Dispoziție cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc din 14.01.2013

Written by admin on 15 ianuarie 2013. Posted in Dispoziții

DISPOZIŢIE  nr. 04-02/1-06 

din 14.01.2013

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

         În temeiul art. 16 alin. (2-3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă extraordinară, pe data de  18.01.2013, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu   următoarea ordine de zi :

         1. Cu privire la aprobarea actelor de inventarie a bunurilor materiale ale instituţiilor publice din oraşul Ungheni

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

         2. Diverse

Primar                                                                     Alexandru  AMBROS

Dispoziție cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

Written by admin on 20 decembrie 2012. Posted in Dispoziții

DISPOZIŢIE  nr. 225-02/106
din 18.12.2012

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

         În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de  27.12.2012, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu  următoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI :

         1. Cu privire la  rectificarea bugetului oraşului Ungheni  pe anul 2012

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

         2. Cu privire la prelungirea contractelor de locaţiune

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

         3. Diverse

 

Primar                                                                          Alexandru  AMBROS

DISPOZIŢIE nr. 120-02/1-06 din 02 iulie 2012

Written by admin on 6 iulie 2012. Posted in Dispoziții

DISPOZIŢIE  nr. 120-02/1-06 din 02 iulie   2012
Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc


În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,
DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de  20.07.2012, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu  următoarea ordine de zi:
ORDINEA DE ZI :

1. Cu privire la activitatea Centrului de Reabilitare şi Integrare Socială a Bătrînilor din or. Ungheni
Raportor: Nelea Lupu, directorul Centrului de Reabilitare şi Integrare Socială a Bătrînilor
2. Cu privire la nivelul de pregătire al instituţiilor de învăţământ din Ungheni către noul an şcolar 2012-2013
Informează: Cristofor Codreanu, viceprimar
3. Cu privire la mersul executării deciziei Consiliului Orăşenesc Ungheni nr. 3/5 din 06.06.2012 ,,Cu privire la pregătirea locurilor de agrement din Ungheni pentru sezonul estival 2012”
Informează: Ghenadie Ciobanu, administratorul ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”
4. Diverse

Primar, Alexandru  AMBROS

DISPOZIŢIE nr. 90-02/1-06 din 21.05.2012 Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

Written by admin on 25 mai 2012. Posted in Dispoziții, Știri

DISPOZIŢIE  nr. 90-02/1-06 din 21.05.2012

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de  06.06.2012, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu  următoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI:
1. Cu privire la activitatea Centrului Regional de Resurse pentru Tineret Ungheni

Informează: Angela Ciocîrlan, directorul CRRT Ungheni

2. Cu privire la modificarea ,,Regulamentului privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestare a serviciilor pe teritoriul oraşului Ungheni”, aprobat prin decizia Consiliului Orăşenesc Ungheni nr. 10/8 din 25.11.2011

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni