Decizii ale Consiliului municipal Ungheni din 24 iunie 2017

Written by admin on 10 iulie 2017. Posted in Decizii

DECIZIE  nr. 4/1
din  24.06.2017

Cu privire la pregătirea locurilor de odihnă și agrement din mun. Ungheni pentru sezonul estival 2017

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) al Legii nr. 436– XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, examinînd informaţia prezentată de dl Petru Langa, viceprimar, privind nivelul de pregătire a locurilor de odihnă şi agrement din mun. Ungheni pentru sezonul estival 2017, în scopul creării condiţiilor necesare pentru odihnă şi agrement în mun. Ungheni în perioada sezonului estival 2017, Consiliul Municipal

DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia prezentată de dl Petru Langa, viceprimar, privind nivelul de pregătire a locurilor de odihnă şi agrement din mun. Ungheni pentru sezonul estival 2017.
 2. Se pune în sarcina administratorului Î.M. ,,Servicii Comunale Ungheni” (Gh. Ciobanu):

  a) să asigure monitorizarea zonelor de odihnă și agrement din mun. Ungheni pe parcursul perioadei estivale;

  b) să asigure buna organizare și activitate a salvamarilor la plajele de la r. Prut şi lacul Delia.

 3. Sectorul de poliţie nr. 1, mun. Ungheni, a IP Ungheni:

  a) va întreprinde măsuri de asigurare a ordinii publice în zonele de odihnă şi agrement din Ungheni și va intensifica inspectarea acestora;

  b) va interziuce accesul mijloacelor de transport particular în parcuri, scuaruri, pe plajele din mun. Ungheni.

 4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Langa Petru, viceprimar.

 

DECIZIE  nr. 4/2
din  24.06.2017

Cu privire la rectificarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2017

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016, Deciziei Consiliului Orășenesc Ungheni nr. 8/5 din 09.12.2016 ,,Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2017, în a doua lectură”,

Consiliul Municipal

DECIDE :

 1. Se rectifică partea de venituri şi cheltuieli ale bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2017, conform anexelor nr. 1 – 2, parte componentă a prezentei decizii.
 2. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna Tatiana Pavliuc, contabil-şef a Primăriei municipiului Ungheni.
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului municipiului Ungheni, dlui Alexandru Ambros.

Vezi aici toate deciziile Consiliului municipal Ungheni din 24 iunie 2017

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni