DISPOZIȚIE 04 aprilie 2014 cu privire la convocarea Consiliului orășenesc

Written by admin on 4 aprilie 2014. Posted in Dispoziții

 DISPOZIȚIE

din    04     aprilie     2014

Cu privire la convocarea Consiliului orășenesc

În temeiul art. 16, alin.(3) al Legii privind administrația publică locală nr. 436 – XVI din 28.13.2006

DISPUN:

Se convoacă Consiliul orășenesc Ungheni în ședință ordinară pe data de 18 aprilie 2014, la orele 10:00, în sala de ședințe a Primăriei orașului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

  1. 1.      Cu privire la totalurile sezonului de încălzire 2013-2014 și sarcinile de bază pentru noul sezon de încălzire 2014 – 2015

Raportor: Iurie Marcoci, director SA ”Comgaz Plus”

  1. 2.      Cu privire la activitatea Centrului de Resurse pentru Dezvoltarea Durabilă Locală și Regională în perioda anilor 2009-2013

Raportor: Svetlana Ciobanu, director CRDDLR

  1. 3.      Diverse

Primar                                                                          Alexandru Ambros

 

DISPOZIŢIE din 14.02.2014 cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

Written by admin on 17 februarie 2014. Posted in Dispoziții

DISPOZIŢIE  nr. 25-02/1-06

din  14.02. 2014

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de  20.02.2014, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu  următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la execuţia bugetului or. Ungheni în a. 2013

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

           2. Cu privire la activitatea  ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” pe parcursul anului 2013 şi sarcinile de bază pentru anul 2014

Raportor: Gh. Ciobanu, administratorul ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”

            3. Cu privire la activitatea ,,Ghişeului Unic” – Oficiu pentru eliberarea Autorizaţiilor de Construire, Certificatelor de Urbanism şi avizelor aferente

Raportor: V. Savin, arhitect-şef

            4. Cu privire la corelarea bugetului oraşului Ungheni aprobat pentru anul 2014

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

            5. Cu privire la aprobarea unor regulamente

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef

            6. Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef

            7. Cu privire la permiterea transmiterii în sublocațiune a unui imobil

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef

            8. Cu privire la alocarea  mijloacelor financiare

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef

            9. Cu privire la acordarea ajutorului material unic

Informează: E. Balan, viceprimar

            10. Cu privire la acordarea scutirilor la plata pentru grădiniţă

Informează: E. Balan, viceprimar

            11. Cu privire la acordarea scutirii la plata pentru studii la Şcoala de Muzică din oraşul Ungheni

Informează: E. Balan, viceprimar

            12. Cu privire la  examinarea unor cereri parvenite în adresa autorităţilor administraţiei publice locale

Informează: E. Balan, viceprimar

            13. Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei

Informează: V. Savin, arhitect-şef

           14. Cu privire la aprobare listei mijloacelor fixe transmise în capitalul statutar al Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Ungheni

Informează: P. Scutaru, director-interimar la ÎM „Apă-Canal” Ungheni

           15. Cu privire la permiterea efectuării lucrărilor de reabilitare a reţelei de apeduct

Informează: P. Scutaru, director-interimar la ÎM „Apă-Canal” Ungheni

           16. Cu privire la aprobare Actului de transmitere a bunurilor materiale în capitalul statutar al ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”

Informează: Gh. Ciobanu, administratorul ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”

            17. Cu privire la actualizarea denumirilor străzilor în orașul Ungheni

Informează: S. Mutu, specialist

            18. Cu privire la aprobarea actelor de delimitare a terenurilor proprietate publică  și a planurilor geometrice

Informează: S. Mutu, specialist

19. Cu privire la vînzarea terenurilor aferente

Informează: S. Mutu, specialist

            20. Cu privire la transmiterea în arendă a terenului proprietate publică

Informează: S. Mutu, specialist

            21. Cu privire la stingerea dreptului de folosinţă asupra unor loturi supranormative de lîngă casă şi transmiterea dreptului de folosinţă ulterioară asupra lor

Informează: S. Mutu, specialist

22. Cu privire la vînzarea loturilor supranormative de lîngă casă

Informează: S. Mutu, specialist

            23. Cu privire la vînzarea loturilor de teren de lîngă casă deținute în folosință

Informează: S. Mutu, specialist

            24. Cu privire la trecerea în proprietate a lotului de lîngă casă

Informează: S. Mutu, specialist

25. Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului Orășenesc Ungheni

Informează: V. Savin, S. Mutu, specialist, Gh. Ciobanu, administratorul ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”

            26. Cu privire la permiterea înstrăinării imobilului

Informează: S. Mutu, specialist   

            27. Cu privire la adresarea către administraţia postului de televiziune ,,Inter-TV”

Informează: Gh. Mitriuc, consilier orăşenesc

            28. Cu privire la desfăşurarea referendumului local consultativ despre priorităţile în dezvoltarea social-economică

Informează: Gh. Mitriuc, consilier orăşenesc

            29. Cu privire la adoptarea Declaraţiei cu privire la susţinere cursului european al Republicii Moldova şi condamnarea acţiunilor de dezbinare a societăţii şi promovarea separatismului

Informează: L. Covali, consilier orăşenesc

            30. Cu privire la adoptarea Planului  de Actiuni pentru Energie Durabilă Ungheni (PAEDU)            

Informează: A. Ambros, primar

            31. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Orăşenesc Ungheni în instanţele de judecată

Informează: A. Ambros, primar

            32. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Orăşenesc Ungheni în instanţele de judecată

Informează: A. Ambros, primar

            33. Cu privire la co-finanţarea proiectului ,,Modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public în oraşul Ungheni

Informează: A. Ambros, primar

   Primar                                                                           Alexandru  AMBROS

DISPOZIŢIE din 03.02. 2014

Written by admin on 4 februarie 2014. Posted in Dispoziții, Știri

DISPOZIŢIE  nr. 16-02/1-06

din  03.02. 2014

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de  14.02.2014, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu  următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la execuţia bugetului or. Ungheni în a. 2013

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

           2. Cu privire la activitatea  ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” pe parcursul anului 2013 şi sarcinile de bază pentru anul 2014

Raportor: Gh. Ciobanu, administratorul ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”

            3. Cu privire la activitatea ,,Ghişeului Unic” – Oficiu pentru eliberarea Autorizaţiilor de Construire, Certificatelor de Urbanism şi avizelor aferente

Raportor: V. Savin, arhitect-şef

            4. Diverse

Primar                                                                          Alexandru  AMBROS

 

DISPOZIŢIE cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc din 06.12.2013

Written by admin on 9 decembrie 2013. Posted in Dispoziții

DISPOZIŢIE  nr. 212-02/1-06 

din  06. 12. 2013

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

         În temeiul art. 16 alin. (2-3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă extraordinară, pe data de  12.12.2013, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu   următoarea ordine de zi :

1. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2014, în I lectură

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

2. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2014, în  a doua lectură

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

3. Diverse

Primar                                                                         Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

1. Comisia  Socială – 11.12.2013, ora 10:00,  biroul – 601

2. Comisia Buget şi finanţe – 11.12.2013, ora 13:00,  biroul – 601.

3. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport  – 11.12.2013, ora 15:00, biroul – 601

 

DISPOZIŢIE din 22.11.2013 cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

Written by admin on 26 noiembrie 2013. Posted in Dispoziții

DISPOZIŢIE  nr. 201 – 02/1-06

din 22. 11. 2013

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de  06.12.2013, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu  următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2014, în I lectură

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

2. Cu privire la activitatea viceprimarilor oraşului Ungheni în anul 2013

Raportor: E. Balan, viceprimar

Raportor: C. Codreanu, viceprimar

3. Cu privire la activitatea directorului Palatului de Cultură din oraşul Ungheni în anul 2013

Raportor: A. Leşanu, director al Palatului de Cultură din oraşul Ungheni

4. Cu privire la construcţiile ilicite de pe teritoriul or. Ungheni

Raportor: V. Savin, arhitect, şef

            5. Diverse

   Primar                                                                           Alexandru  AMBROS

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni