Orașul Ungheni primul în toate!

Written by admin on 11 aprilie 2014. Posted in Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană, Știri

Plan Urbanistic General (PUG)Ungheniul este unul din puținele orașe care va avea un Plan Urbanistic General (PUG). Mai mult de atît, acesta  va fi primul oraș care va avea un PUG elaborat după o metodologie nouă, modernă  și europeană. Declarațiile au fost făcute de către Veaceslav Bulat, director executiv la Institutul de Dezvoltare Urbană, în cadrul întîlnirii din această săptămînă cu reprezentanții administrației publice locale, consilieri locali, dar și reprezentanții instituțiilor din oraș. La eveniment au fost prezentate primele rezultate din cadrul proiectului „Elaborarea și Managementul Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană”, a fost prezentată analiza sectoarelor examinate pe parcursul ultimilor două luni, dar și planul de acțiuni.

Proiectul „Elaborarea și Managementul Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană” face parte din ”Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013” , finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat și co-finanțat de statele participante în program

Menționăm că Plan Urbanistic General este la etapa de elaborare. În acest sens, vă îndemnăm să completați chestionarul, de mai jos, în care trebuie să marcați domeniul pe care îl considerați cel mai urgent de rezolvat.

Vezi chestionarul AICI

A demarat procesul de elaborare a Planului Urbanistic General al orașului Ungheni

Written by admin on 6 martie 2014. Posted in Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană

IMG_0118Urmare a licitației organizate pe 31 ianuarie 2014, în cadrul Proiectului Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană” (MIS-ETC 2020), au fost atribuite contractele de servicii pentru elaborarea Planului Urbanistic General (PUG) al orașului Ungheni consorțiului format din AO Business Consulting Institute & ÎM Protelco – Geocad SRL. Consorțiul va fi responsabil de elaborarea studiilor de fundamentare tehnico-economice a PUG Ungheni, hărților/planșelor cu caracter indicativ și director, și elaborarea părții strategice a PUG Ungheni. Studiile de fundamentare vor identifica situația curentă și tendințele principale de dezvoltare a orașului Ungheni, în baza analizei condițiilor economice, sociale, naturale și a sistemelor inginerești, stării fondului locativ, prestării serviciilor publice și a capacității de administrare a autorităților publice. Partea strategică a PUG Ungheni va cuprinde viziunea, misiunea, politicile, programele, prioritățile și direcțiile de dezvoltare, precum și planificarea investițiilor prioritare de dezvoltare a orașului. Documentația elaborată va fi ajustată și completată cu propunerile cetățenilor colectate în cadrul audierilor și dezbaterilor publice.

De facto, procesul participativ de elaborare a PUG Ungheni deja a demarat. Pentru etapa de colectare a datelor a fost creat un grup de lucru, instituit prin dispoziția primarului nr.25-02/1-06 din 14 februarie 2014, care întrunește funcționari ai primăriei orașuilui Ungheni și reprezentanți ai serviciilor publice desconcentrate.

Planul Urbanistic General al orașului Ungheni – un vis real (foto)

Written by admin on 5 decembrie 2013. Posted in Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană

IMG_1559

Pe 3 decembrie 2013, ora 12.00, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei orașului Ungheni a avut loc Conferința de lansare a Proiectului Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană” (MIS-ETC:2020/73179/30.09.2013), implementat de Consiliul orășenesc Ungheni în parteneriat cu Asociația Zonei Metropolitane Iași (Romania), Consiliul raional Novoselytsya (Ucraina) și Institutul de Dezvoltare Urbană (Republica Moldova). Proiectul are o durată de 12 luni și este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, avînd valoarea de 166,085.40 Euro (2947567.42 lei), dintre care contribuția Uniunii Europene este de 149.410, 42 Euro și contribuția partenerilor este de 16.674,98 Euro.

 În cuvîntul său de salut primarul orașului Ungheni, Alexandru Ambros, a accentuat importanța Planului Urbanistic General (PUG) pentru dezvoltarea socio-economică a localității, astfel fiind asigurată o dezvoltare durabilă a orașului. Evenimentul a fost salutat de partenerii proiectului Liviu Iacob, responsabilul de proiect din partea Asociației Zona Metropolitană Iași; Daniela Nicorici, asistent manager de proiect din partea Consiliul raional Novoselytsya și Veaceslav Bulat, director executiv Institutul de Dezvoltare Urbană care și-au arătat disponibilitatea de a contribui la o implementare cu succes a activităților proiectului.

La eveniment a participat consulul Petru Lițiu, șeful Biroului Consular Ungheni care a rămas placut surprins privind activismul autorităților publice locale de a implementa proiecte finanțate din fonduri europene.  Dlui a vorbit despre necesitatea unui Plan Urbanistic General, ca un document absolut necesar pentru autoritățile publice locale și cetățenii orașului, care va asigura o abordare durabilă a amenajării teritoriului și dezvoltării urbanistice a localității.

“Acest proiect este la un moment foarte oportunActualul PUG al orașului Ungheni este din 1996 și se solicită un nou Plan Urbanistic General. Este îmbucurător faptul că prin intermediul acestui proiect se va elabora principalul document cu caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a orașului, chiar dacă nu va fi un act final, fiindcă mai e nevoie de Planurile Urbanistice Zonale și Planurile Urbanistice de Detaliu. Îmi doresc foarte mult ca cei care vor elabora PUG Ungheni să manifeste o atitudine serioasă, ca eu ulterior să pot activa în baza acestui document important”, a afirmat arhitectul orașului Ungheni, Vlad Savin.

“Datorită acestui Proiect orașul Ungheni se va alege cu un nou Plan Urbanistic General elaborat pentru următorii 12-15 ani confom metodologiilor moderne de elaborare a planurilor de dezvoltare urbană. PUG Ungheni va fi elaborat de firme specializate naționale sau internaționale, ținîndu-se cont de prevederile legislației Republicii Moldova”, a specificat Veaceslav Bulat, director executiv al Institutului de Dezvoltare Urbană.

Participanții la eveniment au încurajat echipa proiectului pentru o implementare reușită, iar echipa la rîndul ei a asiugrat prezența privind realizarea tuturor activităților și obținerea rezultatelor în timp util și cu maximă eficiență.IMG_1617 IMG_1607 IMG_1603 IMG_1602 IMG_1601 IMG_1599 IMG_1598 IMG_1585 IMG_1582 IMG_1570 IMG_1565 IMG_1559 IMG_1557 IMG_5856 IMG_5845 IMG_5838 IMG_5833 IMG_5829 IMG_1633 IMG_1628 IMG_1626 IMG_1620 IMG_1618

 

Lansarea Proiectului „Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană”

Written by admin on 26 noiembrie 2013. Posted in Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană, În desfășurare, Proiecte, Știri

Din 16 octombrie 2013  Primăria oraşului Ungheni a început implementarea Proiectului Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană” în parteneriat cu Asociația Zonei Metropolitane Iași (Romania), Consiliul raional Novoselytsia (Ucraina) și Institutul de Dezvoltare Urbană (Republica Moldova). Proiectul are o durată de 12 luni și este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Proiectul îşi propune să elaboreze Planul Urbanistic General (PUG) și Regulamentul local de urbanism al orașului Ungheni, studii analitice de dezvoltare socio-economică pentru orașul Ungheni și raionul Novoselytsia și să consolideze capacitătea autorităților publice locale din orașul Ungheni, Novoselytsia și Zona Metropolitană Iași pentru elaborarea și implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană prin intermediul seminarelor și vizitelor de studiu.

Grupurile ţintă ale proiectului sunt formate din autorități publice locale din orașul Ungheni, Novoselytsia și Zona Metropolitană Iași, 12000 de întreprinderi mici și mijlocii și peste 360 mii cetățeni din aceste orașe. Implementarea proiectului Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană”  va demonstra că parteneriatele transfrontaliere pot găsi soluții mai eficiente la problemele comune și pot duce la o dezvoltarea armonioasă a fiecărei țări în parte.

Persoana de contact: Liliana TINCU, manager de proiect

Telefon: 236 23338; e-mail: lilitincu@yahoo.com

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni