Planul Urbanistic General al oraşului Ungheni – document foarte important al oraşului Ungheni

Written by admin on 13 octombrie 2014. Posted in Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană, Știri

or. Ungheni, 10 octombrie 2014

Conferinţa de încheire a Proiectului „ Elaborarea şi Managementul Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană”

 

IMG_0073

Pe 10 octombrie 2014, ora 10.00, în incinta Centrului de Informare pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei oraşului Ungheni s-a desfăşurat Conferinţa de încheire a Proiectului „Elaborarea şi managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană” (MIS-ETC:2020), implementat de Consiliul orăşenesc Ungheni în parteneriat cu Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi (Romania), Consiliul raional Novoselytsya (Ucraina) şi Institutul de Dezvoltare Urbană (Republica Moldova).

Proiectul a avut o durată de 12 luni şi este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. Valoarea totală a proiectului constituie 166.085,40 Euro/2.946.354,99 MDL, dintre care 149.410,42 Euro/2.650.540,85 MDL (90%) reprezintă finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Evenimentul de încheiere a proiectului  a fost deschis de primarul oraşului Ungheni, Alexandru Ambros,  care a remarcat mai multe proiecte implementate în oraş din fonduri europene şi a  dat o apreciere înaltă celor două documente urbanistice elaborate participativ şi  consultate cu cetăţenii: Planul Urbanistic General (PUG) şi Regulamentul  Local  de  Urbanism.

În cuvintele lor de salut, Gigi Ioniţă, reprezentant al partenerului  Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi/ Romănia, Roman Kryhan, preşedintele Consiliului raional Novoselytsya/Ucraina şi Maria Nicorici, primarul oraşului Novoselytsya/Ucraina, au subliniat rolul şi importanţa Planului Urbanistic General  pentru atragerea investiţiilor  şi dezvoltarea  durabilă a oraşului Ungheni. Consulul Petru Liţiu, şeful Biroului Consular Ungheni, a subliniat oportunităţile care se deschid  pentru oraşul  Ungheni, odată cu aprobarea şi punerea în aplicare a Planului Urbanistic General:  proiectele de dezvoltare socio-economică  vor putea fi aplicate  la diverse programe naţionale şi/sau cu finanţare din fonduri europene pentru a  îmbunătăţi condiţiile de trai ale cetăţenilor.  Veaceslav Bulat, directorul Institutului de Dezvoltare Urbană, partener în proiect, a mulţumit membrilor Colectivului de anchetă publică şi Comitetului strategic orăşenesc, structuri  tehnice create în cadrul  proiectului,  precum şi tuturor unghenenilor pentru implicare activă în procesul de elaborare a  documentelor de urbanism.

Evenimentul de încheiere a proiectului, unde  au participat 40 de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, sectorului neguvernamental, presei locale şi mediului de afaceri, s-a desfăşurat într-o atmosferă caldă şi constructivă, cu întrebări şi propuneri concrete: Vlad Savin, arhitectul oraşului Ungheni, a  explicat care sunt diferenţele între PUG-ul proaspăt elaborat şi cel din 1996: „ …au fost aplicate tehnici şi metode avansate în elaborarea PUG, au fost  incluse 25 de unităţi de analiză faţă de 19 din anul 1996, la planificare  s-a ţinut cont de prevederile politicilor naţionale în domeniu; în baza PUG vor putea fi elaborate PUZ şi  PUD,  Regulamentul  Local  de  Urbanism de acum înainte devine carte de căpătâi pentru noi…”;  Leonid Barsucovschi, specialist în construcţii, gospodărie comunală şi drumuri, a apreciat o  bună zonare a oraşului în PUG şi a propus să se constituie un consiliu consultativ din specialiştii  diverselor servicii de utilitate publică  care să  fie  consultaţi  în probleme urbanistice de interes major.

La finalul evenimentului, Alexandru Ambros, primarul oraşului Ungheni, a accentuat importanţa  fondurilor Uniunii Europene graţie cărora a fost     posibilă implementarea proiectului şi a adus mulţumiri tuturor participanţilor la elaborarea PUG, a dat asigurări că proiectele vizate în acest document vor  fi  puse în planul de activitate al Primăriei şi Consiliului orăşenesc Ungheni.

Persoana de contact: Liliana TINCU, manager de proiect

Telefon: 069230563; e-mail: lilitincu@yahoo.com, mis.etc.2020@gmail.com

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

Comunicat de presă. Specialiştii în reglementarea regimului funciar din Ungheni au benefeciat de instruiri privind managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană

Written by admin on 8 octombrie 2014. Posted in Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană, Știri

comunicatUngheni, 07 octombrie 2014

Specialiştii în reglementarea regimului funciar din Ungheni au benefeciat de instruiri privind managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană

În perioada septembrie – octombrie 2014 (15 – 16.09.2014, 25 – 26.09.2014, 02 – 03.10.2014)  au avut loc trei sesiuni de instruire şi o vizită de studiu la Ungheni cu genericul Aspecte teoretice şi practice de elaborare şi management al Planurilor Urbanistice  Generale”, desfăşurate în cadrul Proiectului „Elaborarea şi Managementul Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană”, MIS ETC 2020, implementat de Consiliul orăşenesc Ungheni în parteneriat cu Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi (Romania), Consiliul raional Novoselytsya (Ucraina) şi Institutul de Dezvoltare Urbană (Republica Moldova).

Proiectul Elaborarea şi Managementul Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană” are o durată de 12 luni şi este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. Valoarea totală a proiectului este de 166.085,40 Euro/2.946.354,99 MDL din care  149.410,42 Euro/2.650.540,85 MDL (90%) reprezintă finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

La sesiunile de instruire au participat peste 25 de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din oraşul Ungheni şi primăriile limitrofe, responsabili de problemele de dezvoltare urbană (arhitecţi şi specialişti în reglementarea regimului funciar). Participanţii au avut ocazia să se familiarizeze cu aspectele legale care reglementează procedura de elaborare a Planurilor Urbanistice Generale (PUG) ale localităţilor în Republica Moldova, sistemele informaţionale de management al Planurilor Urbanistice Generale şi tehnici de elaborare a planurilor de dezvoltare urbană integrată.

În cadrul vizitei de studiu (02-03.10.2014) reprezentanţii Asociaţiei Zona Metropolitană Iaşi au împărtăşit experienaţa lor privind elaborarea şi implementarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Iaşi (PIDPC), dificultăţile şi lecţiile învăţate. S-a făcut un schimb de experienţă referitor la proiectele implementate în Zona Metropolitană Iaşi şi oraşul Ungheni, care datorită amplasării lor geografice au beneficiat de asistenţă externă în domeniul cooperării transfrontaliere.

„Planul Urbanistic General reprezintă un document important cu caracter de lege locală care reglementează construcţiile şi dezvoltarea teritorială a unei localităţi. Oraşul Ungheni este primul care a reuşit să găsească surse financiare şi să elaboreze un Plan Urbanistic General la standarde europene. Implementarea documentaţiei de urbanism necesită cunoştinţe, priceperi, abilităţi, deprinderi precum şi o abordare pragmatică faţă de soluţionarea problemelor de dezvoltare ale comunităţii. Aceste seminare şi vizita de studiu au oferit participanţilor posibilitatea să-şi consolideze şi să acumuleze noi cunoştinţe privind elaborarea şi implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană. Localităţile rurale din raion pot prelua practica de succes de elaborare PUG de la oraşul Ungheni, care este una inedită datorită contribuţiei şi expertizei partenerilor din România”, a concluzionat Svetlana DOGOTARU, director exeutiv „Europolis International” SRL.

Persoana de contact: Liliana TINCU, manager de proiect

Telefon: 069230563; e-mail: lilitincu@yahoo.com, mis.etc.2020@gmail.com

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

„Graniţe comune. Soluţii comune.”

www.ro-ua-md.net

Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism ale orașului Ungheni vor fi aprobate la ședința Consiliului orășenesc Ungheni din 26.09.2014

Written by admin on 22 septembrie 2014. Posted in Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană

Proiect de Decizie

Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism ale orașului Ungheni 

Avînd ca bază Planul Urbanistic General al orașului Ungheni și Regulamentul Local de Urbanism al orașului Ungheni, documentație elaborată de consorțiul „Business Consulting Institute & ÎM Protelco Geocad SRL” și „INCP URBANPROIECT” în cadrul Proiectului Elaborarea și Managementul Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană” (MIS-ETC 2020);

Luînd în considerare propunerile rezultate din consultările publice desfășurate în perioada 08 aprilie – 12 august 2014, avizele serviciilor abilitate locale și ale organelor centrale de specialitate;

În temeiul art. 14, al.(2), lit. o), art. 19 (4), art. 29, al. (1), lit. s)  și art. 79 din Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală și Legii nr. 835-XIII din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, Consiliul Orășănesc

DECIDE:

 1. Se aprobă Planul Urbanistic General al oraşului Ungheni (în continuare PUG Ungheni) pentru anii 2014 – 2030, ca document fundamental cu caracter director în definirea şi implementarea politicilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare ale orașului Ungheni, conform documentaţiei prezentate în:

    Anexa 1. „ Planul Urbanistic General al orașului Ungheni. Etapa1. A: Audit. Studii de fundamentare”;

    Anexa 2. „ Planul Urbanistic General al orașului Ungheni. Etapa1. A: Audit. Piese desenate”;

    Anexa 3. „Planul Urbanistic General al orașului Ungheni. Reglementări strategice de dezvoltare”;

Anexa 4. „Planul Urbanistic General Ungheni. Reglementări strategice de dezvoltare. Piese desenate”.

 1. Se aprobă Regulamentul Local de Urbanism al orașului Ungheni (în continuare RLU Ungheni) care detaliază prevederile referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum şi de amplasare, dimensionare şi realizare a volumelor construite, amenajărilor şi plantaţiilor (Anexa 5).
 2. Se abrogă decizia Consiliul Orășănesc Ungheni nr. 3/1 din 30.09.1996 ,,Cu privire la aprobarea proiectului-pilot Planul Urbanistic General al or. Ungheni”.
 3. Se va institui Unitatea de Coordonare și Implementare a programelor și proiectelor prevăzute în PUG Ungheni (Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni).
 4. Se vor elabora și aproba Planuri Urbanistice Zonale sau Planuri Urbanistice de Detaliu în cazul în care PUG Ungheni nu conține suficiente informații pentru a verifica dacă un proiect respectă reglementările de urbanism deja aprobate ( Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni).
 5. Actualizarea PUG Ungheni va fi efectuată de căte Consiliul orășenesc Ungheni după caz, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
 6. Bugetul orășenesc va include anual cheltuieli pentru proiecte prevăzute de PUG Ungheni (responsabil Tatiana Pavliuc, contabil-şef).
 7. Sinteza Planului Urbanistic General al orașului Ungheni va fi publicată pentru informarea cetățenilor (responsabil Vlad Savin, arhitectul-șef al orașului).
 8. Documentaţia PUG Ungheni și RLU Ungheni va fi pusă la dispoziția cetățenilor prin publicare pe site-ul primăriei Ungheni (responsabil Cristina Lupu, specialist relații externe și mass-media).
 9. Va fi contractată o companie de consultanță independentă cu experiență în evaluare și monitorizare, care va elabora rapoarte anuale privind stadiul implementării PUG Ungheni și va estima nivelul îndeplinirii indicatorilor de monitorizare, gradul de finalizare al programelor și proiectelor planificate și nivelul de atingere a obiectivelor strategice propuse (Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni).
 10. Vor fi făcute publice modalitățile privind aplicarea prevederilor PUG Ungheni și RLU Ungheni și stadiul de aplicare a PUG-ului Ungheni (Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni).
 11. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Alexandru AMBROS, primarul orasului Ungheni.

Galerie foto | Consultări publice în cadrul Proiectului „Elaborarea şi Managementul Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană”

Written by admin on 6 august 2014. Posted in Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană, Noutăți

Poze realizate la consultările publice, desfășurate în perioada 01-18 iulie 2014, asupra propunerilor enunţate în documentaţia Planului Urbanistic General al oraşului Ungheni elaborat  în cadrul Proiectului „Elaborarea şi Managementul Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană”, implementat de Consiliul orăşenesc Ungheni în parteneriat cu Asociația Zona Metropolitană Iaşi (România), Consiliul raional Novoselytsya (Ucraina) și Institutul de Dezvoltare Urbană (Republica Moldova)”.

Documentaţia finală a Planulului Urbanistic General al oraşului Ungheni şi Regulamentul Local de Urbanism vor fi consultate cu cetăţenii

Written by admin on 6 august 2014. Posted in Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană, Noutăți

IMG_0517

Primăria oraşului Ungheni invită cetăţenii, reprezentanţii administraţiei publice locale de nivel I şi II, ai serviciilor publice desconcentrate, sectorului privat şi sectorului asociativ să participe la audierea publică cu privire la conţinutul final al Planului Urbanistic General al oraşului Ungheni şi Regulamentul Local de Urbanism, care se va desfăşura pe 12 august 2014, ora 9.30, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni. Echipa consorțiului BCI & ÎM Protelco-Geocad SRL și INCP URBANPROIECT vor prezenta cetățenilor documentația finală a Planului Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism al orașului Ungheni completate cu propunerile cetățenilor înaintate în cadrul dezbaterilor publice.

Documentaţia Planului Urbanistic General al oraşului Ungheni şi Regulamentul Local de Urbanism sunt elaborate în cadrul Proiectului Elaborarea și Managementul Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană” MIS ETC 2020implementat de Consiliul orășenesc Ungheni în parteneriat cu Asociația Zona Metropolitană Iași (Romania), Consiliul raional Novoselytsya (Ucraina) și Institutul de Dezvoltare Urbană (Republica Moldova). Proiectul are o durată de 12 luni și este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. Valoarea totală a proiectului este de 166.085,40 Euro/2.946.354,99 MDL din care  149.410,42 Euro/2.650.540,85 MDL (90%) reprezintă finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Vezi în continuarea articolului agenda evenimentului.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni