DISPOZIŢIE din 07.07.2016

Written by admin on 8 iulie 2016. Posted in Dispoziții

dispozitieDISPOZIŢIE  nr. 144-02/1-07

din 07.07.2016

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (2-3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă extraordinară, pe data de  12.07.2016, la orele 17:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni (CIC), cu   următoarea ordine de zi :

 1. Cu privire la raportul financiar al ÎM ,,Apă-Canal” din or. Ungheni pentru anul 2015 – primul semestru al anului 2016

Raportor: P. Scutaru, administratorul ÎM ,,Apă-Canal” din or. Ungheni

 1. Cu privire la raportul financiar al ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” pentru anul 2015 – primul semestru al anului 2016

Raportor: Gh. Ciobanu, administratorul ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”

 1. Cu privire la raportul financiar al SA ,,Comgaz-Plus” din or. Ungheni pentru anul 2015 – primul semestru al anului 2016

Raportor: I. Marcoci, directorul SA ,,Comgaz-Plus”

 1. Cu privire la raportul financiar al întreprinderii ,,AVE Ungheni” SRL pentru anul 2015 – primul semestru al anului 2016

Raportor: C. Conicov, administratorul întreprinderii ,,AVE Ungheni” SRL

 1. Cu privire la raportul financiar al Primăriei orașului Ungheni la situația din 01.06.2016

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

 1. 6. Cu privire la abrogarea unei decizii

Informează: P. Langa, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea contractării unui împrumut bancar de către întreprinderea ,,AVE Ungheni” SRL

Informează: P. Langa, viceprimar

 1. Diverse

Primar                                                                      Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

 1. Comisia Socială – 12.07.2016, ora 15:30, biroul – 601.
 1. Comisia Buget şi finanţe – 12.07.2016, ora 15:30, biroul – CIC.
 1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 12.07.2016, ora 15:30, sala ședințe COU.

Dispozitie din 01.04.2016

Written by admin on 8 aprilie 2016. Posted in Dispoziții

dispozitieDISPOZIŢIE  nr. 45-02/1-37

din  01.04.2016

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 22.04.2016, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la activitatea Sectorului de poliţie nr. 1, or. Ungheni, al IP Ungheni pe parcursul anului 2015 şi sarcinile de bază pentru anul 2016

Raportor: Alcaz Serghei, seful Sectorului de poliţie nr. 1,  or. Ungheni, al IP Ungheni

 1. Cu privire la activitatea CCAD Casa Limbii Române ,,M. Eminescu” din or. Ungheni

Raportor: R. Toma, directorul ,,Casei Limbii Române” din or.  Ungheni

 1. Cu privire la activitatea Centrului de zi pentru copii şi tineri ,,Casa pentru toţi” din orașul Ungheni

Raportor: M. Calchei, directorul Centrului ,,Casa pentru toţi” din or. Ungheni

 1. Cu privire la activitatea ÎM ,,Apă-Canal” din or. Ungheni în anul 2015

Raportor: P. Scutaru, directorul ÎM ,,Apă-Canal” din or. Ungheni

 1. Diverse

  Primar                                                                           Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

 1. Comisia Socială – 20.04.2016, ora 13:00, biroul – CIC.
 1. Comisia Buget şi finanţe – 20.04.2016, ora 16:00, biroul – CIC.
 1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 21.04.2016, ora 15:00, biroul – CIC.

Dispoziție din 23.11.2015

Written by admin on 25 noiembrie 2015. Posted in Dispoziții

dispozitieDISPOZIŢIE  nr. 233-02/1-07

din 23.11.2015

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de  04.12.2015, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru a. 2016, în prima lectură

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef

 1. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru a. 2016, în a doua lectură

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef

 1. Cu privire la activitatea ÎM ,,Apă-Canal Ungheni” pe parcursul anului 2015 şi sarcinile de bază pentru anul 2016

Raportor: P. Scutaru, administratorul  ÎM ,,Apă-Canal Ungheni”

 1. Diverse

Primar                                                                           Alexandru  AMBROS

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

 1. Comisia Socială – 02.12.2015, ora 13:00, biroul – CIC.
 1. Comisia Buget şi finanţe – 02.12.2015, ora 16:00, biroul – CIC.
 1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 03.12.2015, ora 14:00, biroul – CIC.

 

Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului orășenesc Ungheni

Written by admin on 3 noiembrie 2015. Posted in Dispoziții, Noutăți

DISPOZIŢIE  nr. 209-02/1-07
din 02.11.2015

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

În temeiul art. 16 alin. (2-3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă extraordinară, pe data de  06.11.2015, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni (CIC), cu   următoarea ordine de zi :

 1. Cu privire la contractarea unui împrumut bancar
  Informează: A. Ambros, primar
 1. Diverse

 Primar                                                                   Alexandru  AMBROS

  

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

 1. Comisia Socială – 05.11.2015, ora 13:00, biroul – CIC.
 2. Comisia Buget şi finanţe – 05.11.2015, ora 14:00, biroul – CIC.
 3. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 05.11.2015, ora 15:00,  biroul – CIC.

Dispoziție din 10.08.2015

Written by admin on 10 august 2015. Posted in Dispoziții

DISPOZIŢIE  nr. 142-02/1-07

din 10.08.2015

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se modifică dispoziția nr. 139-02/1-07 din 04.08.2015 ,,Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc”, după cum urmează: sintagma ,,14.08.2015” din textul dispoziției se înlocuiește cu sintagma ,,20.08.2015”, în continuare după text.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni