proiectului NEXUS Moldova

Written by admin on 24 martie 2014. Posted in Fără categorie

nexusANUNȚ DE ANGAJARE
ÎN CADRUL PROIECTULUI NEXUS MOLDOVA,
implementat de Agenția IASCI (Viena, Austria)
NEXUS Moldova: Consolidarea legăturii între migraţie şi dezvoltare:

Testarea platformei de servicii integrate pentru migranţii moldoveni şi comunităţile acestora

2012/282-406

CONSULTANT CLIENȚI NEXUS

Cerințe specifice:

  • Studii universitare sau similare acestora;
  • Vorbirea fluentă a limbii române; cunoașterea la nivel de lucru a limbilor engleză și rusă. Cunoașterea limbilor italiană sau spaniolă constituie un avantaj;
  • Experiență în domeniul migrației internaționale constituie un avantaj;
  • Familiarizare cu și aptitudini de utilizare a tehnicilor de instruire/consiliere comercială; utilizator obișnuit de tehnologii informaționale și internet, inclusiv media socială.

Durata timpului de muncă 24 de ore pe săptămînă și mai mult.

Persoanele cu experiență în lucrul cu diaspora sau migrația moldovenească

sunt încurajate să participe la concurs.

Descrierea detaliată a atribuțiilor poate fi găsită AICI

Persoanele interesate pot transmite CV-ul și scrisoarea de intenție în limba engleză la adresa de email: hiring@iasci.info

NEXUS Moldova oferă oportunitatea de a lucra în domenii noi și de perspectivă, precum și șansa de a face parte dintr-o echipă dinamică și competentă.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 10 Aprilie 2014, 17:00.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni