Dispoziție cu privire la convocarea Consiliului orășenesc

Written by admin on 14 octombrie 2014. Posted in Dispoziții

DISPOZIŢIE  nr. 178-02/1-06
din 10.10.2014

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 24.10.2014, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu  următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la execuţia bugetului oraşului Ungheni 9 luni ale anului 2014
  Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
 1. Cu privire la propunerea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare din or. Ungheni şi rezerva de cadre pentru Consiliul electoral de circumscripţie raional Ungheni
  Informează: T. Gavriliuc, secretarul Consiliului Orăşenesc Ungheni
 1. Diverse

Primar                                                                            Alexandru  AMBROS

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc: 

 1. Comisia Socială – 22.10.2014, ora 13:00, biroul – 601. 
 2. Comisia Buget şi finanţe – 22.10.2014, ora 16:00, biroul – 601.
 3. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport  – 23.10.2014, ora 15:00, biroul – 601.

DISPOZIŢIE din 15.09.2014

Written by admin on 16 septembrie 2014. Posted in Dispoziții

DISPOZIŢIE nr. 165-02/1-06

din 15.09.2014

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 26.09.2014, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

 • Cu privire la nivelul de pregătire al complexului social-economic al oraşului Ungheni către perioada rece a anului 2014-2015

Raportor: D. Radu, viceprimar

Coraportor: I. Marcoci, director SA „Comgaz-Plus”

 • Cu privire la raportul financiar al întreprinderii „AVE Ungheni” SRL pe perioada anilor 2012 – I semestru 2014

Raportor: C. Coniuhov, administratorul întreprinderii „AVE Ungheni” SRL

 • Cu privire la achiziţiile publice efectuate de către Primăria oraşului Ungheni

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef

 • Cu privire la utilizarea surselor financiare acumulate din Taxa pentru evacuarea deşeurilor

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef

Primar Ungheni                               Alexandru Ambros

DISPOZIŢIE din 10.07.2014 cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

Written by admin on 10 iulie 2014. Posted in Dispoziții

DISPOZIŢIE  nr. 130-02/1-06

din 10.07.2014

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 24.07.2014, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu  următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la execuţia bugetului  or. Ungheni pe 6 luni ale a. 2014

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef

2. Cu privire la litigiile  în instanţele de judecată, în semestru I al anului 2014, privind legalitatea  unor decizii ale Consiliului Orăşenesc Ungheni

Informează: E. Balan, viceprimar

3. Cu privire la îndeplinirea Portofoliului de proiecte prioritare 2007 – 2017

Informează: S. Ciobanu, director CRDDLR

4. Diverse

Primar                                                                           Alexandru  AMBROS

 

DISPOZIŢIE 02.06. 2014

Written by admin on 9 iunie 2014. Posted in Dispoziții

abDISPOZIŢIE  nr. 112-02/1-06

din  02.06. 2014

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 13.06.2014, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu  următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la pregătirea locurilor de agrement din or. Ungheni pentru sezonul estival 2014

Informează: Gh. Ciobanu, administrator ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”

            2. Cu privire la activitatea Fundaţiei Comunitare Ungheni în perioada 2012-2013

Informează: V. Botnari, director executiv al Fundaţiei Comunitare Ungheni

3. Cu privire la activitatea managerială a directorului Palatului de Cultură Ungheni

Raportor: A. Leşanu, directorul Palatului de Cultură Ungheni      

4. Cu privire la utilizarea transportului de serviciu al Primăriei oraşului Ungheni şi cheltuielile pe perioada anilor 2013-2014

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef

5. Cu privire la activitatea sectorului de poliţie nr. 1 al Inspectoratului de Poliţie  Ungheni în perioada ianuarie-mai 2014

Informează: V. Pedus, şeful sectorului de poliţie nr. 1 al IP Ungheni

6. Diverse

Primar                                                                           Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

1. Comisia  Socială – 11.06.2014, ora 13:00,  biroul – 601.

2. Comisia Buget şi finanţe – 11.06.2014, ora 16:00,  biroul – 601.

3. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport  – 12.06.2014, ora 15:00, biroul – 601.

DISPOZIȚIE 04 aprilie 2014 cu privire la convocarea Consiliului orășenesc

Written by admin on 4 aprilie 2014. Posted in Dispoziții

 DISPOZIȚIE

din    04     aprilie     2014

Cu privire la convocarea Consiliului orășenesc

În temeiul art. 16, alin.(3) al Legii privind administrația publică locală nr. 436 – XVI din 28.13.2006

DISPUN:

Se convoacă Consiliul orășenesc Ungheni în ședință ordinară pe data de 18 aprilie 2014, la orele 10:00, în sala de ședințe a Primăriei orașului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

 1. 1.      Cu privire la totalurile sezonului de încălzire 2013-2014 și sarcinile de bază pentru noul sezon de încălzire 2014 – 2015

Raportor: Iurie Marcoci, director SA ”Comgaz Plus”

 1. 2.      Cu privire la activitatea Centrului de Resurse pentru Dezvoltarea Durabilă Locală și Regională în perioda anilor 2009-2013

Raportor: Svetlana Ciobanu, director CRDDLR

 1. 3.      Diverse

Primar                                                                          Alexandru Ambros

 

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni