Convocarea Consiliului Orăşenesc pe data de 23 septembrie 2016

Written by admin on 12 septembrie 2016. Posted in Dispoziții, Noutăți

DISPOZIŢIE  nr. 196-02/1-07
din  12.09.2016 
Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 23.09.2016, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la propunerea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare din or. Ungheni şi rezerva de cadre pentru Consiliul electoral de circumscripţie electorală de nivelul al doilea, r-l Ungheni

Raportor: T. Gavriliuc, secretarul CO Ungheni

 

 1. Cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral şi pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii

Raportor: T. Gavriliuc, secretarul CO Ungheni

 

 1. Diverse

 

Primar                                                                           Alexandru  AMBROS

 

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

 1. Comisia Socială – 21.09.2016, ora 13:00, biroul – CIC.
 1. Comisia Buget şi finanţe – 21.09.2016, ora 16:00, biroul – CIC.
 1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 22.09.2016, ora 15:00, biroul – CIC.

DISPOZIŢIE din 07.07.2016

Written by admin on 8 iulie 2016. Posted in Dispoziții

dispozitieDISPOZIŢIE  nr. 144-02/1-07

din 07.07.2016

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (2-3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă extraordinară, pe data de  12.07.2016, la orele 17:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni (CIC), cu   următoarea ordine de zi :

 1. Cu privire la raportul financiar al ÎM ,,Apă-Canal” din or. Ungheni pentru anul 2015 – primul semestru al anului 2016

Raportor: P. Scutaru, administratorul ÎM ,,Apă-Canal” din or. Ungheni

 1. Cu privire la raportul financiar al ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” pentru anul 2015 – primul semestru al anului 2016

Raportor: Gh. Ciobanu, administratorul ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”

 1. Cu privire la raportul financiar al SA ,,Comgaz-Plus” din or. Ungheni pentru anul 2015 – primul semestru al anului 2016

Raportor: I. Marcoci, directorul SA ,,Comgaz-Plus”

 1. Cu privire la raportul financiar al întreprinderii ,,AVE Ungheni” SRL pentru anul 2015 – primul semestru al anului 2016

Raportor: C. Conicov, administratorul întreprinderii ,,AVE Ungheni” SRL

 1. Cu privire la raportul financiar al Primăriei orașului Ungheni la situația din 01.06.2016

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

 1. 6. Cu privire la abrogarea unei decizii

Informează: P. Langa, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea contractării unui împrumut bancar de către întreprinderea ,,AVE Ungheni” SRL

Informează: P. Langa, viceprimar

 1. Diverse

Primar                                                                      Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

 1. Comisia Socială – 12.07.2016, ora 15:30, biroul – 601.
 1. Comisia Buget şi finanţe – 12.07.2016, ora 15:30, biroul – CIC.
 1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 12.07.2016, ora 15:30, sala ședințe COU.

Dispozitie din 01.04.2016

Written by admin on 8 aprilie 2016. Posted in Dispoziții

dispozitieDISPOZIŢIE  nr. 45-02/1-37

din  01.04.2016

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 22.04.2016, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la activitatea Sectorului de poliţie nr. 1, or. Ungheni, al IP Ungheni pe parcursul anului 2015 şi sarcinile de bază pentru anul 2016

Raportor: Alcaz Serghei, seful Sectorului de poliţie nr. 1,  or. Ungheni, al IP Ungheni

 1. Cu privire la activitatea CCAD Casa Limbii Române ,,M. Eminescu” din or. Ungheni

Raportor: R. Toma, directorul ,,Casei Limbii Române” din or.  Ungheni

 1. Cu privire la activitatea Centrului de zi pentru copii şi tineri ,,Casa pentru toţi” din orașul Ungheni

Raportor: M. Calchei, directorul Centrului ,,Casa pentru toţi” din or. Ungheni

 1. Cu privire la activitatea ÎM ,,Apă-Canal” din or. Ungheni în anul 2015

Raportor: P. Scutaru, directorul ÎM ,,Apă-Canal” din or. Ungheni

 1. Diverse

  Primar                                                                           Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

 1. Comisia Socială – 20.04.2016, ora 13:00, biroul – CIC.
 1. Comisia Buget şi finanţe – 20.04.2016, ora 16:00, biroul – CIC.
 1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 21.04.2016, ora 15:00, biroul – CIC.

Dispoziție din 23.11.2015

Written by admin on 25 noiembrie 2015. Posted in Dispoziții

dispozitieDISPOZIŢIE  nr. 233-02/1-07

din 23.11.2015

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de  04.12.2015, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru a. 2016, în prima lectură

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef

 1. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru a. 2016, în a doua lectură

Informează: T. Pavliuc, contabil-şef

 1. Cu privire la activitatea ÎM ,,Apă-Canal Ungheni” pe parcursul anului 2015 şi sarcinile de bază pentru anul 2016

Raportor: P. Scutaru, administratorul  ÎM ,,Apă-Canal Ungheni”

 1. Diverse

Primar                                                                           Alexandru  AMBROS

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

 1. Comisia Socială – 02.12.2015, ora 13:00, biroul – CIC.
 1. Comisia Buget şi finanţe – 02.12.2015, ora 16:00, biroul – CIC.
 1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 03.12.2015, ora 14:00, biroul – CIC.

 

Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului orășenesc Ungheni

Written by admin on 3 noiembrie 2015. Posted in Dispoziții, Noutăți

DISPOZIŢIE  nr. 209-02/1-07
din 02.11.2015

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

În temeiul art. 16 alin. (2-3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă extraordinară, pe data de  06.11.2015, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni (CIC), cu   următoarea ordine de zi :

 1. Cu privire la contractarea unui împrumut bancar
  Informează: A. Ambros, primar
 1. Diverse

 Primar                                                                   Alexandru  AMBROS

  

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

 1. Comisia Socială – 05.11.2015, ora 13:00, biroul – CIC.
 2. Comisia Buget şi finanţe – 05.11.2015, ora 14:00, biroul – CIC.
 3. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 05.11.2015, ora 15:00,  biroul – CIC.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni