Dispoziție din 10.08.2015

Written by admin on 10 august 2015. Posted in Dispoziții

DISPOZIŢIE  nr. 142-02/1-07

din 10.08.2015

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se modifică dispoziția nr. 139-02/1-07 din 04.08.2015 ,,Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc”, după cum urmează: sintagma ,,14.08.2015” din textul dispoziției se înlocuiește cu sintagma ,,20.08.2015”, în continuare după text.

Dispoziți din 4.08.2015

Written by admin on 4 august 2015. Posted in Dispoziții

DISPOZIŢIE  nr. 139-02/1-07

din 04.08.2015

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de  14.08.2015, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi :

 1. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Ungheni pe anul 2015

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef

 1. 2. Cu privire la execuţia bugetului orașului Ungheni pe 6 luni ale anului 2015

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef

 1. Diverse

Primar                                                                           Alexandru  AMBROS

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

 1. Comisia Socială – 12.08.2015, ora 13:00, biroul – 601.
 1. Comisia Buget şi finanţe – 12.08.2015, ora 15:30, biroul – 601.
 1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 13.08.2015, ora 15:00, bir. – 601.

DISPOZIŢIE din 19.05. 2015

Written by admin on 19 mai 2015. Posted in Dispoziții

dispozitieDISPOZIŢIE  nr. 82-02/1-07

din 19.05. 2015

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

         În temeiul art. 16 alin. (2-3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă extraordinară, pe data de  29.05.2015, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu   următoarea ordine de zi :

 1. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Ungheni  pe anul 2015

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

 1. Cu privire la stabilirea costului unei foi de odihnă la Tabăra de vară „Plus-Armonie”, pe anul 2015

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef

 1. Diverse

Primar                                                                     Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

 1. Comisia Socială – 28.05.2015, ora 13:00, biroul – 601.
 1. Comisia Buget şi finanţe – 28.05.2015, ora 14:00, biroul – 601.
 1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 28.05.2015, ora 15:00, biroul – 601.

 

DISPOZIŢIE din 07.04.2015

Written by admin on 7 aprilie 2015. Posted in Dispoziții

DISPOZIŢIE  nr. 61-02/1-07

din 07.04.2015

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de  24.04.2015, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi :

 1. Cu privire la activitatea SRL ,,AVE Ungheni” în anul 2014, executarea deciziilor Consiliul Orăşenesc Ungheni

Raportor: C. Coniuhov, administratorul SRL ,,AVE Ungheni”

 1. Cu privire la propunerea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa Consiliului electoral de circumscripţie orăşenesc Ungheni şi rezerva de cadre pentru Consiliul electoral de circumscripţie raional Ungheni

Informează: T. Gavriliuc, secretarul Consiliului Orăşenesc Ungheni

 1. Cu privire la propunerea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare din orașul Ungheni şi rezerva de cadre pentru Consiliul electoral de circumscripţie raional Ungheni

Informează: T. Gavriliuc, secretarul Consiliului Orăşenesc Ungheni

 1. Diverse

Primar                                                                           Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

 1. Comisia Socială – 22.04.2015, ora 13:00, biroul – 601.
 1. Comisia Buget şi finanţe – 22.04.2015, ora 15:00, biroul – 601.
 1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 23.04.2015, ora 15:00, bir. – 601.

Dispoziție din 17.12.2014

Written by admin on 19 decembrie 2014. Posted in Dispoziții

dispozitieDISPOZIŢIE  nr. 240-02/1-06

din 17.12.2014

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de  29.12.2014, la orele 13:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi :

 1. Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Ungheni  pe anul 2014

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

 1. 2. Cu privire la prelungirea contractelor de locaţiune, stabilirea plăţii de locaţiune

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef

 1. 3. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului Orăşenesc Ungheni pentru primul semestru al anului 2015

Informează: T. Gavriliuc, secretarul Consiliului Orăşenesc

 1. Diverse

Primar                                                                           Alexandru  AMBROS

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

 1. Comisia Socială – 29.12.2014, ora 10:00, biroul – 601.
 1. Comisia Buget şi finanţe – 29.12.2014, ora 10:30, biroul – 601.
 1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 29.12.2014, ora 11:00, bir. – 601.

 

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni